Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Ю. Александров. СИНТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ, 2011 - перейти до змісту підручника

Мета даної роботи


Після розпаду СРСР лівий рух в усьому світі переживає кризу. І криза цей насамперед ідеологічний (!). СРСР являв собою грандіозний і сміливий проект з будівництва нового суспільства, заснованого на принципах колективізму і взаємодопомоги, без бідних і багатих, «еліти» і електорату, вовчих законів ринку і со-ціального нерівності. В принципі, радянський соціалізм являв собою обумовлений-ную реаліями ХХ в. форму реалізації вічної мрії людства про справедливе загально-стве. В основі цього проекту лежала насамперед економічна ідея, його здійснення пов'язувалося з відмовою від капіталістичних виробничих відносин і переходом до нового, соціалістичного способу виробництва. Причому ці нові, соціалістичні виробничі відносини мали не тільки цілком визначене, конкретне містить жаніе, а й наукове обгрунтування.
Цим радянський соціалізм відрізнявся від предшест-чих йому численних утопічних проектів соціалізму і комунізму.
Але радянський проект зазнав очевидну невдачу, насамперед з тієї причини, що програв економічне змагання оновленим капіталізму. Це стало особистою трагедією багатьох людей з колективістської психологією, прихильних ідеї соціаль-ної справедливості. Світ цих людей звалився відразу. Раптом зникли ті «опорні точки», на яких трималося їх світогляд, та значною мірою, і все життя. Втративши життєві цілі та орієнтири, вони виявилися в «безопорному просторі». Від присутність соціалістичної альтернативи вкрай негативно позначається і на світовій економіці, і на психологічному стані цілих поколінь, не тільки зрілих, але і мо-лодих людей. Проблема ця настільки очевидна для всіх, що дотримуються лівих переконань, що на її обгрунтування не варто витрачати слів.

У зв'язку з цим виникає завдання поновлення соціалістичної ідеї, вироблення нового погляду на соціалістичне суспільство. Пошук шляхів її вирішення і є на-що стоїть метою даної роботи.
Поставлена задача є куди складнішою, об'ємної і важливою, ніж про-блема вартості. Ця робота ні в якому разі не претендує на вичерпний аналіз. У решти главах в короткій, майже тезовій формі будуть висловлені тільки деякі міркування щодо заявленої теми, що виникають у зв'язку з синтетичною концепцією вартості. Навіть якщо буде доведена помилковість концепції, цей аналіз збереглися не-яку корисність.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Мета даної роботи "
 1. ПЕРЕДМОВА
  даній роботі цього напрямку присвячена найбільша глава (Лекція 3, написана спільно з к.е.н. Акуленко Д.Н.) . І в даний час одним з провідних напрямків економічної науки є неокласичний напрямок, яка взяла за основу постулати саме класичної політичної економії. У курсі лекцій з історії економічної думки розглядається весь процес еволюції економічної
 2. 9. Ринок праці
  мета з'єднання праці і матеріальних факторів виробництва. У змінюється економіці панує тенденція до приведення ринкових ставок заробітної плати в точну відповідність з кінцевими ставками заробітної плати. Цей процес вимагає часу. Тривалість періоду пристосування залежить від часу, необхідного на навчання новій роботі і переїзд робочих до нових місць проживання. Крім
 3. 4.1. Аналіз забезпеченості податкової інспекції фінансовими ресурсами
  метою прийняття управлінських рішень для нормального здійснення цього процесу. Для виконання видаткової частини бюджету на звітний рік необхідно правильне, цільове та економне витрачання коштів, виділених з бюджету на утримання таких бюджетних організацій, як державні податкові інспекції. Це забезпечується функцією контролю, яка нерозривно пов'язана з аналізом
 4. 11.1. Зміст і завдання аналізу розрахункових операцій, джерела інформації для аналізу кредиторської та дебіторської заборгованості
  даної глави - вивчення видів дебіторської та кредиторської заборгованостей установи, аналіз їх впливу на економічну діяльність установи. Для проведення аналізу дебіторської та кредиторської заборгованості обраний науково-дослідний інститут (НДІ) Національної академії наук. На основі даних бухгалтерського обліку проводиться аналіз розрахункових операцій, який дозволяє встановити
 5. 4.5. Кредитний консалтинг
  мета консалтингу полягає в поліпшенні якості керівництва, підвищенні ефективності діяльності компанії в цілому і збільшенні індивідуальної продуктивності праці кожного працівника. У яких випадках клієнти звертаються за допомогою в консалтингову компанію? Згідно поширеній думці, до послуг зовнішніх консультантів звертаються в основному і в першу чергу ті організації,
 6. 4.6. Додаткова інформація
  мета і метод оцінки. Балансова вартість - вартість основних засобів господарюючого суб'єкта (підприємства), тобто довгострокових активів, що перебувають на її балансі. Обчислюється як первісна вартість придбання або створення об'єкта нерухомості, за якою він був занесений до балансової відомість, за вирахуванням накопиченого зносу. Баланс основних засобів - складається господарюючим
 7. СВОБОДА ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
  мета їх та ж - перешкодити торгівлі. Різниця в тому, що за допомогою військової блокади країни заважають торгувати своїм ворогам, а за допомогою протекціоністських тарифів - своїм власним громадянам. Генрі Джордж Протекціонізм або вільна торгівля, 1886 [Henry George, Protection or Free Trade, 1886, p. 47 (reprinted edition, New York: Robert Schalkenbach Foundation, 1980)] Міжнародна
 8. 1. Меркантилізм - теорія і практика
  метою, і ця мета могла бути досягнута, на їхню думку, ослабленням економічної потужності сусідніх держав в тій же мірі, як і посиленням власної. Виходячи з посилки, що економічні інтереси націй взаємно антагоністичні, оскільки в світі є фіксована кількість ресурсів, які одна країна може дістати тільки за рахунок іншої, меркантилісти не соромилися захищати політику
 9. Лекція 14-я Американські апологети найманого рабства. Д. Б, Кларк
  метою виправдання такого реак-ційного заходу, як горезвісний закон Тафта-Хартлі, що забороняє страйки робітників під загрозою покарання. Обоснова-ня цього реакційного і антиробочого закону, спрямованого проти страйків, ведеться нібито з позицій боротьби з монополіями. Страйки буржуазними апологетами кваліфікуються як про-явище монополізму (як дії, які зміцнюють монополії робітників).
 10. Хоча крива середніх сукупних витрат у довгостроковому періоді на рис.
  Даної глави полягала в розробці інструментів аналізу, які ми бу-^ ем використовувати при дослідженні процесу прийняття фірмою рішення про ціну і: 6'еме виробництва. Ви розумієте, який сенс економісти вкладають у тер-ши витрати, і усвідомлюєте залежність витрат від обсягу виробництва фірми. Гами по собі криві витрат не дають безпосереднього відповіді на питання про те, -: акие рішення
© 2014-2022  epi.cc.ua