Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Л.І. Абалкін. Курс перехідної економіки, 1997 - перейти до змісту підручника

Додаткова література


I. Підручники та навчальні посібники
Антонов Н.Г., Пессель М.А. Грошовий обіг, кредит і банки. М.: АТ «Финстатинформ», 1995.
Аткіісон Е.Б., Стіглщ Д.Є. Лекції з економічної теорії державного сектора / Пер. з англ. М.: Аспект Пресс, 1995.
Барр Р. Політична економія: У 2т. / Пер. з фр. М.: Міжнародні відносини, 1994.
БлаугМ. Економічна думка в ретроспективі / Пер. з англ. М.: Справа ЛТД, 1994.
Введення в ринкову економіку: Учеб. пособ. / Под ред. ЖЯ.ЛіШтЦа і І.М. Нікуліній. М.: Вища школа, 1994. А
Всесвітня історія економічної думки: В 6 т. / Под ред. В. Н. Черков-ца. М.: Думка, 1987-1997.
ДадашевА.З., ЧернікД.Г. Фінансова система Росії: Учеб. пособ. М.: ИНФРА-М, 1997.
Долан Е.Д., ЛіндсейД.Е. Макроекономіка / Пер. з англ. Спб.: Літера плюс, 1997.
Долан Е.Д., ЛіндсейД.Е. Мікроекономіка / Пер. з англ. Спб.: Літера плюс, 1997.
Жильцов Є.М. Економіка громадського сектору та некомерційних організацій: Учеб. пособ. М.: Изд-во МГУ, 1995.
Історія економічних вчень. Ч. 2.: Учеб. пособ. / Под ред. А.Г. Ху-докормова.М.: Изд-во МГУ, 1994.
Класики кейнсіанства: У 2 т. М.: Економіка, 1997.
Маршалл А. Принципи економічної науки: У 3 т. / Пер. з англ. М.: Прогресс, 1993.
Матук Ж. Фінансові системи Франції та інших країн / Пер. з фр.
Т.1. Банки: У 2-х кн. М.: АТ «Финстатинформ», 1994.
Менк'ю Н.Г. Макроекономіка / Пер. з англ. М.: Изд-во МГУ. 1994.
Нурієв P.M. Основи економічної теорії: мікроекономіка. М.: Вища школа, 1996.
Загальна теорія грошей і кредиту: Підручник / За ред. Е.Ф. Жукова. М.: ЮНИТИ, 1995.
Нариси історії перехідної економіки. Спб.: Вид-во Спб-ro Університету економіки та фінансів, 1996.
Піндайк Р., Рубінфельд Д. Мікроекономіка / Пер. з англ. М.: Економіка, Справа, 1992.
Політична економія: Підручник / За ред. Л.І. Абалкін, В.А. Медведєва, О.І. Ожерельева. М.: Политиздат, 1988 \
Радаєв В.В., Шкаратан О.І. Соціальна стратифікація: Учеб. пособ. М.: Аспект Пресс, 1996.
Самуельсон П. Економіка: У 2 т. / Пер. з анпцМ.: Алгон пана Машинобудування, 1997.

Теорія перехідної економіки: мікроекономіка: Учеб. пособ. / Под ред. В.В. Герасименко. М.: ТЕИС, 1997.
Теорія господарства: почала вищої економіки: Підручник. У 3 т. Т. 1, Загальні підстави / Осипов Ю.М. М.: Изд-во МГУ, 1995.
Підручник з основ економічної теорії / Рук. авт. колл. -В.Д. Ка-Маев. М.: ВЛАДОС, 1995.
Фішер С., Дорнбуш Р., Шмалензі Р. Економіка / Пер. з англ. М.: Справа ЛТД, 1993.
Якобсон Л. К. Економіка громадського сектору. Основи теорії державних фінансів: Підручник. М "- Наука, 1995.
II. Монографії
Абалкін Л.І. Зигзаги долі: розчарування й надії. М.: ІЕ РАН, 1996.
Аллі М. Економіка як наука / Пер. з фр. М.: Изд. центр Рос. держ. гума-ніт. ун-ту, 1995.
Апчішкін А.І. Наука - техніка - економіка. М.: Економіка, 1986.
Бузгалін А.В. Міфи ринку. М.: Економ, демократія, 1993.
Бунт П.Г., Петраков Н.Я., Шаталін С.С. Ринкова економіка: вибір шляху. М.: Профиздат, 1991.
Валентей З Д. Розвиток суспільства в теорій соціальних альтернатив. М.: ІЕ РАН, 1994.
