Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
А. В. Приходько. Шпаргалка з макроекономіки, 2010 - перейти до змісту підручника

35. СТРУКТУРА ГРОШОВОЇ МАСИ І ЇЇ ВИМІР

Головним елементом ринкової економіки є гроші, які забезпечують безперервність народно-господарського кругообігу, кругообігу доходів і витрат.
Грошова маса являє собою сукупність готівкових та безготівкових платіжних засобів, що забезпечують обіг товарів і послуг у країні в певний момент.
Ліквідність - здатність швидкого перекладу активу в готівку без втрат його вартості або з мінімальними витратами. Гроші (монети і паперові гроші) є найбільш ліквідними активами. Банківські депозити до запитання також є високоліквідними активами, оскільки власник може зняти з них готівку за першою вимогою.
Ліквідність окремих компонентів грошової маси різна. Грошова маса звичайно структурується за ступенем ліквідності її компонентів. У міру зниження ліквідності в склад компонентів грошової маси послідовно включаються активи, все в меншій мірі здатні виконувати функцію засобу платежу.
Структура грошової маси характеризується грошовими агрегатами, розташованими по мірі їх укрупнення (кожен попередній агрегат включається в наступний).

Для вимірювання грошової маси використовуються наступні грошові агрегати: М0, М1, М2, М3.
Агрегат Мо - це готівкові гроші (паперові та металеві) у зверненні.
Агрегат М1 включає М0 плюс гроші на поточних рахунках населення та на розрахункових рахунках підприємств, рахунках до запитання в банках, дорожні чеки. Під грошима у вузькому сенсі мається на увазі агрегат М1, за допомогою якого проводиться більшість операцій обміну.
Грошовий агрегат М2 включає М1 плюс гроші на строкових і ощадних рахунках у комерційних банках, депозити в спеціалізованих фінансових установах і деякі інші активи. Грошові кошти, що входять в даний агрегат, не можуть безпосередньо переводитися від однієї особи до іншої і використовуватися для здійснення операцій. Вони виконують головним чином функцію засобу накопичення. Грошовий агрегат М2 - це гроші в широкому сенсі слова. Він найбільш часто використовується для макроекономічного аналізу.
Агрегат М3 є найбільш великим. Він включає агрегат М2 плюс великі строкові депозити, угоди про покупку цінних паперів з зворотним викупом за обумовленою ціною, депозитні сертифікати банків, державні (казначейські) облігації, комерційні папери та ін
В даний агрегат включаються державні короткострокові облігації (ДКО), облігації федеральної позики (ОФП), облігації державної ощадної позики, облігації державної внутрішньої позики.
Компоненти грошової маси позначаються на пасиві консолідованого балансу банківської системи. Динаміка грошових агрегатів сильно залежить від динаміки процентної ставки. При підвищенні процентної ставки агрегати М2 і М3, що включають активи, що приносять дохід у вигляді відсотка, будуть рости швидше агрегату М1.
Для фінансової стабільності в країні найбільш переважними є стабільність базової процентної ставки і рівномірна динаміка грошової маси, адекватна реальним потребам економіки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 35. СТРУКТУРА ГРОШОВОЇ МАСИ І ЇЇ ВИМІР "
 1. Зростання грошової маси і інфляція
  Ми можемо використовувати рівняння (2) для аналізатемпов приросту рівня цін, або норми інфляціі.В термінах темпів приросту рівняння (2) імеетследующій вид2: темпи приросту-реальногоспросана гроші темпи Норма (3) приросту=номінальнойінфляціі грошової маси Малюнок 34-1 демонструє взаімозавісімостьсреднего темпу приросту грошової маси і нормиінфляціі в період 1974-1984 рр..
 2. Монетарний підхід до фінансової стабілізації
  Відповідно з монетарним підходом темпи інфляції прямо пропорційні темпам приросту грошової маси, темпам збільшення швидкості грошового обігу та обернено пропорційні темпам приросту обсягу продукції реального сектора. Підвищення темпів приросту грошової маси призводить до відповідного підвищення темпів інфляції, у той час як їх зниження викликає зворотний ефект. В якості
 3. Питання для самоперевірки
  1. Що таке інфляція і як її можна виміряти? 2. Чим відрізняється механізм відкритої інфляції від пригніченою? 3. Назвіть чинники, що формують інфляцію попиту та інфляцію про-позиції, в чому їх відмінності? 4. Як впливає інфляція на ділову активність в країні? 5. Чи можлива інфляція в умовах натурального, тобто бартерного обме-на? 6. У якому випадку зростання цін може обганяти зростання грошової
 4. 3. Завдання за сучасними коштах
  Визначте величину грошового агрегату МЗ в Росії, використовуючи такі дані (цифри умовні, млрд руб.): А) готівку - 180, б) чекові вклади - 570, в) вклади на безчекові рахунках - 420; г) грошовий агрегат М2-3100; д) великі строкові вклади - 810. 4. Структура грошової маси в Росії (млрд руб.)
