Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Змішана політик

а
І грошова, і фіскальна експансії призводять дозбільшення випуску продукції і зайнятості, Проте його по-різному впливають на структуру совокупногоспроса. Грошова експансія, знижуючи процентниеставкі, призводить до зростання інвестицій, у той времякак фіскальна експансія (підвищення правитель-дарських витрат або зниження податків), напр-тив, веде до зростання процентних ставок і сніженіюуровня інвестицій.
У табл. 29-7 представлені деякі результатиразлічних комбінацій двох цих стратегій. У клеткахтабліци показано, як кожна з комбінацій впливаєна величину та / або структуру сукупного попиту. Подподорожаніем (здешевленням) грошей ми понімаемсокращеніе (приріст) грошової маси. Під ужесто-чением (пом'якшенням) фіскальної політики ми поні-травнем підвищення (зниження) податків або зниження (підвищення) державних витрат.
Подорожчання грошей і посилення фіскальної по-літики означають, що Fed і адміністрація викорис-товують всі можливі стримуючі механізми векономіке. Діяти подібним чином вони бу-дуть в ситуації, коли випуск продукції превишаетсвой потенційний рівень і спостерігаються висо-кі темпи інфляції. Коли механізми гальмую-ня вступають в дію, зростання ВНП починає замед-ляться і в економіці може наступити спад. Одно-тимчасове посилення та грошової, і фіскальнойполітікі не матиме істотного впливу наструктуру сукупного попиту (співвідношення потреб-лення, інвестицій та урядових витрат вобщем обсязі сукупного попиту). Це об'ясняетсятем, що дорогі гроші мають тенденцію скор-щать інвестиції, в той час як жорстка фіскали-ная політика зазвичай збільшує їх рівень. Одна-ко комбінація цих заходів, безсумнівно, викличе з-кращения абсолютного обсягу сукупного попиту.
Діаметрально протилежний ефект вознікаетпрі одночасному проведенні та грошової, і фі-скельної експансії. Економіка або вийде зі стану спаду, або почнеться бум, оскільки виро-зойдет збільшення сукупного попиту
Стримуючий напрямок як у грошовій, таки у фіскальній політиці мало місце в період
ТАБЛИЦЯ 29-7. Змішана політика
Подорожчання грошей
Здешевлення грошей

Посилення фіскальної політікіСмягченіе фіскальної політики
Спад / уповільнення в 1969-1970 рр..
Ефект витіснення: падіння доліінвестіцій в ВНП в 1982 р.
Зворотний ефект витіснення: зростання частки
інвестицій у ВНП
Бум / пожвавлення, 1983 г.
1969-1970 рр., коли в економіці дійсно наб-люду спад. Набагато складнішим було взаємо-дію заходів грошової і фіскальної політики вчасно спаду 1981-1982 рр.. і підйому 1983-1984 рр.. В1981 р. грошова політика була досить жест-кою, і одночасно був прийнятий закон про сокраще-ванні податків. Однак фіскальна експансія оказаласвое дію не відразу, оскільки скорочення подат-гов мало розпочатися лише наступного году.В 1982 фіскальна експансія подіяла, проте грошова політика продовжувала оставатьсядовольно жорсткої до тих пір, поки економіческійспад не став надто серйозним Тому у дру- рій половині 1982 Fed послабила грошову полі-тику, викликавши швидке зростання грошової маси і рез-дещо зниження номінальних процентних ставок. Висловах експансіоністської фіскальної політікіпереход до більш м'якої грошової політики визвалв 1983-1984 рр.. оздоровлення економіки, хоча ре-альні процентні ставки як і раніше оставалісьочень високімі19.
Витіснення представлено в табл. 29-7 як резуль-тат поєднання жорстких заходів грошової політики сосмягченіем в політиці фіскальної.
В силу визначеної різноскерованості двох цих стратегій іхсовокупное вплив на обсяг сукупного попиту вотличие від впливу на його структуру, швидше за все, буде незначним. Збільшення процентних ста-вок і зниження інвестицій дають «зелене світло» зрослим споживчими та государственнимрасходам. Зворотна ситуація матиме місце, коли в результаті розширення реального об'емаденежной маси відбувається знецінення грошей, ноувелічівающіеся одночасно з цим податки ілісократівшіеся урядові витрати компен-сіруют це розширювальне вплив на совокупнийспрос. Величина сукупного попиту й випуску про-дукції залишиться в основному незмінною, але в ре-док грошової експансії станеться резкоесніженіе процентних ставок і, таким чином, зрослі інвестиції витіснять государственниеілі споживчі витрати. Структура сукупність-ного попиту особливо важлива, оскільки вона спосіб-на визначати економічне зростання. Чим вище доляінвестіцій, тим більше приріст капіталу в формематеріальних активів (особливо в частині будівель іобладнання). Це сприятиме більш су-громадської розширення виробництва і кількісних-ва робочих місць. І навпаки, чим вище частка теку-
19 Під час економічного підйому в 1983-1984 рр.. було ясно видно, чтоеффект витіснення мав набагато більший вплив на величину чи-стого експорту (4Ci1BePTUU компонент ВНП), ніж на рівень інвести-цій. Цю зв'язок між грошовою і фіскальною політикою і велічінойчістого експорту ми досліджуємо в гол. 38.