Валентей С.Д. Економічний механізм федеративних відносин. М.: ІЕ РАН, 1995.
ГавальдаК., СтуфлеЖ. Банківське право / Установи-Рахунки - Опе рації-Послуги / Пер. з фр. М.: АТ «Финстатинформ», 1996i Гайдар Е. Т. Аномалії економічного зростання. М.: Євразія, 1997.
Гайдар Е. Т., Шаталін С. С. Економічна реформа: причини, напрямки, проблеми. М.: Економіка, 1989.
Гелб А.Х., Грей Ч.У. Економічні перетворення в країнах Центральної й Східної Європи: проблеми, тенденції, перспективи / Пер! з англ. М.: Прогресс, 1995.
Глазьєв С. Ю. За критичною межею. Про концепцію макроекономічної політики. М.: Гнозис. 1996.
Глазьєв * СЮ., Львів "д.с, Фетисов Г.Г. Еволюція техніко-економйь чеських систем: можливості та межі централізованого регулиро-вання. М.: Наука, 1992.
ГелбрейтД.К., Меньшиков СМ. Капіталізм, соціалізм, співіснування / Пер. З англ. М '.: Прогрес. 1988.
ГелбрейтД.К. Нове індустріальне суспільство / Пер. з англ. М.: Прогресс, 1969.
Заславська Т.І., Ривкіна Р.В. Соціологія економічного життя. Нариси теорії / подред А.
Г. Аганбегяна. Новосибірськ: Наука, 1995.
Засухин А. Т. Що там попереду. М.: ІЕ РАН, 1995.
Капіталізм на кінець століття / Под ред. О.М. Яковлєва. М.: Политиздат, 1987.
Кондратьєв Н.Д. Особлива думка. Вибрані твори: У 2 т. М.: Наука, 1993.
Корнай Я. Дефіцит / Пер. з венгер. М.: Наука, 1990.
Коуз Р. Фірма, ринок і право / Пер. з англ. М.: Справа, 1993.
Ламперт X. Соціальна ринкова економіка. Німецький шлях / Пер. з нім. М.: Справа ЛТД, 1993.
Леонтьєв В. Економічні есе . Теорії, дослідження, факти і політика. М.: Политиздат, 1990.
Лівшиць А.Я. Економічна реформа в Росії та її ціна. М.: Культура, 1994.
Мюрдаль Г. Сучасні проблеми «третього світу» / Пер. з англ. М.: Прогресс, 1972.
Напрями середньострокової програми соціально-економічного розвитку Росії. М.: Птд-ня економіки РАН, 1997.
Нікітін СМ. та; ін Інфляція: ціноутворенням грошовий обіг. М.: ІСЕМВ РАН, 1995.
ОйкенВ. Основні принципи економічної політики . М: Прогрес, 1995.
Ойкен В. Основи національної економіки / Пер. з нім. М: Економіка, 1996.
Тинберген Я. Перегляд міжнародного порядку / Пер. з англ. М.: Прогресс, 1980.
Фрідріх М. Кількісна теорія дід! ег / Пер. з Анапи. М.: Ельф прес,
1906. '..' ";.;; '|. ., ;/
Хайек Ф. Дорога до рабства / Пер. з англ. М.: Економіка - МП «Еко-нів», 1992.
Хайек Ф. Пагубна самовпевненість: помилки соціалізму / Пер. з англ. М.: Новини, 1992.
ХіксДж. Вартість і капітал / Пер. з англ. М: Изд. група «Прогрес», 1993.
Шумпетер Й.А. Капіталізм, соціалізм і демократія / Пер. з англ. М.: Економіка, 1995.
Еволюційний підхід до перехідній економіці / Під ред. Л.І. Абалкін. М.: ІЕ РАН, ЦЕМІ РАН, 1995.
Економічна безпека. Фінанси. Банки / Рук. авт. колл. - В'К. Сенчагов. М: ІЕ РАН, 1995.
Явлінський ГА. Економіка Росії: спадщину і можливості. М.: ЕПІцентр, 1995.
ЯковецЮ.В. Біля витоків нової цивілізації. М.: Справа ЛТД ^ г993: Яковець Ю.В. Економіка Росії: зміни і перспективи. М., 1996.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Додаткова література "
 1. Додаткова література
  Витоки: питання історії народного господарства та економічної думки. Вип.1. - М., 1989. Капіталізм і ринок: економісти розмірковують / Под ред. В. І. Кузнецова та ін - М., 1993. Осипов Ю.М. Філософія господарства. - М., 1992. Суперечності та імперативи загальноцивілізаційного процесу / / Укр. МГУ. Сер. соц.-політ. досл. 1992. № 1.
