Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня
І.В. Дегтярьова. ЕКОНОМІКА.Макроекономіка, 2004 - перейти до змісту підручника

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1. Агапова Т.А., Серьогіна С.Ф. Макроекономіка: Підручник. - 3-е вид. / За заг. ред. А.В. Сидоровича. - М.: Справа та сервіс, 2000. - 448 с.
2. Борисов Е.Ф. Економічна теорія в питаннях і відповідях: Навчальний посібник. - М.: МАУП, 2000. - 272 с.
3. Борисов Е.Ф. Економічна теорія: Підручник для вузів. - М.: МАУП, 2000. - 588 с.
4. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Сучасна економічна енцік-лопедія. - СПб.: Изд-во «Лань», 2000. - 880 с.
5. Гальперін В.М. та ін Макроекономіка: Підручник. - 3-е изд., Перераб. і доп. / Заг. ред. Л.С. Тарасевича. - СПб: Изд-во СПб. ГУЕФ, 1999. - 656 с.
6. Гребньов Л.С., Нурієв Р.М. Економіка. Курс основ: Підручник. - М.: Віта-Пресс, 2000. - 432 с.
7. Гукасьян Г.М. Економічна теорія: Ключові питання: Навчальний посібник.
- 3-е изд., Доп. / Под ред. А.І Добриніна. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 199 с.
8. Івашківський С.Н. Макроекономіка: Підручник. - М.: Справа, 2000. - 472 с.
9. Журавльова Г.П. Економіка: Підручник. - М.: МАУП, 2001. - 574 с.
10. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Економікс: принципи, проблеми і по-литика: У 2 т. / Пер. з англ. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 972 с.
11. Мікроекономіка. Теорія і російська практика: Підручник. - 2-е вид. / Под ред. А.Г. Грязновой і А.Ю. Юданова. - М.: ВТД «КНО Рус»; Вид-во ГНОМ і Д, 2000. - 544 с.
12. Менк'ю Н.Г. Принципи економікс. - СПб.: Пітер Ком, 1999. - 784 с.
13. Самуельсон А., Нордхаус В.Д. Економіка / Пер. з англ. - М.: Изд-во БИНОМ, 1997. - 800 с.
14. Селищев А.С., Леусский А.І. Макроекономіка: Відкрита еконо-міка. Економічне зростання.
Загальна економічна рівновага. - 2-е вид., Виправ. - СПб.: Пітер Ком, 2001. - 448 с.
15. Сучасна економіка. Лекційний курс. Багаторівневе навч-ве посібник: Навчальний посібник для вузів / Наук. ред. О.Ю. Мамедов. - Ростов н / Д: Фенікс, 2000.
16. Економіка: Підручник / За ред. А.І. Архипова, О.М. Нестеренко, А.К. Большакова. - М.: Проспект, 1999. - 792 с.
17. Економіка: Підручник. - 3-е изд., Перераб. і доп. / Под ред. А.С. Бу-Латова. - М.: МАУП, 2000. - 896 с.
18. Економічна теорія: Підручник. - 3-е изд., Доп. і виправ. / Под ред. А.І. Добриніна, Л.С. Тарасевича. - СПб.: Изд-во ГУЕФ; Пітер Ком, 2001. - 544 с.
19. Економічна теорія: Підручник для вузів. - 6-е вид., Перераб. і доп. / Под ред. Камаева В.Д. - М.: ВЛАДОС, 2001. - 640 с.
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ "
 1. 3.4. Хрестики-нулики (Point and Figure Charting)
  список
 2. ПІСЛЯМОВА
  літературе18. Грань між фахівцем з технічного аналізу і використовують його трейдером дуже тонка. Майте на увазі, що якими б дивними і незрозумілими не були методи та поради з прогнозування ціни в технічному аналізі, всі вони прийшли з практики, а не з абстрактних теорій. Що саме найкраще використовувати? Автор одного з методів фільтрації Джон Боллинджер розповідає таку
 3. 4.6. Додаткова інформація
  список - перелік об'єкта будівництва та їх характеристики (загальна кошторисна вартість і вартість робіт на планований період, проектна потужність, місце будівництва, терміни початку і закінчення робіт). Товар інвестиційного комплексу - повністю закінчені будівництвом і підготовлені до функціонування (у т. ч. виробничому) об'єкти інвестиційної діяльності. Покращення
 4. Список рекомендованої літератури
  література, 1996. 63. Корнай Я. Тенденції постсоціалістичного розвитку: загальний огляд / / ВЕ. - 1996. - № 1. 64. Коуз Р. Фірма, ринок і право. - М.: Справа, 1993. 65. Курс загальної економічної теорії / За ред. А.І. Добриніна, Л.С. Тарасевича. - СПб., 1996. 66. Курс економічної теорії / За ред. ?.?. Чепуріна і?.?. Кисельової - Кіров: АСА, 1994. 67. Кемпбелл Р. Макконнелл, Стенлі Л. Брю.
 5. ПЕРЕДМОВА
  список основної та додаткової літе-ратури, де можна почерпнути більш поглиблені знання. В основному матеріал викладено в загальнотеоретичному плані, без прив'язки до російської соціально-економічної та культурно-історичної специфіки. Ці особливості винесені в останню тему навчального посібника, де чітко визначені складові процесу переходу України до ринкової економіки - макроекономічна
 6. список використаних І ЛІТЕРАТУРИ
  літератури цього розділу без попереднього ознайомлення з теорією технічного аналізу не рекомендується) The Day Trader's Manual William F. Eng 1992 Technical Analysis & Options Kenneth H. Skaleen 1992 Strategies Timing the Market Curtis M. Arnold 1993 The Complete Day Trader Jake Bernstein 1995 ПЕРІОДИКА Technical Analysis Щомісячний of Stocks &
 7. Список рекомендованої літератури з курсу
  1.Сажіна М.А., Чибриков Г. Г. Економічна теорія. Підручник для ВУЗов.-М. Видавництво НОРМА, 2006. 2.Курс економічної теорії. Підручник під ред. Чепуріна М.Н., Кисельової Є.А. - К.: Вид-во «АСА», 2006. 3.Економіческая теорія (політекономія). Підручник для студентів вузів, що навчаються за економічними спеціальностями. Под ред. В.І. Відяпіна, Г.П. Журавльової. - М.: ИНФРА-М, 2007. 4. Борисов Е.Ф.
 8. 1. Праксиология та історія
  літератури, мистецтва і науки, звичаїв і вдач і безлічі інших сфер життя людини. Є етнографія і антропологія в частині, що не є біологією, психологія в частині, що не є ні фізіологією, ні епістемологією, ні філософією. Існує лінгвістика, оскільки вона не є ні логікою, ні психологією мови [Економічна історія, дескриптивна економічна теорія та економічна
 9. 11. Обмеженість праксиологических понять
  праксиологической категорії і концепції створені для розуміння людської діяльності. Якщо їх намагаються застосовувати для вивчення чого-небудь, що відрізняється від життя людини, вони стають внутрішньо суперечливими і безглуздими. Наївний антропоморфізм не приймається філософським мисленням. Проте спроби філософів визначити за допомогою праксиологических понять властивості абсолютного істоти
 10. 1. Бунт проти розуму
  список авторів утопій. Вони розробляли проекти земного раю, де мав правити один чистий розум. Ці автори не розуміли: все те, що вони називали абсолютним розумом і очевидною істиною, було їх власною фантазією. Вони безтурботно привласнили собі непогрішність і часто підтримували нетерпимість і жорстоке утиск всіх інакомислячих і єретиків. Автори прагнули до диктатури власної
© 2014-2022  epi.cc.ua