Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Т-Я, 2013 - перейти до змісту підручника

ТАБЛИЦЯ ВИТРАТ І РЕЗУЛЬТАТІВ

таблиця, яка містить перелік виробляють секторів, які споживають секторів, що показує кількісні дані про розподіл виробленої продукції між споживачами, а також дані про те, яка кількість продукції отримав споживає сектор за певний період часу.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ТАБЛИЦЯ ВИТРАТ І РЕЗУЛЬТАТІВ "
 1. АНАЛІЗ ВИТРАТ І РЕЗУЛЬТАТІВ
  таблиць, в яких зафіксовані і підсумовані витрати на виробництво основних видів економічного продукту і результати у вигляді обсягів виробництва, випуску цього продукту. Такий аналіз дозволяє виявити рівень загальних, повних витрат на виробництво продукту, встановити взаємозв'язки між різними секторами і галузями економіки. Подібний аналіз використовується в якості дослідницького
 2. КОЕФІЦІЄНТ ЕФЕКТИВНОСТІ
  затратам. Результат і витрати можуть бути виражені як в однорідних так і в різних неоднорідних
 3. 2.5.3. Побудова аналітичних таблиць
  таблиць є одним з найважливіших прийомів проведення аналізу фінансово-господарської діяльності. Аналітична таблиця - це форма найбільш раціонального, наочного і систематизованого представлення вихідних даних, найпростіших алгоритмів їх обробки та отриманих результатів. Вона являє собою комбінацію горизонтальних рядків і вертикальних граф (стовпців, колонок). Остов таблиці, в
 4. 1. Темпи зростання заробітної плати вище темпів зростання продуктивності
  таблиці, в період 1947 - 1968 рр.. темпи зростання оплати праці та продуктивності не занадто сильно різнилися між собою. Однак з 1968 р. заробітна плата почала зростати набагато швидше, ніж продуктивність. В результаті в період 1968 - 1982 рр.. спостерігалося різке зростання витрат на робочу силу. Збільшення цих витрат зробило несприятливий вплив на стан всієї обробної
 5. Числовий приклад
  таблиці) наведена в табл. 3. Договірна ціна формується за підсумками обміну власника фактора виробництва з засновником-капіталістом. Засновницькі вартості витрат складають вартість товару Спроізв, 1 (1448 грн. / Од. Товару без урахування податків). Ринкові ціни витрат кожного окремого фактора виробництва, також, як і відповідні їм прибавочні вартості, нам невідомі, тому в табл. 4
 6. ОПТИМІЗАЦІЯ
  витратах ресурсів або досягнення заданого результату при мінімальних ресурсних
 7. Що означає ефективність виробництва на підприємстві?
  Витрат служить продуктивність (вироблення) живої праці. Однак на індустріальній стадії характерною стала нова тенденція: жива праця витісняється машинами, тобто уречевленим в них працею. Таблиця 10.4 Види ефективності виробничих витрат {foto67} Продуктивність праці показує ступінь результативності використання трудових ресурсів. Фондовіддача (капиталоотдача)
 8. Непрямі постійні витрати
  витрати - постійні витрати всього підприємства (оклади керівництва, витрати на бухгалтерію й інші служби, на оренду та утримання офісу, амортизаційні відрахування за власними адміністративним будівлям, витрати на наукові дослідження та інженерні вишукування та
 9. 2.9.3. Аналіз чутливості
  витрат (змінних і постійних) та податку на прибуток. Факторна модель прибутку в цьому випадку буде виглядати так: {foto156} де R - виручка; ТС - повні витрати; FC - постійні витрати; КС - змінні витрати; N-сума податку на прибуток, обчислена за ставкою Т=40%. Модель звіту про прибутки і збитки, сформованого для даного підприємства на основі такого угрупування витрат, а
 10. 14. МІЖГАЛУЗЕВИЙ БАЛАНС
  таблицю «витрати - випуск», що відображають зв'язки між обсягами кінцевого попиту на продукцію в галузевому розрізі, з одного боку, і загальним обсягом і галузевою структурою створюваного запасу продукції, необхідного для насичення даного попиту, - з іншого. Перша таблиця «витрати - випуск» В. Леонтьєвим була складена для США в 1936 р. в розрізі 41 галузі економіки. Нині такі
 11. Питання 11. Таблиці смертності
  таблиць смертності характеризується зміна чисельності умовного покоління (сукупності народжених в одному році 100 тисяч чоловік) при переході від віку до віку внаслідок смертності. Виділяють наступні види таблиць смертності: 1) за охопленням вікових груп: а) повні (по однорічних вікам від 0 до 100 років включно), б) стислі (для укрупнених вікових груп); 2)
 12. Ефект
  витратами, отриманими для їх отримання і використання. Ефект може виступати у формі зростання обсягу чого-небудь або зниження витрат чого-небудь. Розрізняють економічний ефект і соціальний ефект. У першому випадку, покладений результат виражений у грошовому вимірнику, у другому випадку - у негрошових
 13. ЕКВІВАЛЕНТНІ ОДИНИЦІ
  затратам і витратам на обробку (так званим конверсійним витратам) залежно від способу реєстрації цих витрат; матеріальні витрати враховуються всі відразу, як тільки виріб або замовлення надходять в процес виробництва, решта витрати нараховуються по ходу виробництва; розрахунок еквівалентних одиниць є ключовою особливістю пооперационной системи обліку витрат на
 14. МАТЕРІАЛЬНІ ВИТРАТИ
  витрат на виробництво продукції, товарів, послуг, до якої включаються витрати на сировину, основні і допоміжні матеріали, паливо, енергію та інші витрати, що прирівнюються до матеріальних. Матеріальні витрати (витрати) утворюють частину собівартості
 15. Сукупний продукт
  витрати праці «Джайгентік», виміряні кількістю працівни-ків, що працюють повний день, на тиждень, а у дру -ром стовпці показаний відповідний обсяг випу-ска глобусів на тиждень. Малюнок 8-1 графічно по-ТАБЛИЦЯ 8-2. Сукупний, граничний і среднійпродукти праці у виробництві глобусів Витрати Сукупний Граничний Середній праці, продукт продукт праці продукт праці
© 2014-2022  epi.cc.ua