Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
А. І. Салов. Економіка. Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

ТЕМА 55. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА

1. Кредитні відносини. У ринковій економіці гроші постійно звертаються, тому тимчасово вільні фінансові кошти повинні надходити на грошові ринки і пускатися в справу.
Кредит - рух позикового капіталу, здійснюване на засадах терміновості, зворотності, платності, забезпеченості та цільового призначення отриманих у тимчасове користування грошових ресурсів.
Кредит виконує важливі функції в економіці:
- перерозподіляє гроші: від тих, у кого вони вільні, до тих, хто їх потребує;
- сприяє економії витрат обігу, так як не вимагає випуску державою додаткових грошей в обіг;
- прискорює концентрацію і централізацію бізнесу. Кредит має різноманітні форми (рис. 55.1):


Рис. 55.1. Види кредиту
2. Поняття банківської діяльності. Банки - це економічні інститути, які обслуговують систему кредитних відносин у суспільстві.
Агенти ринку звертаються в банк у таких випадках:
- за наявності тимчасово вільних коштів;
- при тимчасовій нестачі коштів;
- для грошових розрахунків з контрагентами (рис. 55.2).


Рис. 55.2. Банківська діяльність
Існують три основні види вкладів у банк:
1) депозит, або вклад до запитання. Населення за допомогою такого вкладу здійснює невеликі заощадження, які воно може вилучити з банку в будь-який момент, а фірми відкривають розрахункові рахунки з метою здійснення поточних операцій;
2) строковий вклад, або депозит на термін.
Гроші вкладаються у банк із зобов'язанням не використовувати їх до певного терміну;
3) депозитний сертифікат являє собою цінний папір, що свідчить про прийом банком вкладу на умовах строкового рахунку. Такі цінні папери можуть бути об'єктом заставних операцій або розрахунку на ринку цінних паперів.
Надання банком кредитів здійснюється у формі грошових позик, що розрізняються по терміновості:
- короткострокові - до 1 року;
- середньострокові - від 1 до 5 років;
- довгострокові - понад 5 років.
3. Структура кредитно-банківської системи. Кредит-но-банківська система являє собою валютно-фі-нансових структуру економіки, що складається з банків двох рівнів і спеціалізованих кредитних і фінансових організацій.
Центральний банк країни є першим рівнем банківської системи. Його основними функціями є:
- емісія (випуск) грошей в обіг та їх вилучення з нього;
- функція банку уряду, що передбачає фінансування їм державних програм, обслуговування державного боргу та бюджетного сектора, проведення кредитно-грошової політики;
- функція банку банків виражається в рефінансуванні економіки через надання комерційним банкам можливості отримати кредит при нестачі у них коштів. Населення та фірми Центральний банк кредитами не обслуговує.
- Функція нагляду і контролю фінансових ринків і банків.

Комерційні банки складають другий рівень банківської системи країни. Вони призначені для кредит-но-розрахункового обслуговування населення та фірм, в процесі якого вони створюють кредитні гроші (див. питання 54). За основними видами діяльності комерційні банки можна поділити наступним чином (рис. 55.3):


