Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Т-Я, 2013 - перейти до змісту підручника

ТОВАРНИЙ ЧЕК

офіційний документ у вигляді чека, що видається продавцем товару його покупцеві, в якому вказується вид і кількість проданого товару, ціна і сплачена сума.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ТОВАРНИЙ ЧЕК "
 1. Безперервна інвентаризація.
  Явні недоліки періодичної інвентаризації долаються за допомогою безперервної інвентаризації. За цією системою контролери ведуть рахунок певної кількості або частини загальних товарних запасів кожен день або тиждень і відповідно вносять поправки в який ведуть облік товарних запасів. Цим способом можна здійснювати перевірку всіх товарних запасів за великий період часу. Інша перевага
 2. ПАКУВАЛЬНИЙ ЛИСТ
  опис, товарний документ, в якому відображаються якісні характеристики товарів (вид, сорт, асортимент), упакованих в одне товарне
 3. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРНІ
  товарні документи, що дають їх власникові майнові права. До товарних цінних паперів, що закріплює речові права їх власників, права власності, відносяться коносаменти (товарні накладні), складські свідоцтва. Особливе місце серед цінних паперів займають акції, які надають як грошові, так і майнові
 4. Питання 55. Показники статистики товарних запасів
  Товарними запасами називається маса товарів, які знаходяться на складах виробництва та у сфері товарного обігу з моменту надходження їх з виробництва до моменту реалізації. Товарні запаси в сфері товарного обігу називаються товарними залишками. Товарні запаси являють собою основну частину оборотних засобів торгівлі. Вони роблять значний вплив на комерційні
 5. Товарна біржа
  Товарні біржі, як правило, формуються за ознаками однорідності і спорідненості товарних груп (наприклад, біржі зерна, нафти, бавовни) . Вони сприяють не тільки реалізації вже наявних товарів, а й організації угод під майбутні поставки продукції. Наприклад, господарствам, які займаються вирощуванням бавовни або зерна, не вистачає коштів для нормального здійснення всього комплексу робіт з
 6. Лекція 5 Тема: СТАНОВЛЕННЯ І СУТНІСТЬ ТОВАРНО-РИНКОВОГО ВИРОБНИЦТВА. ТЕОРІЇ ТОВАРУ, ВАРТОСТІ, ГРОШЕЙ І ЦІНИ
  У даній лекції ми розглянемо ланцюг проблем, пов'язаних з природним процесом розвитку економічних відносин: познайомимося з формами товарного виробництва: просте (традиційне) товарне виробництво, класичний капіталізм, регульоване і деформований товарне виробництво; вивчимо ключові категорії товарного виробництва: товар, вартість, корисність, ціна, гроші, грошова
 7. Класифікація товарів
  Класифікація товарів - віднесення товарів відповідно до основними правилами інтерпретації товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності до конкретних товарних позицій, підпозицій та товарних категорій, зазначеними в товарній номенклатурі зовнішньоекономічної діяльності, і відповідним їх цифровим
 8. Сальдо торгового балансу
  Сальдо торгового балансу - різниця між експортом та імпортом товарів. Активне сальдо торгового балансу - це перевищення товарного експорту над товарним імпортом. Зовнішньоторговельний дефіцит - перевищення товарного імпорту над товарним
 9. 3.1.1. Діалектика натурального і товарного виробництва
  В історичному процесі суспільного розвитку виділяють дві форми організації виробництва: 1) натуральне;
 10. Товарний капітал
  Можна сказати, що ми просунулися до розуміння третьої форми руху капіталу - товарного капіталу, функція якого якраз і полягає в реалізації наявних товарів і послуг з метою перетворення товарного капіталу в грошовий капітал. Саме на цій стадії відбувається реалізація вартості у формі ціни, яка і містить в собі жаданий об'єкт будь-якого підприємництва - прибуток (додаткову
 11. позішн-ТРЕЙДЕР (ФЛОТРЕЙДЕР)
  група спекулянтів на товарній біржі, яка вкладає гроші в спекулятивні операції на порівняно тривалий період часу, сприяючи переливу капіталу з одного ринку на інший і визначаючи тим самим рівень спекулятивної активності на товарних
 12. Збалансована і незбалансована інфляція
  За критерієм співвідношення зростання цін по різних товарних групах, тобто за ступенем врівноваженості зростання цін, розрізняють збалансовану і незбалансовану інфляцію. При збалансованій інфляції динаміка цін у різних товарних групах відносно один одного незмінна, а при незбалансованої - темпи зростання цін у різних товарних групах по відношенню один до одного постійно змінюються в
 13. Платоспроможність торговельних організацій.
