Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Збалансована і незбалансована інфляція

За критерієм співвідношення зростання цін по різних товарних групах, тобто за ступенем врівноваженості зростання цін , розрізняють збалансовану і незбалансовану інфляцію.
При збалансованій інфляції динаміка цін у різних товарних групах відносно один одного незмінна, а при незбалансованої - темпи зростання цін у різних товарних групах по відношенню один до одного постійно змінюються в різних пропорціях.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Збалансована і незбалансована інфляція "
 1. Очікувана і несподівана інфляція
  З точки зору передбачуваності інфляція класифікується як очікувана і несподівана. Під очікуваною інфляцією розуміється, що вона прогнозована, а несподівана - навпаки, непередбачувана. Фактори несподіванки або передбачуваності по-новому висвітлюють питання про наслідки інфляції. Якщо всі агенти ринку і населення знають, що наступного року ціни зростуть в певне число разів, то слід
 2. Терміни і поняття
  Циклічність Цикл і його фази: криза, депресія, пожвавлення, підйом і вершина, стиск, дно, пожвавлення Цикли Китчина, Жугляра, Кузнеця, Кондратьєва, Форрестера, Тоффлера Стагфляція Економічні параметри: циклічні, контрциклічні, антициклічні, випереджаючі, запізнілі, що збігаються Безробіття Форми безробіття: фрикційне, структурна, циклічна, сезонна, конверсійна,
 3. 46. ВИДИ ІНФЛЯЦІЇ
  Існує кілька видів інфляції. Насамперед ті, які виділяють з позиції темпу зростання цін (перший критерій). У теорії та практиці розрізняють кілька «рівнів» інфляції. 1. Повзуча (помірна) інфляція, для якої характерні відносно невисокі темпи зростання цін, приблизно до 10% чи трохи більше відсотків на рік. Такого роду інфляція властива більшості країн з розвиненою ринковою
 4. Основні поняття
  - Часткове рівновага - Внутрішня передторгового ціна - Світова ціна - Изокоста - Крива обміну - Загальна рівновага - Умови торгівлі - Виграш від торгівлі - Втрати від торгівлі - Власник фактора виробництва - Експортно-орієнтоване зростання - імпортозамінних зростання - Збалансоване зростання - Незбалансований зростання - Ефект «розоряє зростання» - Теорема Рибчинського
 5. 2. Форми інфляції. Вимірювання інфляції
  Інфляція може виявлятися в різних формах. В економічній літературі даються різні класифікації інфляції в залежності від тих чи інших ознак, за якими характеризується інфляція. 1. За формою прояву різниться: - відкрита інфляція; - прихована інфляція (в тому числі, пригнічена інфляція). При відкритій інфляції спостерігається дійсне підвищення загального рівня цін і можна
 6. 6. Причини інфляції
  Розглянувши сутність інфляції, її види та показники вимірювання, проаналізуємо причини, що викликають інфляційні процеси. Серед них у першу чергу слід назвати відсутність продуманої довгострокової грошової політики, покликаної утримувати в збалансованому стані товарний і грошовий ринки і дозволяє проводити антіінфлянціонние заходи короткострокового
 7. Питання для самоперевірки
  1 . Що таке інфляція і як її можна виміряти? 2. Чим відрізняється механізм відкритої інфляції від пригніченою? 3. Назвіть чинники, що формують інфляцію попиту та інфляцію про-позиції, в чому їх відмінності? 4. Як впливає інфляція на ділову активність в країні? 5. Чи можлива інфляція в умовах натурального, тобто бартерного обме-на? 6. У якому випадку зростання цін може обганяти зростання грошової
 8. Типи і види сучасної інфляції
  Існує два типи інфляції: відкрита і пригнічена. Відкрита інфляція розгортається на ринках, де діють вільні ціни. Відкрита інфляція при нерівномірності підвищення цін деформує, але не знищує ринковий механізм. Економіка продовжує реагувати на ринкові сигнали і самонастроюватися в напрямку рівноваги різних ринків. Відкрита інфляція може протікати в різних
 9. Типи і види сучасної інфляції
