Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

фіскальна експансія та процентниеставкі


На рис 29-10 показано вплив збільшення уровняправітельственних витрат на сукупний попит ідоходи. Збільшені витрати уряду сдвігаюткрівую сукупного попиту вгору, з положеніяAD в положення AD '. При кожному даному уровнедоходов витрати збільшуються, і, отже, припускаючи процентну ставку постійною, випуск
17 В якості ілюстрації процесу впливу процентних ставок на об'емінвестіціонного попиту см. M. A. Akhtar і Ethan S. Harris, «MonetaryPolicy Influence on the Economy - An Empirical Analysis», FederalReserve Bank of New York, Quarterly Review, Winter 1986-1987.
18 Під терміном «фіскальна експансія» мається на увазі фіскальнаяполітіка, що стимулює економічне зростання. (Прим. пер.)
РІС. 29-10. Ефект витіснення. Збільшення урядових-них витрат зрушує криву сукупного попиту з положеніяAD вгору, в положення AD '(для кожного з рівнів доходів). За інших рівних умов економічна ситуація переме-стіт в точку В' з рівнем доходів У. Однак це зростання дохо-дов збільшить і попит на гроші. Якщо кількість грошей в звертання-нии залишиться незмінним, то виникне ситуація ізбиточногоспроса на гроші і процентні ставки підвищаться. Зростання відсоток-них ставок у свою чергу скорочує рівень інвестіціоннихрасходов. На малюнку показано переміщенням кривої сово-купного попиту вниз, з положення AD 'в положення AD ". З уче-том цієї реакції грошового ринку рівновагу переміститься вТочку E".
Таким чином, вплив заходів фіскальної політики прінеізменном кількості грошей в обігу надає меньшеевоздействіе на економічне зростання, ніж якщо б кількість де-шей в обігу регулювалося таким чином, щоб уровеньпроцентной ставки залишався постійним
продукції буде розширюватися аж до досяг-ня точки E '.
Поки що, однак, процентна ставка припускаючи-ється незмінною, і, отже, все походячи-ний на грошовому ринку не приймається в розрахунок. Вдействітельності зростання реальних доходів увелічіваетспрос на реальні грошові залишки і, слідчий-но, при незмінній сумі грошей в обігу будетповишать рівноважну ставку відсотка. Уровеньпроцентной ставки в точці E 'буде тепер більш ви-соким, а це означає зниження планованих інвестицій-стіціонного витрат. У результаті крива сукупність-ного попиту на рис 29-10 зсувається вниз, з поло-ження AD 'в положення AD ". Остаточне одно рівновага, таким чином, буде досягатися в точці E", де випуск продукції буде більше порівняно сточке E , але трохи менше, ніж він міг би бути, якби процентна ставка залишалася постійною.
Інвестиційний попит знижується, однак, наменьшую величину, ніж збільшення государственнихрасходов. І це дуже важливо, оскільки в проти-ном випадку мало б місце скорочення сукупного
ТАБЛИЦЯ 29-6. Фіскальна експансія і ефект витіснення
(1)
(2)
(3)
(4)

Зростання правітельственнихрасходов або поніженіеналогов збільшує уровеньвипуска продукції ідоходов
Збільшення доходів повишаетразмер попиту на реальниеденежние залишки
Підвищення реального спросана гроші при неізменномколічестве грошей в звертання-нии веде до увеліченіюпроцентних ставок
Підвищення процентнихставок витісняє частьінвестіцій і, такимчином, тормозітекономіческій зростання

попиту та рівня доходів і не було б такого ростапроцентних ставок, як це було в першому випадку.