  Фінансові можливості торговельних організацій накладають свій відбиток на асортиментну структуру товарообігу. Якщо фінансові ресурси у організації обмежені, то вона, в основному, формує простий асортимент. Чим краще фінансове становище організації торгівлі, тим більше можливостей вона має для формування товарних запасів в широкому асортименті і використання різноманітних форм
 14. 3. Інфраструктура ринку
  Розвиток ринку та ускладнення товарно-грошових відносин об'єктивно викликали формування та вдосконалення його інфраструктури. Інфраструктура ринку - це система спеціалізованих організацій, покликаних сприяти функціонуванню окремих ринків. Зокрема, на ринках товарів і послуг функціонує система оптової та роздрібної торгівлі, товарні біржі. Підприємства торгівлі виступають в
 15. Товарне виробництво
  Товарне виробництво - система організаційно-економічних відношень, при котрій корисні продукти створюються для їх продажу на рин-ке. Істотні ознаки товарного виробництва: - суспільний поділ праці, що є найважливішим фактором зростання випуску продукції і освіти надлишків як основи обміну; - відкрита система організаційно-економічних відносин, при якій працівники
 16. № 40. Особливості феодальної економіки Німеччини
  . 1. Сильна і тривала роздробленість. 2. Зростання товарно-грошових відносин мав наслідком посилення кріпацтва. 3. Поля феодалів оброблялися панщинних працею селян. 4. У маєтках феодалів розвивалося велике товарне виробництво, яке згодом стало базою «прусського шляху» розвитку капіталізму в
 17. ГРОШОВИЙ фетишизму
  (від франц. fetichisme, від порт. feitico - амулет, чари) додання грошам особливого значення, схиляння перед грошима і їх обожнювання, зумовлені нерозумінням товарної природи грошей, зв'язку між грошовою і товарною масою, а також спотвореним, перебільшеним уявленням про роль грошей в економіці і життя.
 18. 4.7 Методи контролю товарних запасів
  Торговельні організації застосовують такі методи контролю та обліку товарних запасів:-оперативний облік, інвентаризація, балансовий метод, за допомогою ЕОМ;-зняття оперативний облік, тобто звірка матеріально відповідальними особами фактичного наявності товару з даними товарного рахунку. Причому підраховуються не товари, а товарні місця (ящики, рулони, мішки та ін.) Потім з урахуванням відповідних норм
 19. Питання 56. Показники оборотності товарів. Статистичне вивчення динаміки швидкості товарного обігу
  Швидкістю товарообігу вважається час, протягом якого реалізується кількість товарів, відповідне середній величині товарного запасу. До показників швидкості товарообігу відносяться: 1) число оборотів товарних запасів (коефіцієнт оборотності), що характеризує число оборотів , яка вчиняє товар за певний період, тобто скільки разів оновлюється товарний запас: {foto148}
 20. Товарообмін та товарне звернення
  Спочатку люди вступали в простій товарний обмін , або такі відносини обміну, при яких продаж і купівля товару збігалися в часі й відбувалися без участі грошей. Форма такого товарного обміну має наступний вигляд: Т (товар) - Т (товар). В результаті розвитку товарообміну відкривалися все нові можливості для відокремлення видів діяльності, бо зростала гарантія одержання відсутніх
© 2014-2022  epi.cc.ua