Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
П.І. Барановська Ю.Н. Казанський А.Ф. Клюєв, Л.А. Косолапов І.М. Любимов Ю.П. Панібрат. Економіка будівництва. Частина I, 2003 - перейти до змісту підручника

Технологічна обгрунтованість ІПП

Оцінка застосовуваної в ІПП технології. Пропонована в ІПП технологія оцінюється на її відповідність досягненням технічного прогресу в країні та світі. Мінімальна бальна оцінка ставиться у випадку, якщо застосовувана технологія в цілому відповідає вітчизняним аналогам, тобто є за основними параметрами (енергоємність, витрати сировинних ресурсів, якісні характеристики і т. д.) технологією середньогалузевого рівня. Більш високим балом оцінюється технологія, яка відповідає кращим вітчизняним аналогам, далі технологія, відповідна кращим світовим аналогам. У тих випадках, коли вітчизняні технології є кращими в світі і застосовується саме така технологія, вона оцінюється як відповідна кращим світовим аналогам. Найвища оцінка дається технологіям, переважаючим але своїми параметрами світові аналоги. Оцінка технології здійснюється на основі аналізу її параметрів експертами-технологами згідно з поданими підприємством-заявником матеріалів.
Для комерційних інвесторів оцінка ІПП за даним критерієм включає додатково до вже зазначених наступні показники:
технологічні ризики реалізації ІПП;
можливість тиражування технології;
характеристику якості продукції, що випускається.

