Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001 - перейти до змісту підручника

10.9. Вибір варіанту машин і устаткування

Аналітичний і графічний способи обгрунтування вибору варіанта машин і устаткування. Визначення суми збитку від вибору не оптимального рішення.
Одним з напрямків пошуку резервів скорочення витрат на виробництво продукції і збільшення прибутку є вибір і заміна обладнання. Припустимо, що виконати яку або операцію або процес можна одним з трьох варіантів - на верстаті з ручним керуванням, на напівавтоматі і автоматі.


З рис. 10.7 видно, що при річному обсязі виробництва до 4000 од. вигідніше використовувати верстат з ручним управлінням, від 4000 до 6250 од.
- Напівавтомат, а понад 6250 од. на рік більш доцільно і економно встановити автоматичний верстат.

Порівняльна ефективність різних видів устаткування


Ці ж дані можна отримати і аналітичним способом.
Для знаходження критичної точки витрат для двох варіантів витрати по одному з них дорівнюють затратам по іншим. Так, критична точка витрат для верстата з ручним керуванням і напівавтомата може бути знайдена за рівнянням
1000 + 2Х=5000 + X; Х=5000-1000=4000 од.
Аналогічно визначається критична точка витрат для напівавтомата й автомата:
5000 + Х=10000 + 0,2 Х; 0,8 Х=5000; Х=6250.