 5. Гроші та інфляція в СоедіненнихШтатах
  Який же висновок ми можемо зробити в отношеніісвязі між зростанням грошової маси і інфляціейв Сполучених Штатах? За світовими стандартамінфляція в Сполучених Штатах була низькою, в тойчас як зміни реального попиту на деньгівследствіе зростання реальних доходів, фінансових но-вовведеній і змін величини альтернатівнойстоімості зберігання грошей були відносно вели-ки. Звідси випливає, що в
 6. Питання 75. Предмет, завдання і система показників статистики грошового обігу. Показники грошової маси та її структури
  Грошовий обіг - це рух фінансових коштів у внутрішньому обороті країни у готівковій та безготівковій формах в процесі обігу товарів, надання послуг і здійснення різних платежів. Предметом вивчення статистики грошового обігу є кількісна характеристика масових явищ і процесів у сфері грошового обігу. В основі системи статистичних показників, які
 7. Г Л А В А 13 БАНКІВСЬКА СИСТЕМА І ПРОПОЗИЦІЯ ГРОШЕЙ
  Одне з найважливіших умов ефективного функціонування ринкової економіки - наявність стабільно і активно працюючою грошово-кредитної системи країни. У цьому розділі і будуть розглянуті сутність і функції кредиту, структура кредитної системи, роль і місце банків у сучасній економіці, процес перетворення заощаджень в інвестиції, механізм впливу грошової маси на рівень виробництва,
 8. Стаття 43. Банк Росії може встановлювати орієнтири зростання одного або декількох показників грошової маси виходячи з основних напрямів єдиної державної грошово-кредитної політики
  Стаття 43. Банк Росії може встановлювати орієнтири зростання одного або декількох показників грошової маси виходячи з основних напрямів єдиної державної грошово-кредитної
 9. Гроші як міра вартості
  Вирішальне місце в забезпеченні товарного обігу займає така функція грошей, як міра вартості. Якщо роль засобу обігу і засобу платежу гроші грають з достатньою очевидністю, то про інший їх функції - міри вартості (або, простіше кажучи, єдиного вимірника цінності товарів для продавців і покупців) цього сказати не можна. Тим часом саме властивість бути мірою вартості і дозволяє
 10. Ключові терміни
  Кількісна теорія денегФінансовие нововведенияКоличественное уравненіеСкорость звернення денегГіперінфляціяБегство від денегІнфляціонний налогБремя державного долгаРавенство Рікардо пов'язана із зростанням грошової маси? (Е) Чому реаль-ная грошова маса скорочується? Номінальна грошова, Індекс цін маса, млн. песо (1971 г.=100) 1971 15,8 100 1972 31,3 180 1973 122,3 813
 11. 6.3. ПОНЯТТЯ ГРОШОВОГО ОБІГУ. ВИМІР ГРОШОВОЇ МАСИ
  Поняття грошей в тій чи іншій трактуванні дозволяє визначити категорію грошової маси та її структуру. У нашому викладі, най-більш поширеному, під грошовою масою розуміють всю сукупність грошей, що перебувають в обігу (пропозиція грошей). Вона складається з грошей, які використовуються для готівкових та безготівкових розрахунків. Готівкові розрахунки можуть здійснюватися в мелкоопто-вої та роздрібної
 12. Запитання для самоперевірки
  1. У чому ви бачите суть і економічну доцільність світового господарства? Які його основні риси? 2. Що таке міжнародний поділ праці і які теорії МРТ ви знаєте? 3. Охарактеризуйте структуру світового господарства. 4. Що ви розумієте під економічною інтеграцією і інтернаціоналізацією? У чому їх відмінність? 5. Які типи інтеграції та основні види інтеграційних
 13. Запитання для самоперевірки
  1. У чому ви бачите суть і економічну доцільність світового господарства? Які його основні риси? 2. Що таке міжнародний поділ праці і які теорії МРТ ви знаєте? 3. Охарактеризуйте структуру світового господарства. 4. Що ви розумієте під економічною інтеграцією і інтернаціоналізацією? У чому їх відмінність? 5. Які типи інтеграції та основні види інтеграційних
 14. Механізм грошових імпульсів
  Розглянемо докладніше передавальний механізм грошових імпульсів. На економічну кон'юнктуру впливають не тільки готівка М0, а й вклади, депозити в комерційних банках М1, М2, за термінологією монетаристів - не тільки готівкові гроші, а й в цілому монетарний базис, або сукупність готівки і банківських резервів. Точного визначення поняття монетарного базису в літературі немає. Фрідмен
 15. § 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ грошового обігу та кредиту
  Предметом вивчення статистики грошового обігу та кредиту є кількісна характеристика масових явищ у сфері грошового обігу та кредитних відносин. Грошовий обіг - це рух грошей у внутрішньому обороті в готівковій та безготівковій формах в процесі обігу товарів, надання послуг і здійснення різних платежів. Грошовий обіг охоплює рух не тільки товарів і
© 2014-2022  epi.cc.ua