Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
В.В. Ковальов, О.Н. Волкова. Аналіз господарської діяльності підприємства, 2002 - перейти до змісту підручника

2.5.3. Побудова аналітичних таблиць

Побудова аналітичних таблиць є одним з найважливіших прийомів проведення аналізу фінансово-господарської діяльності. Аналітична таблиця - це форма найбільш раціонального, наочного і систематизованого представлення вихідних даних, найпростіших алгоритмів їх обробки та отриманих результатів. Вона являє собою комбінацію горизонтальних рядків і вертикальних граф (стовпців, колонок). Остов таблиці, в якому заповнена текстова частина, але відсутні числові дані, називається макетом таблиці.
Аналітичні таблиці використовуються на всіх етапах проведення аналізу фінансово-господарської діяльності:
на етапі підготовки вихідних даних у таблиці систематизуються вихідні дані, здійснюється попередня їх угруповання, розраховуються окремі проміжні підсумки та аналізуються показники;
на етапі аналітичної обробки даних за допомогою таблиць можуть здійснюватися конкретні обчислення, включаючи факторний аналіз;
на етапі представлення результатів аналізу господарської діяльності в таблиці здійснюється зведення найбільш важливих показників, отриманих в результаті аналізу.

Таким чином, таблиці, використовувані в АФХД, застосовуються для систематизації вихідних даних, проведення аналітичних розрахунків і оформлення результатів аналізу.
Використання таблиць при проведенні аналітичних процедур і представленні результатів аналізу забезпечує:
зменшення обсягу вихідних даних у звітних документах (краще привести їх у вигляді таблиці, ніж описувати масу чисел в тексті);
систематизацію даних і виявлення закономірностей;
наочність;
зменшення обсягу аналітичних записок.
Побудова макетів таблиць є важливим етапом у проведенні аналізу, тому, перш ніж приступити до збору даних, необхідно по можливості розробити всі макети аналітичних та статистичних таблиць, в які будуть заноситися вихідні дані та результати аналізу.
Основні вимоги, пропоновані до таблиць при оформленні результатів аналітичних процедур, такі:
не будувати громіздких таблиць; доцільно мати в присудок не більше 10 колонок (граф), а в підметі - 10-20 рядків;
в заголовку таблиці має бути коротко і точно відображено основний зміст таблиці, а також зазначено, до якого об'єкту і часу вона відноситься;
слово "таблиця" розміщується над заголовком таблиці, нумерація - будь-яка;
таблиця повинна розміщуватися в тексті після першого згадування про неї (на цьому ж аркуші або на наступному); будь таблиця обов'язково повинна мати по крайней міру одноразове згадка про неї в тексті (т.
е. посилання на неї);
наявність одиниць виміру в таблиці обов'язково;
графи доцільно нумерувати, оскільки, як зазначалося вище, в заголовках граф нерідко наводиться спосіб розрахунку показника;
будь-яка аналітична таблиця повинна супроводжуватися текстовими висновками; при оформленні висновків необхідно керуватися правилом "від загального до приватного", тобто спочаткуаналізувати загальний підсумок, а потім переходити до проміжних підсумків і окремими показниками.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.5.3. Побудова аналітичних таблиць "
 1. 3.7.2. Аналітичні регістри податкового обліку
  аналітичний облік даних податкового обліку повинен бути так організований платником податків, щоб він розкривав порядок формування податкової бази. Аналітичні регістри податкового обліку призначені для систематизації та накопичення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, аналітичних даних податкового обліку для відображення в розрахунку податкової бази. Регістри
 2. 2.4.2. Горизонтальний і вертикальний аналіз бухгалтерського балансу
  побудові одного або декількох аналітичних таблиць, у яких абсолютні балансові показники доповнюються відносними темпами зростання (зниження). Цінність результатів горизонтального аналізу істотно знижується в умовах інфляції, але ці дані можна використовувати при міжгосподарських порівняннях. Мета горизонтального аналізу полягає в тому, щоб виявити абсолютні і
 3. Синтетичні та аналітичні рахунки
  аналітичні. Синтетичні - рахунки, які відкривають для обліку згрупованих економічно однорідних засобів або їх джерел, які мають більш детальну розшифровку (субрахунка). Наприклад (Мал. 7.4.): Рис. 7.4.-Синтетичні рахунки На додаток до субрахунків відкривають аналітичні рахунки, які дають більш детальну розшифровку господарських засобів або
 4. 2.4.3. Порівняльний аналітичний баланс
  аналітичний баланс характеризує як структуру звітної бухгалтерської форми, так і динаміку окремих її показників. Він систематизує її попередні розрахунки. Всі показники порівняльного аналітичного балансу можна розбити на три групи: - статті балансу в абсолютному вираженні на початок і кінець року; - показники структури балансу на початок і кінець року, - динаміка статей
 5. Питання 11. Таблиці смертності
  побудовані умовним, прямим або непрямим методом; 7) таблиці смертності реального або гіпотетичного покоління. У таблиці смертності для кожного віку x (x=0? 100) містяться показники: 1) lx - число доживають до віку x років, визначається за даними перепису; 2) dx - число вмираючих у віці x років, визначають за даними поточної статистики; 3) qx - ймовірність померти в
 6. 2.3. Форми організації даних при проведенні аналітичних процедур
  аналітичних
 7. § 3. ВИДИ МОБ
  побудова вельми скрутно. Іншим типом МОБ є статичні баланси, в яких капіталовкладення включені до складу кінцевого використання. Таким чином, статічес-\ кі МОБ складаються для одного року, а динамічні - за кілька років. 2. За обсягом використовуваної інформації МОБ поділяються: на національні (побудовані для країни в цілому); на районні (побудовані для окремих
 8. 2.3.2. Комп'ютерна обробка даних
  аналітичні можливості - зазвичай тільки розрахунок деяких фінансових коефіцієнтів і співвідношень. Системи складніше, наприклад Platinum, включають у свої аналітичні пакети обробку більшого обсягу інформації, не тільки бухгалтерської, а й відноситься до сфери управлінського обліку. Найбільш розгорнуті інформаційні системи, такі, як BAAN або R- 3, впроваджуються великими виробничими
 9. 17.4. Нові підходи до побудови тарифної системи
  побудови тарифної
 10. 1.13.2. Облік матеріальних запасів
  аналітичного обліку. Переміщення МОЗ відображають у регістрах аналітичного обліку шляхом зміни мат.-отв. особи на підставі документів: вимога-накладна, меню-вимога на видачу продуктів харчування, відомість видачі МЦ на потреби установи, шляховий лист і
 11. Тема 2. Сучасні тенденції функціонування податкових систем розвинених країн
  побудови і функціонування податкових систем розвинених країн. 2. Характеристика податкових систем розвинених країн за показником «податковий тягар ». 3. Характеристика податкових систем розвинених країн за показником« співвідношення прямих і непрямих податків ». Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому
 12. Інформаційно-аналітична функція
  аналітична функція являє собою збір, обробку, аналіз і оцінку інформації з метою підвищення ефективності діяльності, включає в себе всі дії з оперування інформацією. Ця функція виділяється відповідно до загальновизнаних класифікаційними ознаками. Важливість дій суб'єкта управління по роботі з інформацією незаперечна, так як операції з інформацією носять не тільки
© 2014-2022  epi.cc.ua