Технологічні ризики реалізації ІПП. Технологічним ризик реалізації ІПП визначається рівнем апробованості прийнятої в проекті технології. Нижчий оцінний бал має технологія, що пройшла лабораторні випробування. Далі по зростанню оцінки йдуть наступні технології: апробована на дослідно-промисловій установці, що пройшла промислові випробування, що використовується в виробництві.
Оцінка проводиться відповідно до даних підприємства заявника по апробованості даної технології (висновку про лабораторних, дослідно-промислових випробуваннях і т. д.).
Можливість тиражування технології. Ця можливість характеризується рівнем її застосування, використання її на інших підприємствах. Найнижчу бальну оцінку отримує технологія "одиничного" застосування, яка не може більше використовуватися в силу специфіки сировини, вирішення приватних завдань і т. д. Більш високу бальну оцінку отримує технологія, що має обмежене застосування. Далі слід технологія, яка застосовується для більшості випадків, тобто рівень її поширення може бути досить широкий. Найвищий бал має технологія, що має практично широкий спектр застосування, що виходить за рамки однієї галузі.
Оцінка проводиться на підставі опису технологій, представленої підприємством-заявником, у тому числі в ТЕО ІПП, а також на підставі документів, що свідчать про її застосування на діючих підприємствах (як в Росії, так і за кордоном).
Характеристика якості продукції, що випускається. Цей показник застосовується для ІПП, в ході реалізації яких поряд з природоохоронними функціями передбачається виробництво товарної продукції (наприклад, переробка відходів, впровадження у виробництво екологічно чистих технологій і т. д.). Найнижчим балом оцінюється продукція, параметри якої за оцінкою підприємства-заявника в цілому відповідають державним стандартам (ГОСТ). Далі йдуть по зростанню бальної оцінки: продукція, що повністю відповідає ГОСТ; продукція, відповідна світовим стандартам (якщо ГОСТ відповідає або перевищує світові стандарти, продукція оцінюється за методикою як відповідна світовим стандартам); продукція, яка не має аналогів за якістю на світовому ринку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Технологічна обгрунтованість ІПП "
 1. 3.3.1. Технічний аналіз
  технологічному обладнанні, обгрунтованість графіків введення інженерних і виробничих споруд в дію, відповідність їх технічним та екологічним стандартам і нормам, рівень кваліфікації фахівців, які необхідні для обслуговування та експлуатації технологічних об'єктів. Ретельне опрацювання цих питань на стадії аналізу та підготовки планів дозволить надалі істотно
 2. 8. ІСТОРИЧНА ШКОЛА. ПОГЛЯДИ МОЛОДИЙ ІСТОРИЧНОЇ ШКОЛИ
  Нетрадиційні напряму в економічній науці. Ф. Ліст: наука про національний господарстві. Обгрунтування державного протекціонізму. Вплив на економіку моралі, права, звичаїв, політики. Молода історична школа, її представники: Г. Шмоллер, Л. Брентано, К. Бюхер. Обгрунтування ролі державно-правового регулювання. Регулювання умов праці, пенсійного забезпечення. М. Вебер:
 3. 10.6. Аналітична оцінка рішення про прийняття додаткового замовлення за ціною нижче собівартості продукції
  технологічну підготовку виробництва цієї партії продукції 5 млн руб. Чи вигідно це підприємству? На перший погляд здається, що не вигідно, так як ціна реалізації нижче собівартості одиниці продукції. Крім того, будуть потрібні додаткові витрати на підготовку виробництва. Зробимо техніко-економічне обгрунтування рішення про прийняття додаткового замовлення на таких умовах (табл. 10.4).
 4. Зв'язок джерела вартості і постулату
  обгрунтувань традиційних теорій вартості переконливим. Однак це не означає, що хоча б одне обгрунтування було остаточно або навіть в ка-кой-то мере спростовано. І цей другий висновок не менш очевидний, ніж перший. Справа в тому, що, як уже зазначалося, в основі кожної теорії лежить постулат вар-тості? положення, прийняте без доказів. І всі перераховані основи не доводять
 5. Приклад 13. Про значення відмінностей у швидкості технологічного часу
  технологічного часу ». Так, ще до краху «нової» економіки навесні 2000 року звертало на себе увагу відносно велика кількістю банкрутств комп'ютерних фірм в США. Безпосередня причина цих банкрутств полягала у відносній тривалості практичного впровадження нових технологічних принципів. Поки традиційні технології встигали сприйняти нові розробки якісно більш
 6. Сен-симоніст проти приватної власності
  обгрунтування принципу приватної власності сходить, як ми вже знаємо (див. гл. 3) , до трудової теорії власності Джона Локка. Проте з самого початку таке обгрунтування виявило проблему, яка з часів Локка так і не отримала задовільного рішення. З одного боку, виправдання приватної власності виводилося з права кожного індивіда вільно розпоряджатися плодами своєї праці і таланту;
 7. 38. Аналіз найкращого і найбільш ефективного використання землі
  технологічна обгрунтованість - це аналіз співвідношення якості, витрат і термінів реалізації проекту, доступність транспорту, ймовірність стихійних лих, можливість підключення до комунальних зручностей, облік розмірів і форми ділянки; 6) законодавча або юридична допустимість пов'язана з відповідністю варіанту використання земельної ділянки чинним законодавством. Дана
 8. 22.2. Планування трудомісткості виробництва
  технологічну трудомісткість (Тт) яка визначає витрати праці основних робітників-відрядників і почасових; її розраховують з виробничих операцій, деталей, вузлів і готовим виробам; трудомісткість обслуговування (То), яка представляє витрати праці допоміжних робітників основних цехів і всіх робітників допоміжних цехів і підрозділів, зайнятих обслуговуванням виробництва; її
 9. 10.9. Вибір варіанту машин і устаткування
  технологічного рішення буде становити різницю у витратах на верстатах з ручним керуванням і автоматах: (10000 + 0,2 х 3000) - (1000 + 2 х 3000)=10600 - 7000=3600 тис. руб. Таким чином, необгрунтоване технологічне рішення привело до втрат у розмірі 3600 тис.
 10. 94. Проблеми і теорії перехідної економіки.
  Технологічному способу виробництва, становлення постіндустріальної цивілізації передбачають вирішення комплексу проблем: 1. Розробка цілей та критеріїв, способів і методів перетворень, їх послідовності. Аналіз закономірностей перехідної економіки; обгрунтування концептуальних основ національної моделі. 2. Державне регулювання в умовах перехідної економіки. Проблема
 11. Поняття «технологічний спосіб виробництва»
  технологічні принципи, використовувані у виробництві. З погляду використовуваних знарядь праці можна виділити такі основоположні технологічні способи виробництва: інструменталізація, механізація і автоматизація. У той же час у кожній з них можуть бути виділені окремі стадії, які з організаційного взаємодії людини із засобами виробництва досить суттєво
 12. № 71. Основні технологічні інновації, що змінили галузеву структуру економіки під час другої технологічної революції
  . Технологічні зрушення в останній третині 19 століття були настільки великі, що деякі вчені стали називати цей період «другий промисловою революцією». До основних інновацій відносяться: 1. винахід машини для виробництва електричного струму. 2. парова турбіна і двигун внутрішнього згоряння, що працює від енергії вуглеводневого палива. 3. нафтовидобувних і нафтопереробних
 13. 14.3. Науково-технічний прогрес і економічне зростання
  технологічних систем, а зрушення в них викликають підвищення сукупної продуктивності. Це виражається формулою Y=AF (KL), де А - технологічний рівень
© 2014-2022  epi.cc.ua