 2. Додаткова література
  Історія стародавнього світу / За ред. І.М. Дьякова: У 2 т. - М., 1983. Косолапов Н. Росія: у чому ж все-таки суть історичного вибо-ра? / / Світова економіка і міжнар. відносини. 1994. № 10. Кузишин В.І. Античне класичне рабство як економічна система. - М., 1990. Малькова Т.Н. Стародавня бухгалтерія: якою вона була. - М., 1995. Массон В.В. Економіка і соціальний лад древніх товариств.
 3. Додаткова література
  Ашрафян К.З. Східний феодалізм: особливості структури / / Економічна історія: історіографія, проблеми, дослідження / Под ред. Ю.Н. Розаліева - М., 1992. С. 112-138. Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм XV-XVIII ст.: У 3 т. - М., 1987-1992. Гуревич А.Я. Середньовічний купець / / Одіссей. - М., 1990. С. 97 - 131. Ле Гофф Ж. Цивілізація середньовічного Заходу. - М.,
 4. Додаткова література
  Волконський В.А. Про природу "кондратьєвських хвиль" / / Економіка і мат. методи. 1992. Т.28. Вип.2. Заозеровская Є.І. Біля витоків крупного виробництва в російській про-мисловості XVI-XVII ст. - М., 1970. Каштанов С.М. Фінанси середньовічної Русі. - М., 1988. Косолапов Н. Росія: у чому ж все-таки суть історичного вибору. Стаття 2 / / Світова економіка і міжнар. відносини. 1994. № 11. Платонов
 5. Додаткова література
  Баггер Х. Реформи Петра I. - М., 1985. Бааш Е. Історія економічного розвитку Голландії в XVI-XVIII ст. - М., 1949. Ісаєв Г.С. Зростання текстильної промисловості в генезі й розви-тії капіталізму в Росії 1760-1860 рр.. - Л., 1973. Левицький Я. А. Місто і феодалізм в Англії. - М., 1987. Маркс К. Капітал / / Маркс К., Енгельс Ф. Соч., 2-е вид. Т.1. - Гл.24. Обухів Н.П. Первісне
 6. Додаткова література
  Атлас М.С., Валенцова Н.І. Грошові реформи Росії в XIX в. / / Фінанси. 1994. № 9. Левичева І.М. Реформа Канкріна / / Гроші і кредит. 1993. № 4. Манту П. Промислова революція XVIII століття в Англії. - М., 1937. Осадча О.І. Біржа в Росії (поч. XVIII-1930 рр..) / / Зап. історії. 1993. № 10. Пантин І., Плімак Є. Росія XVIII-XIX ст. Тип "запізненого" історичного розвитку / / Комуніст.
 7. Додаткова література
  Глаголєв А. Економічна філософія великих російських меценатів кінця XIX - початку XX століття / / Зап. економіки. 1994. № 7. Варга Е.С. Економічні кризи. - М., 1974. Кредер А.А. Американська буржуазія і "Новий курс". - Саратов, 1988. Петров Ю. Підприємці і російське суспільство на початку ХХ століття / / Вільна думка. 1992. № 17. Худокормов А.Г. Реформи 1861-1874 рр.. / / Укр. МГУ. Сер.
 8. Додаткова література
  Бестужев-Лада І. Подолання проблемних ситуацій в управлінні соціальними процесами / / Зап. економіки. 1992. № 1. Рязанов В. Реформи і цикли модернізації російської економіки / / Ріс. екон. журн. 1992. № 10. С.69-78. Лацис О. Вийти з квадрата: нотатки економіста. - М., 1989. Шмельов Н., Попов В. На переломі: перебудова економіки в СРСР. - М.,
 9. Додаткова література
  Арнольд Ф. Передумови єдиного перетворення. "Економічне диво". Людвіг Ерхард / / Діалог. 1991. № 18. Держава і економіка розвинених капіталістичних країн в 80-х рр.. - М., 1989. Дементьєв В., Олевська Є. "План Маршалла": погляд з сьо-ній Росії / / Ріс. екон. журн. 1993. № 1. Західна Європа: парадокси регулювання. - М., 1988. Накамура Т. З історії модернізації Японії -
 10. 3. Теми контрольних робіт для студентів дистанційної форми навчання
  додаткової літератури. Контрольна робота оформляється на окремих аркушах або в тетра-ді рукописним або машинописним способом акуратно, розбірливо, без скорочення слів. Її обсяг повинен становити близько 20 аркушів ру-копісного тексту або 15 аркушів
© 2014-2022  epi.cc.ua