Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
П.І. Барановська Ю.Н. Казанський А.Ф. Клюєв, Л.А. Косолапов І.М. Любимов Ю.П. Панібрат. Економіка будівництва. Частина I, 2003 - перейти до змісту підручника

Організаційна забезпеченість ІПП

Форма реалізації ІПП. Визначення форми реалізації ІПП проводиться на підставі аналізу даних підприємства-заявника за ІПП, а також його фінансового стану.
Можливі такі форми здійснення ІПП:
в складі діючого підприємства-заявника, що має велику заборгованість перед федеральним і регіональним бюджетом:
на знову створюваному підприємстві, в тому числі у формі СП;
в складі діючого підприємства зі стійким фінансовим становищем;
у формі СП з відомими зарубіжними фірмами.
Оцінка організаційного ризику забезпечення ІПП ресурсами. Ця оцінка ресурсами, в тому числі сировиною і паливом, заснована на визначенні надійності схем постачання реалізованого проекту основними ресурсами. Найменшу оцінку при цьому отримує система закупівель з боку за разовими і короткостроковими контрактами. Більш високу бальну оцінку має система укладання довгострокових контрактів. Ще більш надійною є система, при якій передбачається оренда джерел сировини, палива (ділянок родовищ, кар'єрів і т. п.). Найвищу оцінку отримує ІПП, який має в своєму розпорядженні власністю на основні ресурси - має пакет акцій у відповідних виробництвах, підприємствах. Ця оцінка проводиться на підставі відомостей, що подаються підприємством-заявником, і відповідної підтверджуючої документації.
Ступінь підготовленості проектної документації. Вона оцінюється в балах по зростаючій за такими рівнями підготовленості: мінімальна оцінка, коли є лише концепція ІПП; вище підготовлений бізнес-план; наступний рівень розроблено техніко-економічне обгрунтування ІПП; найвища оцінка є вся необхідна документація і виконана оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС).
Ступінь підготовленості проектної документації визначається на підставі поданої підприємством-заявником проектної документації.
Отримання ліцензій і дозволів. Отримання ліцензій та дозволів є показником, що характеризує ступінь опрацювання юридичної обгрунтованості ІПП. Нижча оцінка ІПП дається, якщо необхідно отримання відповідних дозволів на основну діяльність як юридичної особи. Більш високий бал присвоюється, якщо потрібно тільки отримання ліцензій, пов'язаних з природокористуванням.
Далі, якщо є основні дозволи та ліцензії, бальна оцінка зростає; максимальна бальна оцінка дається, коли є всі необхідні ліцензії та дозволи.
Рівень бальної оцінки визначається на підставі даних підприємства-заявника та поданих копій ліцензій, дозволів.
Рівень маркетингових досліджень. Він визначається для окупаються ІПП, однією з цілей яких є виробництво товарної продукції (наприклад, будматеріалів з відходів, екологічно чистої технології і т. д.). Показник характеризує ступінь вивченості передбачуваного ринку збуту і визначає ризик реалізації виробленої продукції за ІПП. Оцінюється він по зростаючій за рівнями: збут продукції прогнозується, але детальні маркетингові дослідження не проводилися - мінімальна оцінка; маркетингові дослідження проведені і підтверджують стійкий попит на продукцію; є замовлення на 50% продукції; є замовлення на весь обсяг товарної продукції.
Рівень маркетингових досліджень оцінюється на підставі даних підприємства-заявника (план маркетингових досліджень, відповідний розділ бізнес-плану, копії протоколів про наміри на поставку виробленої продукції і т. п.). Кожна з форм реалізації ІПП оцінюється за бальною системою. Характеристика форм реалізації проекту та їх оцінки полягає в наступному.
Форма реалізації ІПП відображає один з важливих факторів реалізованості ІПП. Найменше значення в бальною системою оцінок має ІПП, який здійснюється в складі діючого підприємства-заявника, що має велику (щодо одержуваного прибутку) заборгованість перед федеральним і регіональним бюджетом. У цьому випадку зростає ризик нецільового використання отриманих коштів (якщо вони даються в грошовій формі), так як такі кошти можуть бути використані для виплати по заборгованості до бюджету. При наданні позики або кредиту в капіталізованої формі (у вигляді обладнання) стає проблематичним повернення позики, виплата відсотків і самого кредиту в призначені терміни, тому що прибуток буде йти в першу чергу на відшкодування боргів. Велика заборгованість перед бюджетом підвищує для підприємства-заявника ризик банкрутства через неповернення позикових коштів у повному обсязі.
Як показує практика, такі ІПП фінансуються за рахунок коштів бюджету та екологічних фондів у разі утворення критичної екологічної ситуації та кошти спрямовуються на модернізацію, створення нових очисних споруд і т. д. Комерційні кредити видаються за наявності гарантій відповідних російських і зарубіжних банків під високий відсоток, що веде до зниження ефективності ІПП, але й ці гарантії отримати вкрай складно.
Знову створювані підприємства мають певні переваги. Вони не мають боргів перед бюджетом та іншими організаціями. У сфері природоохоронної діяльності такі підприємства створюються, як правило, у разі економічної ефективності ІПП, коли однією з цілей реалізації ІПП є отримання прибутку (наприклад, від переробки відходів, використання нової ресурсозберігаючої технології і т.д.). Для ІПП, що реалізуються на подібних підприємствах, ризик перерозподілу доходів на користь погашення раніше виникли зобов'язань і відповідно невиконання умов реалізації ІПП нижче, ніж у попередньому випадку.
