Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Субсидування інвестицій


Зміни загального рівня податків і державних-них витрат є досить грубим інструментом фіскальної політики. Вплив же з-'ня змін до самої податкової системі на структурусовокупного попиту, а також на його загальний уровеньможет бути більш вибірковим і точно спрямований-ним. Зокрема, щоб вплинути на рівень інве-стіцій, уряд США неодноразово Прибега-ло до використання інвестиційного налоговогокредіта та інших спеціальних податкових пільг.
Про "Інвестиційний податковий кредит дозво-ляє фірмам виключати з суми податків, ко-торие вони повинні виплатити державі, суму своїх інвестицій. Інвестіціоннийналоговий кредит, таким чином, сокращаетуровень витрат інвестування.
Наприклад, в умовах інвестиційного налоговогокредіта фірма, яка вкладає кошти в обо-нання, фактично отримує назад від прави-тва 10% ціни, за якою це оборудованіебило куплено. Скорочуючи витрати інвестування, інвестиційний податковий кредит, таким чином, робить більш прибутковим будь-який конкретний інве-стіціонного проект. Це спонукає фірми прини-мати до реалізації проекти, які раніше вва-лись неприбутковими, і, отже, увелічіваетобщій обсяг інвестицій.
Збільшення інвестиційного податкового кредітаімеет двояке вплив на економіку : воно одночасно підвищує сукупний попит і викликає ростінвестіцій.
У цьому сенсі подібна міра являетсяпротивоположностью фіскальної експансії вооб-ще, кінцевим результатом якої є скор-щення обсягу інвестування. Хоча і в цьому слу-чаї залишається вірним те, що отриманий в результа-ті дії інвестиційного податкового кредітапрірост доходів викличе зростання процентних ставок ітем самим знизить масштаб розширення по порівняй-нію з ситуацією, коли процентна ставка остаетсянеізменной. Однак у випадку дії налоговихльгот інвестиції будуть зростати навіть при підви-шении рівня процентних ставок.
Різниця в результатах застосування цих двох ва-риантов розширювальної фіскальної політики мож-ника через те, що інвестиційний налоговийкредіт насправді знижує относітельниецени інвестиційних благ. Змінюючи относітельниецени, субсидуючи або обкладаючи податком проізводствоопределенного блага, фіскальна політика позволя-ет регулювати рівень випуску даного блага (в
нашому випадку інвестиційних благ) в необходімомнаправленіі.
Адміністрація, яка має намір проводітьжесткую грошову політику з метою боротьби з ін-фляции, але одночасно піклується про зростання вло-жений для майбутнього виробництва, може примі-нитка такий варіант розширювальної фіскальної 'політики, який заохочує інвестування, пре-доставляючи інвестиційні податкові кредити. Ветом випадку при стимулюванні економічногозростання інвестиції не будуть поставлені в невигод -ве становище.

Інвестиційний податковий кредит широко при-змінювався в економіці Сполучених Штатів начи-ная з 60-х років. У 1981 р. закон про скорочення на-логів збільшив розміри інвестиційного податково-го кредиту , скоротивши витрати інвестування. Етоявілось однією з причин, по якій в період еко-ліджень підйому 1983-1984 рр.. рівень інве-стіцій був досить значним, незважаючи на те, що процентні ставки були також високі20.
