Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
А. В. Приходько. Шпаргалка з макроекономіки, 2010 - перейти до змісту підручника

34. МЕТОДИ ПОДОЛАННЯ БЕЗРОБІТТЯ

Методи подолання безробіття визначає концепція, який керується уряд конкретної країни.
Пігу і його послідовники, що вважають, що корінь зла - у високій заробітній платі, пропонують:
- сприяти зниженню заробітної плати;
- роз'яснювати профспілкам, що ріст заробітної плати, якого вони домагаються, обертається зростанням безробіття;
- державі працевлаштовувати працівників, що претендують на невисокий дохід, зокрема заохочувати розвиток соціальної сфери.
З рекомендацій Пігу широко застосовується розподіл ставки заробітної плати і робочого часу між декількома працівниками. Використання часткового робочого дня скорочує безробіття навіть при збереженні несприятливої кон'юнктури.
У 1950-х рр.. в політиці державного регулювання застосовувалися кейнсіанські методи. Кейнсіанці вважали, що саморегулююча економіка не може перебороти безробіття. Рівень зайнятості залежить від так званого «ефективного попиту» (спрощено - рівня споживання і інвестицій).

Дж. М.Кейнс писав: «Хронічна тенденція до неповної зайнятості, характерна для сучасного суспільства, має свої корені в недоспоживанні ...»
Недоспоживання виражається в тому , що в міру підвищення доходів у споживача в нього в силу психологічних факторів "схильність до заощадження" перевищує «спонукання до інвестицій», що тягне спад виробництва і безробіття.
Таким чином, кейнсіанці, показавши неминучість кризи саморегулюючої економіки, указували на необхідність державного економічного впливу для досягнення повної зайнятості.
Насамперед варто підвищити ефективний попит, знижуючи позичковий відсоток і збільшуючи інвестиції.
Неокейнсианьці вводять поняття «мультиплікатор зайнятості», який розглядається як приріст усієї зайнятості стосовно первинної зайнятості в галузях, сильно взаємозалежних один з одним, в які зроблені інвестиції.
У 60-х рр.. прихильники кейнсіанського підходу використовували криву Філліпса, для того щоб тримати в полі зору безробіття й інфляцію і враховувати їхній негативний вплив у довгостроковому плані.

