Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

6. Зіставлення на основі ВНП


Дані ВНП використовуються як для порівняння рів-ня доходів у різних країнах, так і для вимірюв-ня зростання випуску продукції в кожній з них вотдельних. До таких зіставлень, як ми цей-час побачимо, слід ставитися з граничною обережності. Почнемо з порівняння ВНП разлічнихстран.
Порівняння рівня доходів в разлічнихстранах
Для порівняння рівня життя в різних странахекономісти часто використовують дані ВНП на ду-шу населення. Діапазон, в якому лежать оценкіетого показника для різних країн світу, величезний.
"William Nordhaus and James Tobin,« Is Growth Obsolete? »В NationalBureau of Economic Research, fiftieth Anniversary Colloquium, ColumbiaUniversity Press, New York, 1972. Нордхаус і Тобін назвали свій поки-затель MEW, або вимірювач економічного добробуту (measureof economic welfare). Пол Самуельсон із МТІ перейменував його вNEW.
п Дві обставини вплинули на величину вільного часу. Сокра-щення робочого тижня збільшило дозвілля працюючих. Однак залученість виробництво деякого додаткового відсотка осіб працездатний-ного віку спричинило за собою скорочення вільного часу по-следних.
ТАБЛИЦЯ 24-8. ВНП на душу населення в отдельнихстранах, 1984 р. (в дол 1984 р.)
Країна ВНП на душу населення
Ефіопія ПО
Китай 310
Туреччина 1160
Угорщина 2100
Аргентина 2230
Італія 6420
Сполучені Штати 15390
Швейцарія 16325
Об'єднані Арабські Емірати 21 920
Джерело: World Bank, World Development Report, 1986, pp.
180-181.
Таблиця 24-8 дає деякі уявлення обетом.
Проведення міжкраїнових зіставлень затруд-нено через відмінності в номенклатурі проізводімихтоваров, а також відмінностей валют, що застосовуються длявимірювання в різних країнах , наприклад швейцар-ських франків в Швейцарії і доларів в Сполучений-них Штатах13.
В деякі цифри важко повірити. Дохід на душу населення в Сполучених Штатах в 1984 г.превишал 15000 дол, тоді як в Ефіопії він билравен лише 110 дол І навіть при 110 дол середньо-го доходу більша частина населення мала ще болеенізкій рівень дохода14. Американці, мабуть, не змогли б прожити на таку суму. Втім, об'єк-ем продукції на душу населення в Ефіопії був, швидше всього, вище 110 дол, оскільки обсяг про-виробництва фермерів, які споживають частину своегособственного врожаю, не враховувався повністю. Ноправда і те, що дохід на душу населення в Ефіо-ПІІ в 1984 р. був настільки низький, що люди вмирали отголода, одні відразу, а інші - після хвороб. маковиці полюсі були Об'єднані Арабські Емі-рати, де виробництво нафти призвело до того, чтоВНП на душу населення перевищив рівень США на42%.
Найбільш ретельне порівняння ВНП на душунаселення для різних країн було виконано про-фессорами Ирвингом Кревісом, Робертом Саммер-
13 Дані в табл 24-8 переведені в долари шляхом множення ВНПкаждой країни, обчисленого у валюті даної країни (наприклад, вшвейцарскіх франках для Швейцарії) , на обмінний курс цієї валютик долара. Так, якщо ВНП на душу населення Швейцарії - 35 100швейцарскіх франків, а обмінний курс швейцарського франка до долла-ру дорівнює 2,15, то виражений у доларах ВНП Швейцарії составіт16325 дол
[(35100/2, 15) 1 Цей метод обчислення робить межстрано-ші порівняння ВНП чутливими до зміни обмінних курсів.
14 Чому більшість мали доходи нижче середнього рівня? Безперечно, багато багаті люди в Ефіопії мали доходи в тисячі доларів, ноні у кого не може бути негативного доходу.