Однак фіскальна експансія дійсно уве-лічівает процентну ставку і тим самим сокраща-ет рівень інвестицій, або, іншими словами, ви-тісняться деяку частину інвестицій.
Про Витіснення інвестицій має місце в ре-док фіскальної експансії, коли за ро-стом урядових витрат або скор-щением податків слід пониження уровняінвестіцій.
Інвестиції витісняються, або заміщаються, в сілутого, що підвищення рівня процентної ставки со-| скорочується попит фірм на інвестиції. Ми говоримо, що подібне витіснення буде повним, якщо скор-щення інвестиційного попиту дорівнює приросту дер-жавних витрат. Але, як ми тільки що ві-діли, в рамках моделі, прийнятої в цій главі, витіснення не є повним. Та й у реальнойжізні повне витіснення також представляетсямаловероятным.
У табл. 29-6 зведені разом всі кроки нашегопредидущего пояснення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " фіскальна експансія та процентниеставкі "
 1. 5. Фіскальна політика, процентниеставкі і ефект витіснення
  фіскальної політики, стимулирующейэкономический зростання. У гол. 28 ми бачили, що осуще ствления фіскальної експансіі18 шляхом скоро-ня податків або зростання урядових расходовувелічівает випуск продукції в розмірі, визначаються-емом величиною мультиплікатора, який самвключает деякі параметри фіскальної полі-тики. Що Відбувається зростання доходів збільшує спросна гроші, зрушуючи криву L
 2. Змішана політик
  фіскальна експансії призводять дозбільшення випуску продукції і зайнятості, Проте його по-різному впливають на структуру совокупногоспроса. Грошова експансія, знижуючи процентниеставкі, призводить до зростання інвестицій, у той времякак фіскальна експансія (підвищення правитель-дарських витрат або зниження податків), напр-тив, веде до зростання процентних ставок і сніженіюуровня інвестицій. У табл. 29-7
 3. Грошова і фіскальна політика
  фіскальної політики - державних рас-ходів і ставок податків - і даного рівня номі-нальних грошових залишків. Зміни в фіскали-ної політики і зміни номінальної грошовоїмаси зрушують криву AD, змінюючи рівень сово-купного попиту для кожного рівня цін. Як миувідім при аналізі діаграми сукупного спросаі пропозиції, цей зсув кривої AD в свою черга впливає на рівноважний
 4. 12. Обмеження на випуск в обіг інструментів, що не мають покриття
  фіскальних інтересів. На їх погляд, головне завдання банків надавати позики казначейству. Заступники грошей схвально розглядалися в якості першого кроку по шляху до емітуються державою паперовим грошам. Конвертовані банкноти були просто першим кроком на шляху до непогашаемим банкнотам. З розвитком державництва і політики интервенционизма ці ідеї стали загальноприйнятими і більш
 5. 17. Вторинні засоби обміну
  фіскальної або грошової політики їх країн. Неліквідність цих банків очевидна: з одного боку, великі суми, які клієнти можуть вилучити в короткий термін, з іншого боку, кредити підприємствам, які можна стягнути лише значно пізніше. Єдиний розумний метод поводження з гарячими грошима полягає в підтримці такого резерву золота та іноземної валюти, щоб мати можливість
 6. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  фіскальну систему, субсидує багатих за рахунок податків, що збираються з людей зі скромними доходами. Вимушені заощадження, створені таким методом, забезпечили б чисте збільшення маси готівкового капіталу без одночасного проїдання капіталу в набагато більшому масштабі. Адвокати кредитної експансії далі підкреслили б, що деякі помилкові інвестиції, зроблені під час буму, пізніше
 7. Коментарі
  фіскальні та нефіскальні, 693-694; ціна за послуги, що надаються урядом, 697 Наполеон I, 478 Наркотики, 686 Населення: Закон народонаселення Мальтуса, 23сн., 122, 166; оптимальний розмір, 122, 626, 630; порівняльне, 586-587 Спадковість і середовище, 47 Справжнє, праксеологічна концепція, 96-97 Науки: апріорні, 49; єдність, 658сн.; природні, 32, 59,
 8. 3. Бюджетно-податкова (фіскальна) політика
  фіскальної політики на все життя сучасного суспільства. Фіскальна політика може бути спрямована на стимулювання господарської життя, наприклад, в період спаду, і тоді її називають фіскальної експансією. Головними її важелями є збільшення державних витрат або / і зниження податків. Спрямована на обмеження економічного буму, точніше, на боротьбу з викликаної цим бумом
 9. § 1. ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
  фіскальної політики. Фіскальна політика. Фіскальна (лат. fiscalis - казенний) політика - політика сукупність фінансових заходів держави з регулювання урядових доходів і витрат. Вона значно видозмінюється в залежності від поставлених стратегічних завдань, як, наприклад, антикризове регулювання, забезпечення високої зайнятості, боротьба з інфляцією.
 10. 7. Функціонування Fedі можливі альтернативи
  фіскальна політика, а також різного роду економічні потрясе-ня, такі, наприклад, як різка зміна цін Насиров Маючи на увазі існування такого комплек-са впливів, необхідно підкреслити два момен-та . По-перше, не слід перекладати на Fed всюответственность за невдачі або приписувати їй всезаслугі успішного функціонування економікі.В-друге, Fed при виробленні грошової
© 2014-2022  epi.cc.ua