Наступною за бальною оцінкою йде форма реалізації ІПП у складі діючого підприємства зі стійким фінансовим становищем, тобто практично не має боргів. У цьому випадку задіюються для реалізації ІПП грошові кошти підприємства, використовується його транспортна інфраструктура, тепломережі і т. д., а також хороша себе зарекомендував склався управлінський апарат. Знижується ступінь ризику неповернення позикових коштів за рахунок основної діяльності підприємства, як правило, є власні оборотні кошти для ІПП та кошти для покриття збитків від діяльності ІПП (наприклад, по очисним спорудам і т. п.).
Найбільш високу оцінку отримують ІПП, які здійснюються у формі спільних підприємств з відомими зарубіжними фірмами. Такі ІПП, як правило, надійно фінансуються зарубіжними банками під гарантії відомих фірм-співзасновників.
За реалізацією таких ІПП ведеться цілеспрямований контроль з боку засновників, здійснюється жорсткий відбір ІПП.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Організаційна забезпеченість ІПП "
 1. Організаційно-управлінські відносини
  організаційними відносинами, що виникають власне на основі самого виробництва, існують організаційні відносини, породжувані функціонуванням правових і політичних відносин, насамперед відносин адміністративного та господарського права, що безпосередньо примикають до сфери суспільного виробництва. З ними пов'язані процеси управління та регулювання економіки в цілому, окремих
 2. Стаття 1. Цілі Закону
  організаційні та правові основи попередження, обмеження і припинення монополістичної діяльності та недобросовісної конкуренції та спрямований на забезпечення умов для створення та ефективного функціонування товарних
 3. Організаційно-економічна структура виробництва
  організаційно-технічних і організаційно-економічних відносин відособлення і усуспільнення виробництва в їх єдності і протилежності утворює організаційно-економічну структуру виробництва, яка відображає досягнутий суспільний рівень розподілу праці та усуспільнення виробництва. Організаційно-економічна структура виробництва, представлена конкретними формами
 4. 2. Організаційні форми підприємств
  організаційні
 5. Яка структура організаційно-економічних відносин?
  Організаційно-економічних відносин складається при здійсненні наступних істотних практичних завдань: - як об'єднати всіх зайнятих в господарстві під єдиним початком для досягнення спільної мети, а також розділити людей для виконання окремих видів робіт; - в яких господарських формах працювати; - хто і як буде керувати виробничої роботою людей. У зв'язку з цим
 6. Організаційно-управлінська структура виробництва
  організаційно-економічні відносини. Відносини, через які відбувається реалізація правових форм господарювання і які знаходяться на стику базису і надбудови, називаються організаційно-управлінськими відносинами. Ці відносини або сприяють розвитку, або деформують організаційно-економічну структуру виробництва. Причому остання є і реальним матеріальним носієм
 7. 1. Організаційна структура
  організаційної структури регіональної служби маркетингової діяльності. 2. Структура регіональної служби маркетингової діяльності та випускається в регіоні продукція - проблеми відповідності та тенденції розвитку та
 8. Тема 6 Підприємництво і підприємство
  організаційно-правових формах підприємництва в
 9. Глава 4 Системи якості та їх моделі
  організаційно-технічних систем В. В. Бойцов зауважив: «Сутність нового підходу до вирішення проблем якості полягає в об'єднанні розрізнених заходів у єдину систему цілеспрямованих, постійно здійснюваних дій на всіх стадіях життєвого циклу виробів ». У яких організаційних формах ефективно реалізується цей новий підхід? Відповіді на це питання і присвячена нижченаведена глава. Але
 10. 2. Організаційно-правова форма
  організаційно-правової форми впливає на простоту (складність) податкового обліку. В основному вибір здійснюється між ПБОЮЛ, юр.особою (ТОВ, ЗАТ, ВАТ) або некомерційною організацією (АНО). Відразу скажу, що простіше ніж облік у ПБОЮЛ не буває. Але й маневреності в податковій оптимізації у ПБОЮЛ менше. Некомерційна організація, в свою чергу, може постійно працювати у збиток (Не переслідуючи мети
 11. 43 ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН
  організаційному плані слід показати організаційну структуру фірми, яка полягає слідом пунктах: 1) організована схема управління; 2) порядок координації діяльності підрозділів і взаємозв'язок, який існує між ними, а також інші питання організації. Іншими словами, в цьому розділі бізнес-плану потрібно розглянути організаційну схему фірми, яка демонструє зв'язку, а
 12. 2.2. Організаційно-економічні відносини
  2.2. Організаційно-економічні
 13. Організація як сполучна ланка системи
  організаційне початок, який виступає тим стрижнем, навколо якого концентруються силові лінії взаємозв'язків як у базисі, так і в надбудові. У зв'язку з тим, що організаційне початок як метод пізнання застосовано до будь-яких природних і соціальних явищ і процесів, бо в їх основі лежить організація як невід'ємний і визначальний атрибут їхнього існування, його цілком логічно використовувати
© 2014-2022  epi.cc.ua