Рис. 55.3. Класифікація комерційних банків
Спеціалізовані кредитні та фінансові установи являють собою організації, які за формою не є банками, а по суті частково виконують їх функції. У ринковій економіці вони жорстко конкурують з комерційними банками за грошові кошти населення і фірм.
До них слід віднести:
- пенсійні фонди;
- страхові компанії;
- трастові компанії (полубанкі);
- ломбарди;
- заг ества взаємного кредиту;
- кредитні товариства.
Кредитно-банківська система повинна забезпечувати стабільність фінансів. З цією метою необхідно:
- удосконалювати банківське законодавство;
- укрупнювати банківські системи, так як дрібні банки нестійкі, низькодохідні і не здатні надавати інвестиційні кредити;
- посилювати зв'язок банківської сфери з реальним сектором економіки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Тема 55. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА "
 1. Тема 54. Рівновага на грошовому ринку
  банківською системою держави (рис. 54.2). {Foto123} Рис. 54.2.Предложеніе грошей Центральним банком країни MS - пропозиція грошей. На величину грошової пропозиції впливають три ключові чинники: - розмір грошової яку формує Центробанк країни; - співвідношення резерви-вклади, що показує можливість комерційних банків щодо збільшення грошової маси; - коефіцієнт депонування,
 2. 2. Кейнсіанської моделі регулювання МАКРОЕКОНОМІКИ
  тема не в змозі позбавити суспільство від криз і безробіття. Одночасно було спростовано положення про те, що в точної економіці діє "чиста" і "досконала конкуренція". До місця буде згадано, що в 1933 р. з'явилися Дж. Робінсона "Економічна теорія недосконалої конкуренції" та Е. Чемберліна "Теорія монополістичної конкуренції". Таким чином, всі усвідомили реальний стан
 3. 1. Інформаційна організація Рейтер (Reuters)
  тема дозволила передплатникам одержувати на відеотермінали котирування банківських валютних торгів з інтервалом у кілька секунд. Пізніше з'явилися і додаткові можливості отримання новин і котирувань з інших фінансових ринків. Сьогодні Рейтер продовжує дотримуватися перспективних напрямків в інформаційній технології, зберігаючи лідерство практично у всіх областях діяльності. Спектр
 4. ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ ЦИВІЛІЗАЦІЙ ЯК ВИХІДНИЙ ПУНКТ ЇХ ПАРТНЕРСТВА
  тема переконань, система цінностей і вибудовування пріоритетів. Ми повинні відкрити шляхи для пізнання цього. Взаєморозуміння цивілізацій - це одна з найбільших проблем, з якими зіткнулося світове співтовариство в новому столітті. Причому колосальна концентрація економічної влади, військової потужності та інформації в одній країні вельми небезпечна. Що стосується найбільших фахівців, які писали по
 5. Відповіді на запитання з залу
  тема розробляється економічними інститутами, в тому числі і нашим. Зроблено ряд пропозицій про введення соціальних індикаторів. Їх порогове значення характеризується рядом величин, наприклад чисельністю безробітних, величиною мінімального прожиткового мінімуму, кількістю людей, що живуть за межею бідності, рівнем захворюваності населення і т.д. Введення соціальних індикаторів і надання їм
 6. 4. Стабілізація
  тематику, що маніпулюють ринковою інформацією за допомогою своїх витончених методів. У практичному житті ніхто не дає себе обдурити за допомогою цих індексів. Ніхто не погодиться з вигадками, що їх слід розглядати як вимірювання. Там, де величини виміряні, всі подальші сумніви і розбіжності щодо їх розмірності припиняються. Ці питання вже улагоджені. Ніхто не ризикне сперечатися з
 7. 4. Аутистическое господарство
  тема працювати [Ми обговорюємо проблеми теорії, а не історії. Тому ми можемо утриматися від критики заперечень, висунутих проти концепції ізольованого суб'єкта, що посилаються на нату-рального домашнє господарство.]. Вони повністю віддають собі звіт в тому, що їх ідеальні конструкції вигадані. Ні Робінзон Крузо, який все ж міг існувати, ні керівник абсолютно ізольованого
 8. 5. Стан спокою і рівномірно функціонуюча економіка
  тема знаходиться в постійному русі, але завжди залишається в одній і тій же точці. Вона рівномірно обертається навколо одного і того ж центру. Просте стан спокою постійно порушується, але миттєво відновлюється на попередньому рівні. Всі рушійні сили, включаючи і ті, які викликають поточне порушення простого стану спокою, постійні. Тому ціни зазвичай звані статичними, або цінами
 9. 3. Попит на гроші і пропозиція грошей
  банківською термінологією, уникають застосовувати терміни попит і пропозицію у значенні попиту та пропозиції грошей для касових залишків. Фактично попитом на гроші називається попит на короткострокові кредити, а пропозицією грошей пропозицію короткострокових кредитів. Відповідно, ринок короткострокових кредитів називається грошовим ринком. Коли спостерігається тенденція підвищення ставок відсотка на
 10. 12. Обмеження на випуск в обіг інструментів, що не мають покриття
  тема державного втручання в банківську діяльність. З іншого боку, обмеження були накладені тільки на випуск банкнот, що не покриваються металевими грошима. Інструменти, що не мають покриття, заборонялися тільки у формі банкнот. Вони змогли розквітнути у вигляді депонованих грошей. Доводячи ідею грошової теорії до логічного кінця, можна припустити, що за допомогою закону необхідно
© 2014-2022  epi.cc.ua