Інвестиційний податковий кредит був отмененв 1986 р. в рамках масштабної податкової реформи, Критики податкової системи доводили, що піді-бное виборче зниження податкових ставок наінвестіціі дозволяло багатьом корпораціям сво-дить кінці з кінцями, що не сплачуючи податків. хворіє, вони стверджували, що в силу єдиного размераналоговой знижки з інвестицій система інвести-ційного податкового кредиту призвела до спотворення-ям в структурі інвестицій. Водночас ті еко-номістів, які вважали, що темпи економіч-ського зростання в Сполучених Штатах занадто низько необхідна модернізація фабрик і рабочіхмест, висловлювали побоювання, що скасування спеці-ного податкового режиму для інвестицій може со-Крат зростання ВНП. Таким чином, вельми вероят-но, що система інвестиційного податкового креди-ту буде знову введена в економічну практику.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Субсидування інвестицій"
 1. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  субсидування в рамках Нового курсу та інші події 30-х років. Бум може тривати тільки до тих пір, поки кредитна експансія розвивається ускоряющимися темпами. Як тільки додаткові кількості інструментів, що не мають покриття, перестають викидатися на позиковий ринок, бум зараз же припиняється. Але він не може тривати вічно, навіть якщо інфляція і кредитна експансія будуть
 2. 7. Вплив дефляції і стиснення кредиту на валову ринкову ставку відсотка
  субсидування деяких груп населення буде скасована, то ціни товарів, попит на які субсидувала, впадуть, а ціни товарів, попит на які пред'являвся несубсідіруемимі групами населення, більш різко зростуть . Однак купівельна спроможність грошової одиниці не повернеться на доінфляціонний рівень. Якщо держава не вилучить з ринку додаткову кількість паперових грошей, викинуте
 3. Коментарі
  субсидування, 518; плани з регулювання економіки, 769; політика зайнятості і, 730; сільське господарство і, 362; Управління національного відновлення, 345, 769 Номіналізм, 43 нордична арійство, 53 Моральні реформи, 673, 678-679 Ньютоновская механіка, 8 Обмін: аутистичності, 184-185; в суспільстві, 184-189; двосторонній, 751-753; діяльність і, 93-94; непрямий, 65, 192,
 4. КИТАЙ
  субсидуванні. Оскільки в ринковій економіці фірми повинні приносити дохід, у цих підприємств у тривалій перспективі немає майбутнього. Близько третини цих державних підприємств у кінцевому рахунку повинні бути закриті (11). Після цього їх треба буде відняти з статистики економічного зростання. Така перспектива закриття не обмежується фірмами, теряющими гроші в даний час. При комунізмі
 5. ЯПОНІЯ: ВЕЛИКА лінія розлому У СВІТОВІЙ ТОРГІВЛІ ТА ТИХООКЕАНСЬКИЙ РЕГІОН
  субсидування своїх експортних галузей, то слідом за банкрутством компаній мільйони людей втратять роботу. Якщо такі субсидії будуть платити, то працюючим у внутрішній промисловості по суті доведеться платити набагато вищі податки, тобто знизити свій рівень життя, щоб допомогти зберегти рівень життя тих, хто тепер працює в експортних галузях. Решта світу буде не здатний
 6. ІНФРАСТРУКТУРА І ЗНАННЯ
  субсидування перших авіаліній; громадські аеропорти; атомна енергія; нарешті, дослідження космічного простору (16). Найяскравіший недавній приклад - це Інтернет, електронна велика дорога Америки, а тепер вже всього світу, підприємство, подвоювати свої масштаби щороку (17). Спочатку (1969) Інтернет фінансувався міністерством оборони, щоб зв'язати військові бази і військові
 7. Тема 51. бюджетно-податкової політики
  субсидування інвестиційної активності фірм, дозволяє прискорену амортизацію використовуваного обладнання, що перекриває втрати фірм від підвищення податків. Загалом, якщо вибирати між однаковими за розміром збільшенням державних витрат і зниженням податкових надходжень, то валовий національний продукт зросте в більшій мірі в першому випадку. Водночас дефіцит державного
 8. Державне регулювання економічного зростання
  субсидування окремих галузей і регіонів з державного бюджету. Особливо це стосується транспортної та комунікаційної інфраструктури. Велике значення як і раніше надається державну підтримку фундаментальних і прикладних досліджень, конструкторських
 9. Зовнішньоекономічне регулювання
  субсидування експорту і особливо гарантування експортних кредитів. Такі заходи зовнішньоекономічного держрегулювання підривають рівність умов конкуренції для різних національних виробників на світовому ринку, тобто свободу торгівлі, і тому є вже протягом ряду років предметом обговорення в СОТ / ГАТТ. Були досягнуті принципові міжнародно-правові домовленості про поступове
 10. Методи державного регулювання платіжного балансу
  субсидування експорту. Але вона дорогостояща, і тому її застосування зазвичай пов'язане із станом бюджету країни. Так, навряд чи стан державного бюджету Росії дозволить їй в найближчому майбутньому активно субсидувати експорт. Другий метод - дефляція (тобто боротьба з інфляцією), яка націлена на вирішення внутрішньоекономічних завдань, при цьому побічним ефектом є поліпшення стану
© 2014-2022  epi.cc.ua