Монетаристи виступили проти кейнсіанського тлумачення кривої Філіпса як простого і доступного рішення проблеми вибору цілей економічної політики. Інфляція не розглядається ними як «неминуча плата» за досягнення високого рівня зайнятості.
У 1967 р. М. Фрідман висловив думку про існування "природного рівня безробіття», що жорстко визначений умовами ринку праці і не може бути змінений мірами державної політики. Якщо уряд намагається підтримати зайнятість вище її "природного рівня" за допомогою традиційних бюджетних і кредитних методів збільшення попиту, то ці міри будуть мати короткочасний ефект і приведуть лише до зростання цін.
З позиції монетаристів, чим вище темпи інфляції, тим більшою мірою учасники відтворювального процесу враховують у своїх діях майбутній ріст цін і намагаються його нейтралізувати за допомогою спеціальних застережень у трудових угодах, контрактах і т. п.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 34. МЕТОДИ ПОДОЛАННЯ БЕЗРОБІТТЯ "
 1. Терміни і поняття
  безробіття (природна безробіття) Структурна безробіття Фрикційне безробіття Циклічна безробіття Сезонна безробіття Часткове безробіття Приховане безробіття Застійна безробіття Технологічна безробіття Закон Оукена Зайняті Робоча сила Економічно активне населення Структура робочої сили Кваліфікація Ринок праці Сегментація ринку праці
 2. 6. Скорочення безробіття
  безработіцу.Можно Чи це зробити, і якщо можна, то як? Пи-криючись відповісти на це питання, важливо проводітьразграніченіе між безробіттям, яка связа-на зі спадами, і безробіттям, яка буде суще-ствовать навіть при повній зайнятості, під которойми увазі ситуацію існування «неко-його рівня безробіття, рівного природної
 3. Глава 5 макроекономічні нерівноваги
  методів боротьби з ними, зниження втрат, викликаних циклічністю ринкової економіки. В даний час загальноприйнятою вважається точка зору, згідно з якою економічна політика держави повинна бути націлена на згладжування циклічних коливань економіки, подолання руйнівних економічних
 4. 4. Кейнсіанство
  методи, що забезпечують вихід з глибокої кризи, створити умови для зростання виробництва і подолання масової
 5. Питання для самоперевірки
  безробіття у відповідь на екзо-генное зниження інвестицій протягом декількох років і на екзогенний зростання продуктивності? 2. У риболовецьких і туристських регіонах середні рівні безробіття в тривалому періоді вище, ніж в індустріальних регіонах. Як це можна об'єк-яснити? 3. Які види безробіття Вам відомі? Як слід розуміти повну заня-тости? 4. Яка тенденція руху
 6. Практичні завдання
  безробіття в Росії. 2. Знайдіть статистичні дані про фактичний ВВП і рівень безробіття за 2003, 2004 або 2005 Припустивши, що природний рівень безробіття в Росії становить 6%, підрахуйте розмір ВВП, недоотриманий в результаті безробіття. 3. Проаналізуйте характер кризи, що вибухнула в Росії в 1990-і рр.. 4. Визначте, на якій стадії циклу перебуває економіка
 7. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  подолання екологічної кризи? 6. Які основні шляхи подолання відсталості країн? 7. Які основні шляхи подолання паливно-енергетпческого кризи? 8. Які найважливіші шляхи вирішення сировинної проблеми? 9. У чому полягає сутність концепції ноосфери В.І.
 8. Контрольні питання
  методи державного регулювання заробітної плати (номінальної та реальної) в ринковій економіці? 3. У чому полягає значення і какови'методи індексації доходів? 4. Яку роль відіграють колективні договори в регулюванні заробітної
 9. Стаття 31. Умови та термін виплати допомоги по безробіттю
  безробіттю виплачується громадянам, визнаним у встановленому порядку безробітними. 2. Рішення про призначення допомоги по безробіттю приймається одночасно з рішенням про визнання громадянина безробітним у порядку, визначеному статтею 3 цього Закону. 3. Тривалість виплати допомоги у кожному періоді безробіття не може перевищувати 12 місяців в сумарному обчисленні протягом 18
 10. Державна політика боротьби з безробіттям
  безробіття представляє собою серйозну макроекономічну проблему, держава вживає заходи для боротьби з нею. Для різних типів безробіття, обумовлених різними причинами, використовуються різні заходи. Спільними для всіх типів безробіття заходами є виплата допомоги з безробіття, створення служб зайнятості (бюро з працевлаштування). Специфічними заходами для боротьби з фрикційною
 11. № 85. Особливості подолання наслідків кризи 1930-х років у Швеції
  подолання наслідків кризи в Швеції були наступні вжиті заходи: 1. перехід до змішаної економіки; 2. соціал-демократична політика уряду Швеції; 3. організація громадських робіт; 4. вливання державних інвестицій; 5. укладення Угоди про мирне способі досягнення колективних договорів в 1938 році між Центральним об'єднанням профспілок та Об'єднанням
 12. 2. Економічна нестабільність і безробіття
  безробіття »вперше з'явився в Британській енциклопедії в 1911 р., потім вжитий в 1915 р. у звіті Мінпраці США. В даний час безробіття присутній у всіх країнах світу в різних обсягах, формах,
 13. 13.3. Алгоритми подолання кризи
  подолання
 14. Методи боротьби з безробіттям
  безробіттям визначає концепція, який керується уряд конкретної країни. Сучасні мальтузіанцев пропонують підтримувати стабільність на ринку праці за допомогою державної політики обмеження народжуваності, що активно використовується в країнах, що розвиваються. Артур Пігу і його послідовники вважають, що корінь зла - у високій заробітній платі, і пропонують: знизити
 15. Тема 9 Основні макроекономічні показники
  безробіття. Природний рівень безробіття. Соціально-економічні наслідки безробіття. Закон Оукена. Безробіття в Росії 90-х років. Закон Російської Федерації «Про зайнятість населення в Російській Федерації». Визначення інфляції. Вимірювання інфляції. Види інфляції. Відкрита і пригнічена інфляція. Причини інфляції та її соціально-економічні наслідки. Крива Філіпса. Інфляція в
 16. Якість управління
  методи, то можна вести мову про мистецтво керівника. При цьому необхідно враховувати такий фактор: якщо визнати залежність ефективності використання організаційно-розпорядчих методів від мистецтва керівника, то слід також погодитися і з тим, що значною мірою вони несуть в собі елементи суб'єктивізму. Для забезпечення об'єктивності управління необхідно вдосконалювати не
© 2014-2022  epi.cc.ua