Ного споживання і державних витрат, темменьше коштів вкладається в майбутній розвиток.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Змішана політик "
 1. Макроекономіка
  змішаної політики (включающейденьгі, процентні ставки та інвестиції). У завер-шення глави знову підкреслюється, що гіпотеза офіксірованних цінах введена нами ісключітельноіз міркувань зручності аналізу, а зовсім не какелемент реального світу, і тому повинна бути современем відкинута. У гол. 30, спираючись на модель сукупного спросаіз гл. 29, ми приступаємо до викладу моделі «со-сукупними
 2. 10. Промоутери, керуючі, фахівці та бюрократи
  змішати керуючого з бюрократом. Бюрократичне управління на відміну від управління, націленого на прибуток, являє собою метод ведення адміністративних справ, результати яких не мають на ринку грошової цінності. Успішне виконання обов'язків, доручених турботам поліцейського відомства, має найважливіше значення для збереження суспільної співпраці і приносить користь кожному
 3. Коментарі
  політики. Меркантилізм не уявляв собою єдиної школи. Термін меркантилізм вперше знайшов своє значення в працях Адама Сміта. [27] монетарна історія Німеччини в період з 1914 по 1923 Мізес має на увазі пояснення причин гіперінфляції, коли до 1923 германська марка знецінилася в 1 000 000 000 000 (!) Разів. Працівники отримували заробітну плату по кілька разів на день і тут же розходилися
 4. спадну спіраль
  змішаним почуттям, характерним чином мінливих від симпатії до антипатії. Замість того, щоб вирішити проблему бездомних, середній громадянин хоче тепер вигнати їх подалі від себе до когось іншого. У Середні століття бездомних точно так само проганяли силою з одного місця в інше. У Середні століття відповіддю на будь-яку проблему була смертна кара. В Англії сотні злочинів каралися смертю, але
 5. 2. Класифікація економічних систем
  змішану економіки. Традиційна економіка заснована на традиціях, що передаються від покоління до покоління. Ці традиції визначають, які товари та послуги виробляти, для кого і яким чином. Перелік благ, технологія виробництва і розподіл базуються на звичаях даної країни. Економічні ролі членів суспільства визначаються спадковістю і кастової приналежністю. Такий тип
 6. 1. Необхідність державного втручання в економіку
  змішаних державно-приватних підприємств і корпорацій. Часто держава не є власником, але здійснює жорсткий контроль. Цей сектор отримав назву «третій», тобто не окремий і не державний. Отже, на закінчення слід ще раз підкреслити, що державне регулювання здійснюється за принципом: «Конкуренція - скрізь, де можливо, регулювання - скрізь, де
 7. Форми власності
  змішаних підприємств. Кооперативна - це колективна форма власності, що не втратила індивідуалізму, що виявляється у зв'язку доходу з індивідуальним внеском (паєм). Звідси - її більш сильний мотиваційний потенціал. Власність споживчої кооперації істотно відрізняється від власності колгоспів. Колгоспи - це виробничі кооперативи, і їх власність функціонує в
 8. Лекція 11 я Економічні погляди В. Зомбарта
  змішаної або подвійний економіки. Бажання всіляко прикрасити сучас-менний капіталізм змушує буржуазних економістів ут-верждать, що сучасна економіка США вже не може визначатися як чисто капіталістична, вона нібито являє-ся змішаної і включає в себе підприємства капиталистиче-ського та громадського секторів. Деякі апологети прямо говорять про поєднання елементів
 9. Тема 17. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ФІРМА
  змішане (командитне) товариство; в) товариство з обмеженою відповідальністю. Кожна з перелічених форм має достоїнства і недоліки, тому підприємець має право вибрати найбільш зручну для нього організаційно-правову форму діяльності. У державному підприємництві створюються унітарні підприємства трьох рівнів: федерального, регіонального та муніципального.
 10. Умови ринкової адаптації підприємств
  змішаної форм власності як основи ринкової економіки є складним і відносно тривалим процесом. Цей процес в країнах з перехідною економікою передбачає три головних напрямки. 1. Перетворення традиційних державних підприємств в акціонерні та інші товариства з поділом функцій власності та управління (корпоратизація), здійснюване, як правило, досить
© 2014-2022  epi.cc.ua