Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

3. Сучасна банківська справа


Сучасні банки - це фінансові посередники, извлекающие прибуток.
Про Фінансовий посередник - це інститут, який стоїть між кредиторами і заемщікамі.Занімая гроші від свого імені, він потім ССУ-жает ці кошти своїм позичальникам.
Комерційний банк займає у населення гроші (банкноти і монети), відкриваючи їм натомість свої де-позитив. Потім він використовує ці взяті взаймисредства для надання кредитів индивидуаль-ним позичальникам, які, як він сподівається, зможуть повернути.
Однак роль фінансового посередника виполняютне тільки банки. Приміром, такі два фінансовихінстітута, як компанії зі страхування життя іпенсіонние фонди, також отримують гроші від лю-дей, які заощаджують свої кошти або ссужаютіх, і самі в свою чергу видають кредити за счетполученних засобів. Обидва ці інституту також є-ються фінансовими посередниками. Основне ж від-відмінність банків полягає в тому, що, по-перше, банки-головні фінансові посередники, так як на іхдолю припадає велика частина всіх кредитів векономіке, по-друге, і це набагато важливіше, -
7 Золстопроізводяпгім країнам для видобутку золота потрібно визначений-ну кількість праці, що має свої альтернативні витрати. Вседругіе країни можуть отримати необхідну їм кількість золота толькопутем нею імпорту, при цьому оплачувати це золото доводиться за счетекспорта, який 'також має свої альтернативні витрати.

8 Надалі ми побачимо, що коли велика частина грошей в країні є-ється символічними грошима, чиє виробництво коштує недорого (напри-мер, доларові банкноти), то вигоди від часткових банківських резер-вов вже не настільки очевидні. Дійсно, після масового вилучення бан-ківських вкладів, в 30-х роках група економістів з Чиказького уні-верситету стала відстоювати план «100-відсоткових грошей», який требовалот банків тримати 100% резервів за своїми депозитами.
481ТАБЛІЦА 26-2. Баланс рахунків комерційних банків США (у млрд. дол, грудень 1986 р.)
Активи
Пасиви
Готівкові резерви 251,7 Депозити: 1953,3 Банкноти та люнети до запитання 680,8 Резерви у Fed ощадні і термінові 1272,5 Інші готівкові резерви Позики 322,6 Позики та цінні папери 21Я4 Кредитування галузей економіки Інші позики Цінні папери уряду США, інших емітентів Інші активи 164, 3 Інші 294,5 Разом 2570,4 Разом 2570,4 Примітка. Пункти, виділені кольором, являють собою резерви комерційних банків, загальна сума яких становить 65300000000 долл.Істочнік: federal Reserve buketin, March. 1987, Table 1.25. Наведені дані відносяться до комерційних банків, зареєстрованим у США.

