Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.Г. Єфімова. Економіка для юристів, 1999 - перейти до змісту підручника

1. Підручники та навчальні посібники


Буглай В., Левенця В. Міжнародні економічні відносини. М., 1996.
Гайгер Лінвуд Т. Макроекономічна теорія і перехідна економіка, М., 1996.
Гальперін В.М. та ін Мікроекономіка: У 2-х т. СПб., 1994.
Долан Е. Дж., Кемпбелл К.Д., Кампбелл Р. Д. Гроші, банківська справа і грошово-кредитна політика. М.-Л., 1991.
Долан Е.Дж., Ліндсей Д.Є. Ринок: мікроекономічному модель. СПб., 1992.
Кірєєв А. Міжнародна економіка: У 2-х т.
М., 1997.
Курс економічної теорії: Навчальний посібник / За ред. Чепуріна М.Н. і Кисельової Е.А. Кіров, 1994.
Львів Ю.А. Основи економіки і організації бізнесу. СПб., 1992.
Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Економіка. Пер. з англ. М., 1992.
Основи економічної теорії / За ред. Камаева В.Д. М., 1996.
Загальна економічна теорія: Підручник / За ред. Відяпіна В. І., Журавльової Г.П. М., 1995.
Піндайк Р., Рубінфельд Д. Мікроекономіка. М., 1992.

Сажина М.А., Чибриков Г.Г. Основи економічної теорії. М., 1996.
Самуельсон П. Економіка. М., 1964; Репринт. 1992.
Підручник з основ економічної теорії / За ред. Камаева В.Д. М., 1994.
Фішер С., Дорнбуш Р., Шмалензі Р. Економіка. М., 1993.
Економіка перехідного періоду / Под ред. Радаева В.В., Бузгалін А.В. М., 1995.
Економіка. Підручник з курсу «Економічна теорія» / Под ред. Булатова А.С. М., 1997.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Підручники та навчальні посібники "
 1. Додаткова література
  навчальні посібники Антонов Н.Г., Пессель М.А. Грошовий обіг, кредит і банки. М.: АТ «Финстатинформ», 1995. Аткіісон Е.Б., Стіглщ Д.Є. Лекції з економічної теорії державного сектора / Пер. з англ. М.: Аспект Пресс, 1995. Барр Р. Політична економія: У 2т. / Пер. з фр. М.: Міжнародні відносини, 1994. БлаугМ. Економічна думка в ретроспективі / Пер. з англ. М.: Справа ЛТД,
 2. Н.Є. Алексєєв. Актуальні проблеми економіки росії, 2010
  підручників, навчальних посібників, наукових статей, методичної та нормативної
 3. 1. РОСІЙСЬКА ЕКОНОМІЧНА ДУМКА НА МЕЖІ СТОЛІТЬ
  підручників і навчальних посібників. Можна назвати цілу плеяду російських економістів дожовтневогоперіоду: С.Н. Булгаков, В.А. Базаров, Н.Х. Бунге, П.В. Воронцов, Н.Ф.Даніельсон, В.К. Дмитрієв, В.Я. Железнов, А.А. Ісаєв, І.М. Кулишер, І.М. Миклашевський, В.Ф. Левитський, В.І. Ільїн, В.В. Святловський, П.Б. Струве, М.І. Туган-Барановський, І.І. Янжул. Завдяки цим ученим російська економічна наука
 4. ПЕРЕДМОВА
  підручника є: Д.А. Панков (глави 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 12), Е.А. Головкова (глави 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11), І.В. Бєльська (глава 5), С.Л. Дубяго (глава 6), Є.В. Зайцева (глава 3), О.В. Кліменкова (глава 4), Н.П. Коротченя (глава 10), А.П. Леонова (глава 11), О.Н. Лепешко (глава 7), І.П. Митько (глава 12), Л.Ю. Острикова (глава 9), Л.В. Пашковська (глави 2, 10), ТА. Слюсар (глава 8), І.В.
 5. Література
  посібник. М., 1997. 14. Економіка, організація і планування невиробничої сфери: Навчальний посібник / За ред. Є.І. Жильцова. М., 1987. 15. Якупенко К.К. Ревізія бюджетних установ. М., 1972. 16. Інструкція з бухгалтерського обліку в установах і організаціях, що перебувають на Державному бюджеті СРСР. М., 1987. 17. Інструкція з організації лікувального харчування в
 6. Література
  посібник. М., 1999. 2. Бутеніл В.Є. Стимули економічного розвитку. Мн., 1999. 3. Лопухіна Е.А. Розподіл доходів: структура, форми, рівність, нерівність, бідність: Навчально-методичний посібник. Мн., 1995. 4. Методика економічного аналізу діяльності НДІ і КБ / ЦНДІ «РУМБ», 1983. 5. Самбірський В.І., Грищенко А.А. Аналіз господарської діяльності в бюджетних і наукових установах:
 7. Список рекомендованої літератури
  посібник. - Кіров, 1996. 92. Основи підприємницької справи. - 2-вид. / Под ред. Ю.М. Осипова. - М.: ВІК, 1996. 93. Основи ринкового господарства / За ред. В.Д. Камаева, Б.І. Домненко. - М., 1992. 94. Павлова І.П. Основи теорії ринкової економіки. - СПб.: Изд-во СПбУЕФ, 1994. 95. Кати К. Саморегулюючий ринок і фіктивні товари: праця, земля і гроші / / ТНЕ8КЗ, 1993. - № 2. 96. Пансков
 8. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  посібник. - М.: МАУП, 2000. - 272 с. 3. Борисов Е.Ф. Економічна теорія: Підручник для вузів. - М.: МАУП, 2000. - 588 с. 4. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Сучасна економічна енцік-лопедія. - СПб.: Изд-во «Лань», 2000. - 880 с. 5. Гальперін В.М. та ін Макроекономіка: Підручник. - 3-е изд., Перераб. і доп. / Заг. ред. Л.С. Тарасевича. - СПб: Изд-во СПб. ГУЕФ, 1999. - 656 с.
 9. 23.2. Фінансування витрат на загальноосвітні школи
  підручників. Планування навчальних витрат проводиться за встановленими нормами на один клас по групах класів. 4. Важливою статтею витрат є витрати на безкоштовне харчування дітей. Передбачається, що в групах продовженого дня 10% дітей звільняються від оплати повністю, а 15% - наполовину. Сума витрат визначається виходячи з норм витрат, кількості дітей та кількості днів, в
 10. СУЧАСНИЙ СТАН ЕКОНОМІЧНОГО МИСЛЕННЯ В РОСІЇ
  підручників і багато в чому визначають сучасні стереотипи економічного мислення. Адже ринку періоду його первинного формування, ринку з так званої вільної конкуренцією сьогодні не існує ні в одній з високорозвинених країн світу. На академічну науку в значній мірі лягла і відповідальність за захист ринку від різних його збочень, боротьба з некомпетентністю у вирішенні
© 2014-2022  epi.cc.ua