Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Т-Я, 2013 - перейти до змісту підручника

ТАБЛИЦЯ

(пол. tablica від лат. Tabula дошка, таблиця)
відомості, дані, представлені у вигляді впорядкованої сукупності, розділені по рядках і стовпцях.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ТАБЛИЦЯ "
 1. Питання 11. Таблиці смертності
  таблиць смертності характеризується зміна чисельності умовного покоління (сукупності народжених в одному році 100 тисяч чоловік) при переході від віку до віку внаслідок смертності. Виділяють наступні види таблиць смертності: 1) за охопленням вікових груп: а) повні (по однорічних вікам від 0 до 100 років включно), б) стислі (для укрупнених вікових груп); 2)
 2. 2.5 .3. Побудова аналітичних таблиць
  таблиць є одним з найважливіших прийомів проведення аналізу фінансово-господарської діяльності. Аналітична таблиця - це форма найбільш раціонального, наочного і систематизованого представлення вихідних даних, найпростіших алгоритмів їх обробки та отриманих результатів. Вона являє собою комбінацію горизонтальних рядків і вертикальних граф (стовпців, колонок). Остов таблиці, в
 3. Тренувальні завдання
  таблиці 1 дати порівняльну характеристику темпів зростання гірничо-ме-таллургіческіх виробництва в провідних країнах світу. Таблиця 1 Приріст найважливіших видів продукції гірничо-металургійного виробництва в провідних країнах світу за 1890-1900 рр.. Види продукції США Англія Франція Росія Виплавка чавуну 50 18 72 190 Виробництво заліза 60 8 78116 Видобуток кам'яного вугілля 61 22 52 131 2.
 4. Що таке графік?
  Таблиці (по рядку) показиваетмаксімально можливий випуск продовольствіяпрі певному рівні виробництва розважити-ний. На будь картинці, яка зображує такого ро-да залежність, кожній парі чисел з таблиці зі-відповідає точка на зображенні, як на рис. 1-2.Рісунок 1-2 показує також безліч другіхпарних комбінацій випусків, не перелічених втабл. 1-1. Таким чином, малюнок містить
 5. Індекси продукції обробної промисловості в період між двома світовими війнами
  таблиці 2 визначити: А. Які загальні закономірності динаміки приросту ВВП провідних країн світу за 1961 -1985 рр..? Б. В якій країні і в який період спостерігалося максимальне зниження середньорічних темпів приросту ВВП? В. У який період відбулося зниження темпів приросту ВВП в розглянутих країнах, і з чим це було пов'язано? Таблиця
 6. Надання благ державою
  таблицю з гол. 4, ілюструє структуру державних расходов26. Таблиця 21-4 показує, що держава дей-ствительно забезпечує громадськими благами, але при цьому не всі блага, які воно предоставля-ет, є громадськими. Національна оборо-на і поліція, на які припадає майже 20% сукупних державних витрат, дійсними-але є громадськими благами.
 7. 2п.1. Поєднавши отримані з таблиці точки - (5 романів, $ 10), (9 романів, $ 9) і т. д., - отримуємо лінію, представлену на рис.
  Таблиці точки - (5 романів, $ 10), (9 романів, $ 9) і т. д., - отримуємо лінію, представлену на рис. 2п.З, - криву попиту Емми на романи, що показує, скільки книг хотіла б купити Емма за певною ціною. Крива спрямована вниз і відображає зворотну залежність між кількістю романів, на які існує попит, і ціною. Ціна романів $ 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 8. 20.2). : Річний дохід СІМ'Ї, В $ ДОЛЯ СІМЕЙ, У% \ До 10 000 8,7 10
  таблиці представ-лен відсоток сукупність-ного доходу до оподаткування, отриманий сім'ями в кожній п'ятій частині розподілу доходу та п'ятьма відсотками сімей з найвищими доходами. Отримані нами дані дозволяють оцінити рівномірність розподілу со-сукупного доходу в економіці. У разі рівномірного розподілу доходів кожен квінтіль сімей отримував би одну п'яту (20%)
 9. Питання 78 Зовнішня торгівля
  Відповідь Зовнішня торгівля є основною і найбільш давньою формою міжнародних економічних відносин і являє собою обмін товарами і послугами між різними державами, що розвивається на базі міжнародного поділу праці та сформованого в XIX в. світового ринку. Міжнародна торгівля характеризується категоріями «експорт» та «імпорт» товарів. Експорт (вивезення) товарів означає
 10. ТАБЛИЦЯ обмінного курсу
  таблиця, відомість, що містить відомості про курси обміну конвертованих комерційним банком валют для фізичних та юридичних
 11. Завдання для самостійного вивчення студентами особливостей функціонування податкових систем скандинавських країн
  таблицю із зазначенням за основними податками наступних даних: платники податків, об'єкт податку, податкові ставки, податкові пільги, частка податку в загальній сумі надходжень. 2. Вивчіть податкову систему Фінляндії і вкажіть її особливості. Розгляньте структуру податкової системи і вкажіть, які податки належать до загальнодержавних і місцевих податків. Охарактеризуйте за елементами основні податки
 12. Тренувальні завдання
  таблиці 2. Таблиця 2 Ціна товару Кількість товару, шт. Країни А В С А В С Росія 5 руб. 10 руб. 100 руб. 100 20 жовтня США 0,1 дол 1 дол 2 дол 100 20 10 лютого. Нехай обмінний курс японської ієни і американського долара дорівнює 200 йенам за 1 дол Ви купуєте облігації на 200 000 йен із виплатою 12,5% річних. Якщо за рік йена здешевлюється щодо долара
 13. КОНТРАБАЛАНС
  таблиця, складена на основі даних бухгалтерського обліку з метою перевірки та аналізу бухгалтерського
 14. 9.3 . Ступені хвиль
  Залежно від тривалості свого розвитку хвилі мають різні ступені. При складанні прогнозів використовують наступну термінологію і позначення: 139 Таблиця
 15. 12.3. Аналіз використання позабюджетних коштів в університеті
  таблиці 12.6. З таблиці видно, що фактичні витрати за рахунок позабюджетних коштів склали 4 231 121,9 тис. руб. (91% надійшли в 2001 р. коштів). Таблиця 12.6 Аналіз фактичних витрат за рахунок позабюджетних коштів {foto219} {foto220} Структура витрат зазнала деяких змін: частка витрат на оплату праці в загальній сумі видатків збільшилась на 1%. Якщо ж порівнювати
© 2014-2022  epi.cc.ua