Якщо був обраний неправильний варіант розв'язання задачі, то можна підрахувати у зв'язку з цим збитки підприємства. Наприклад, річний обсяг виробництва становить 3000 од. Прийнято рішення виконувати цю операцію за допомогою автомата. Величина втрат від прийнятого технологічного рішення буде становити різницю у витратах на верстатах з ручним керуванням і автоматах: (10000 + 0,2 х 3000) - (1000 + 2 х 3000)=10600 - 7000=3600 тис. руб. Таким чином, необгрунтоване технологічне рішення привело до втрат у розмірі 3600 тис. руб.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.9. Вибір варіанту машин і обладнання "
 1. 5. Обмеженість ресурсів і проблема їх раціонального використання
  вибору раціонального з'єднання праці з засобами виробництва. Суспільство завжди має певним обмеженою кількістю праці, сировини, матеріалів, машин і обладнання, а також фінансових коштів, тобто грошей. Це змушує робити вибір між різними варіантами їх використання з метою виробництва тих чи інших
 2. Вибір варіанту поєднання ресурсів
  вибір споживача (див. гл. 9). З різних наборів пропонованих товарів, що приносять йому однакове задоволення, споживач вибирає один, відповідний його обмеженому бюджету. Виробник з усіх варіантів поєднання використовуваних ресурсів, за допомогою яких можна зробити задану кількість готової продукції, робить вибір, беручи до уваги ціни ресурсів. Припустимо, що
 3. Додаток 4
  машин і устаткування
 4. Полуавтоматізація
  машині-автомату. З'являється перше спеціалізоване автоматичне обладнання, яке знаменує собою перехід до нового ТСП - автоматизації, яка характеризується появою четвертого елемента в системі машин - керуючого пристрою (ЕОМ, ЧПУ). Першим типом автоматизованого ТСП з'явилася жорстка автоматизація, або полуавтоматізація. Жорстка автоматизація виробництва призвела до
 5. Аксіома можливості вибору.
  Вибір одного з трьох варіантів відповіді: або набір А переважніше набору В (А> В), або набір В переважніше набору Л (А <В), або набори А і В мають однакову корисність для споживача (А=
 6. У команди корабля є вибір
  вибір. По-перше, члени екіпажу можуть і не зреагувати. Вони можуть розцінити повідомлення як помилкове і ігнорувати попередження. Але вони можуть і повірити, але не зробити зовсім нічого. Або почати звинувачувати один одного, або, замкнувши каюти, чекати, поки все само собою вирішиться; піти в бар і скаржитися там на морі і свою нещасну долю. Інший варіант дій - кинутися до Помпеї,
 7. 35. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ОБЛАДНАННЯ ПО ПОТУЖНОСТІ
  варіанти: 1) якщо таке обладнання успішно справляється з роботою і перевантаження не позначається негативно на якості вироблюваної продукції, тобто сенс експлуатувати його з перевантаженням. У цьому випадку не потрібно капвкладень для придбання та встановлення додаткового обладнання з метою збільшення його потужності, 2) якщо такий шлях нереальний, то необхідно додати обладнання для
 8. 41. АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА І УПРАВЛІННЯ
  машин і обладнання та цехові витрати); загальногосподарські витрати. При аналізі витрат на обслуговування виробництва і управління слід: оцінити динаміку витрат як в цілому, так і по окремих видах; оцінити зміни витрат у розрахунку на 1 руб. обсягу продукції; оцінити виконання кошторисів витрат на утримання та експлуатацію машин і устаткування; вивчити причини перевищення або економії
 9. Питання 42. Статистика обладнання
  машин і встаткування як активної частини основних фондів, безпосередньо пов'язаної з впливом на предмети праці і виробництвом продукції. У завдання статистики устаткування входить аналіз наявності, складу, стану та використання двох груп устаткування - виробничого та енергетичного. Виробничим обладнанням називаються знаряддя праці, які використовуються для
 10. Структура капіталовкладень
  машин і устаткування, а в останній - підвищення частки сучасної електронної та електрифікованої техніки. Наприкінці 90-х років вона становила до 30% по всьому господарству, що було основним зрушенням у технологічній структурі капіталовкладень в останній чверті XX століття. Висока частка машин і устаткування після циклічного спаду початку 90-х років пов'язана з оновленням капіталу не тільки в
 11. 81. ЗНОС
  машини та устаткування замінюються новими, тобто здійснюється часткове відтворення об'єкта в натурі. Існують дві форми такої заміни - заміна окремих елементів засобів праці новими, мають аналогічні характеристики, що відновлює втрачені споживчі властивості машини; одночасно з заміною може відбуватися і модернізація, припускає вдосконалення
 12. 2.7. Майнові податки
  машини, устаткування, товарні запаси тощо) і нерухомого майна. Ставки податків на рівні штатів по облагаемому майну юридичних і фізичних осіб встановлюються в межах від 0,5 до 5% (ставка майнові податку на капітал корпорацій становить 0,75%). Місцеві майнові податки стягуються з юридичних і фізичних осіб, що володіють власністю, що підлягає оподаткуванню. К
 13. дискутованих варіанти
  варіанту реформ: 1-й варіант - консервативний, передбачав стратегію поступового "вростання" в нову господарську систему, при цьому отримання відчутних результатів реформ відкладалося на значний термін; 2-й варіант - радикальний, припускав глибоку і різку, сконцентровану на короткому відрізку часу, ломку всіх обмежень ринкового механізму з повним або майже повною відмовою від
 14. Чому продуктивний капітал поділяється на основний і оборотний ?
  Машини, устаткування і т. п. Вони купуються відразу, а свою вартість переносять на створений продукт у міру зносу. Так, кам'яні виробничі будівлі можуть служити 50 років, машини, покладемо, - 10-12років, інструменти - 2-4 роки. Припустимо, підприємець витратив на придбання верстатів 100 тис. руб., І вони будуть діяти Шле. Стало бути, верстати передаватимуть готовим виробам щорічно
 15. Система машин, або фабрика
  машиною інструменту поклала початок механізації. Визначальну роль в технічних перетвореннях грає вже не робоча сила, а засоби виробництва, насамперед знаряддя праці. Машина - прямий наслідок процесу вузької спеціалізації інструментів, їх спрощення до такої міри, що машина опинилася в змозі взяти на себе функції часткових інструментів. З початком машинного виробництва людина
 16. Глава 1 Введення в економіку
  вибору в економіці, тобто прийняття решенійоб використанні обмежених ресурсів для удов-летворенія людських потреб і бажань, настільки буденні, що, стикаючись з ними, мичаще все не помічаємо цього. По суті каждуюмінуту ви приймаєте рішення про те, як наилуч-шим чином розподілити свій обмежений вре-мя, наприклад між навчанням, розвагами та сномЕслі ви вибрали навчання, то
 17. Посередницька функція
  вибору оптимального постачальника. Продавець зі своїх позицій прагне знайти і укласти угоду з найбільш влаштовує його
 18. Перспективи розвитку зовнішньої торгівлі Росії
  машинотехнічного експорту, до якого відносяться легкові та вантажні автомобілі, енергетичне і дорожнє обладнання, обладнання для геологорозвідки та ін З урахуванням наявності досить дешевої робочої сили вельми перспективним є створення складальних виробництв з ввезених в Росію компонентів, орієнтованих на внутрішній і зовнішній ринок. Є певні перспективи для
© 2014-2022  epi.cc.ua