  Існує два типи інфляції: відкрита і пригнічена. Відкрита інфляція розгортається на ринках, де діють вільні ціни. Відкрита інфляція при нерівномірності підвищення цін деформує, але не знищує ринковий механізм. Економіка продовжує реагувати на ринкові сигнали і самонастроюватися в напрямку рівноваги різних ринків. Відкрита інфляція може протікати в різних
 10. Інфляція як соціально-економічний процес
  . Інфляція (від лат. Inflation - здуття) являє собою процес збільшення грошової маси в обігу, що призводить до зростання цін і знецінення національної валюти. В економічній літературі виділяють різні способи класифікації інфляції: 1. За ступенем прояву: розрізняють явну і неявну (пригнічену) інфляцію. Явна інфляція проявляється в безпосередньому зростанні цін на товари, а в
 11. Висновки
  1. Економічна нестабільність макроекономіки проявляється через циклічність, безробіття та інфляцію, які свідчать про наявність «хвороб» ринкової економіки. 2. Циклічність - це рух національної економіки від однієї макроекономічної рівноваги до іншого. Розрізняють такі види циклів: короткі цикли Дж. Китчина (2-4 роки), цикли К. Жугляра (7-12 років), промислові
 12. Зниження життєвого рівня
  Інфляція негативно впливає на добробут населення. Йдеться насамперед про падіння його реальних доходів у результаті випереджального зростання цін порівняно з підвищенням заробітної плати. Несподіваний і незбалансований зростання цін викликає перерозподільчий ефект серед суб'єктів ринкової економіки. Зокрема, якщо колективний договір між підприємцем і профспілкою укладений на три
 13. Теоретичні підходи до бюджету
  Незважаючи на зменшення ролі держави в багатьох сферах сучасної ринкової економіки, воно змушене витрачати все більші кошти на соціальну сферу, науку і культуру. У результаті перерозподіляється через держбюджет частка ВВП, різко збільшилася в передвоєнні і воєнні роки, тобто в період соціально-політичних потрясінь, продовжувала зростати і в повоєнні десятиліття, незважаючи на
 14. Терміни і поняття
  Інфляція Інфляція попиту Інфляція витрат Дефлятор ВВП Індекс цін Індекси Ласпейреса, Пааше і Фішера Повзуча інфляція Галопуюча інфляція Гіперінфляція «Імпортується» інфляція Інфляційні очікування Дефляційна
 15. 5.2.1. Види інфляції
  У макроекономічній науці розрізняють різноманітні форми і види інфляції. Залежно від ступеня державного регулювання цін інфляція буває відкрита і прихована. Відкрита інфляція має місце в умовах вільних цін, що формуються під впливом ринкових факторів. Вона характеризується постійним підвищенням цін. Прихована інфляція (пригнічена) виникає в умовах жорсткого регулювання
 16. Висновки
  1. Обсяг національного виробництва прийнято вимірювати ВНП, що представляє собою ринкову вартість кінцевого продукту, виробленого країною за рік. Оскільки ринкові ціни товарів змінюються, то для визначення динаміки ВНП необхідно числення реального ВНП, тобто ВНП в незмінних цінах. Ставлення номінального ВНП до реального ВНП (дефлятор ВНП) характеризує зміну рівня цін у країні.
 17. 34. ІНФЛЯЦІЯ ТА ЇЇ ВИДИ
  Інфляція - це переповнення каналів обігу грошової маси, що викликає знецінення грошової одиниці і відповідно зростання цін на товари. Виділяють кілька видів інфляції: - відкрита, притаманна країнам з ринковою економікою. У цих країнах вільне взаємовідношення попиту та пропозиції сприяє відкритому, нічим не стиснутому росту цін у результаті падіння купівельної
 18. 18.5. Економічна нестабільність на грошовому ринку: інфляція
  Раніше було показано, що інфляція передбачає знецінення паперових грошей і зростання товарних цін. Однак у сучасному суспільстві зв'язку, які проявляються в інфляції, ускладнюються: практично перервалася залежність паперових грошей від золота, порушилися традиційні закони грошового обігу та формуються нові, інфляція набула інтернаціонального характеру. Одна з причин цього полягає в тому, що
© 2014-2022  epi.cc.ua