Деяка частина їх пасивів, а конкретно депозити, використовується як засіб платежів і, слідів-вательно, є складовою частиною грошової мас-си.
У цьому параграфі ми розглянемо, що собойпредставляет сучасний банк. Потім, в п. 4, мипокажем більш детально, яким чином банки по-могают людям здійснювати платежі між собой.После цього буде дано визначення грошової мас-си в Сполучених Штатах і показана роль банковв визначенні величини однієї з її составляющіх.Во час нашого аналізу ми в основному будемссилаться на практику сучасної банківської си-стеми США. Хоча в деталях банківські сістемиповсюду в світі і відрізняються один від одного, однакообщая схема діяльності банку в різних странахі в різний час залишається практично неізменной.Действітельно, як ми побачимо, історія банку, со-будівлею золотих справ майстром, є хорошімруководством і до розуміння того, як работаютсовременние банки.
Почати наш аналіз найкраще з рассмотреніябанковского балансу рахунків.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Сучасна банківська справа "
 1. 5. Стан спокою і рівномірно функціонуюча економіка
  сучасних економічних роботах, ми повинні були б сказати: гроші необхідно є динамічним фактором; в статичної системі місця грошах не залишається. На відміну від цього саме поняття ринкової економіки без грошей внутрішньо суперечливе. Ідеальна конструкція рівномірно функціонуючої економіки являє собою обмежувальне поняття. У рамках її структури ніякої діяльності
 2. 3. Попит на гроші і пропозиція грошей
  сучасну теорію грошей поліпшеним варіантом кількісної теорії. Епістемологічної значення теорії походження грошей Карла Менгера Карл Менгер не лише створив незаперечну праксиологической теорію походження грошей. Він також усвідомив значення своєї теорії для з'ясування фундаментальних принципів праксиологии і її методу дослідження [Див книги Карла Менгера: Grunds?? д?? tze der
 3. 12. Обмеження на випуск в обіг інструментів, що не мають покриття
  сучасникам надзвичайно важко осягнути умови вільної банківської діяльності, оскільки вони сприймають втручання держави в банківську діяльність як належне. Однак слід пам'ятати, що втручання держави грунтується на помилковому припущенні, що кредитна експансія являє собою відповідний засіб постійного зниження ставки відсотка і не приносить шкоди нікому,
 4. 2. Початковий відсоток
  банківського обігу. Той, хто захоче скасувати відсоток, повинен спонукати людей цінувати яблуко, доступне через 100 років, не менше, аніж яблуко, наявне зараз. За допомогою законів і декретів можна скасувати тільки право капіталістів отримувати відсоток. Але такі декрети приведуть до використання капіталу для споживання і дуже скоро вкинуто людство назад у первісний стан
 5. 8. Грошова, або заснована на фідуціарної кредиті теорія циклу виробництва
  сучасним интервенционизмом. Його фундамент догма про те, що найпершим обов'язком хорошого уряду є зниження наскільки можливо процентної ставки або скасування її зовсім. Всі сучасні держави фанатично дотримуються політики легких грошей. Як вже зазначалося, британський уряд стверджувало, що кредитна експансія продемонструвала диво ... перетворення каменя в
 6. 3. Еволюція сучасних методів маніпулювання грошовим обігом
  банківських інститутів націлені на те, щоб не допускати вилучення золота з центрального банку і переведення його у внутрішні залишки готівки. Найперша мета викупу забезпечення стабільності курсів іноземних валют. Обговорюючи проблему золотовалютного стандарту, всі економісти включаючи і автора цих рядків виявилися не здатні усвідомити, що він дає в руки урядам влада легко
 7. Коментарі
  сучасних йому економістів у передмові до другого видання I тому Капіталу: Відтепер справа йшла вже не про те, правильна чи неправильна та чи інша теорія, а про те, корисна вона для капіталу чи шкідлива, зручна чи незручна ... Безкорисливе дослідження поступається місцем боям найманих писак, неупереджені наукові вишукування, замінюються упередженою, догідливою апологетикою (Маркс К., Енгельс Ф. Соч.
 8. 4.5. Кредитний консалтинг
  сучасної Росії. До уваги кредитних аналітиків піддається все: від організаційно-правових документів самого підприємства до договорів оренди приміщення та рахунків оплати комунальних послуг. Якщо розбити документи по групах, то виділити можна установчі документи, фінансові документи, документи, що підтверджують право власності на майно, що надається в Як забезпечення, а також
 9. 4.6. Додаткова інформація
  сучасні, поліпшують експлуатаційні якості будівель і об'єктів; - заходи, що поліпшують архітектурну виразність будівель, а також благоустрій прилеглих до будівель територій. Рента - регулярно одержуваний дохід з капіталу, майна або землі, що не вимагає від одержувача підприємницької діяльності. Реституція - відновлення в колишньому правовому майновий
 10. Рекомендована література
  банківської справи : Навчальний посібник. - Ростов-на-дону: Фенікс, 2006. 26. Шевчук Д.А. Основи банківської справи: Конспект лекцій. - Ростов-на-дону: Фенікс, 2007. 27. Шевчук Д.А. Стратегічний менеджмент: Навчальний посібник. - Ростов-на-дону: Фенікс, 2006. 28. Шевчук Д.А. Облік у банках: Конспект лекцій. - Ростов-на-дону: Фенікс, 2007. 29. Шевчук Д.А. Облік у банках: Навчальний посібник. -
© 2014-2022  epi.cc.ua