гам і Аланом Хестоном з Пенсільванського уні-версітета15. Головна відмінність їхнього методу від стандарт-ного, наприклад того, що був використаний для по-будови табл. 24-8, полягає в ігноруванні ри-нічних обмінних курсів для перекладу індивіду-альних оцінок у доларові. Вони оцінювали поку-пательня здатність кожної валюти, представ-ляющую собою суму товарів, яка може битькуплена на одиницю даної валюти16. В результатеконтрасти між багатими і бідними в значитель-ної ступеня згладжуються. Наприклад, для 1980 р., виходячи з їхнього методу, ставлення ВНП на душу населення в Сполучених Штатах до рівня Ефіопіібило одно 24 порівняно з 140 для 1984 ізтабл 24-8. У будь-якому випадку, зрозуміло, різниця по-ражает, але коефіцієнт, отриманий Саммерсом іХестоном, набагато більш помірний.
Отже, не варто перебільшувати значення показу-теля ВНП, використовуваного при порівнянні країн, на-що ходять на різних стадіях розвитку, тим неменш різниця між душовими показателяміВНП в цих країнах справді величезна.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "6. Зіставлення на основі ВНП "
 1. 4. Економічний розрахунок і ринок
  зіставлення витрат і результатів. Економічний розрахунок є або оцінкою очікуваного результату майбутньої дії, або встановленням наслідків минулого дії. Але останнє не служить просто переслідуванню історичних або дидактичних цілей. Його практичне значення полягає в тому, щоб показати, яку частину можна використовувати на споживання, щоб не пошкодити майбутньої здатності
 2. 4. Стабілізація
  зіставлення сукупностей одиниць товарів і грошової одиниці. Палке бажання відшукати показники для вимірювання купівельної спроможності придушило всі сумніви. При цьому не зверталося ніякої уваги ні на сумнівність і непорівнянність даних про ціни, ні на довільний характер застосовуються для розрахунку середніх величин методик. Ірвінг Фішер, видатний економіст, колишній активістом
 3. 3. Нерівність
  підстав твердження про те, що саме неприйняття накопичення капіталу прирекло багато сотень мільйонів жителів Азії на злидні і голод. Поняття рівності, яке мають на увазі пропагандисти добробуту, являє собою копію азіатського уявлення про рівність. Невизначене у всіх інших відносинах, воно зовсім чітко у своєму відразі до великих станів. Воно заперечує
 4. 3.1. Аналіз забезпеченості установи фінансовими ресурсами
  зіставлення суми фактично виділених коштів з кошторисними призначеннями; - виявлення фактів і причин недофінансування (перефінансування); - оцінка повноти використання виділених коштів; - вивчення організації фінансування (своєчасність затвердження кошторису видатків та надання установі коштів бюджету в міру потреби в них). Аналіз забезпеченості установи
 5. 6.3. Аналіз руху та забезпеченості основними засобами
  зіставлення коефіцієнта оновлення, розрахованого за активної частини з коефіцієнтом поновлення, розрахованого для всіх основних засобів. Це дозволяє оцінити, за рахунок якої частини основних засобів відбувається їх оновлення. У нашому прикладі коефіцієнт оновлення по активної частини (34,7%) перевищує аналогічний коефіцієнт по всіх основних засобах (26,1%). Це є позитивною тенденцією
 6. 7.1. Інформаційна та методична база аналізу матеріальних цінностей
  зіставлення або порівняння. Він полягає в зіставленні звітних показників з плановими даними, нормами і нормативами, кошторисом, показниками за ряд попередніх років, а також аналогічними показниками роботи інших установ. Вибір форми порівняння залежить від завдань аналізу. Так, для оцінки виконання плану фактичне значення звітних показників порівнюється з планом, для встановлення тенденцій
 7. 7.3. Аналіз ефективності використання матеріалів
  зіставлення фактичної витрати з потребою в кожному виді продуктів харчування на фактично виконаний обсяг робіт (кількість ліжко-днів) за умови дотримання встановленої норми витрати (табл. 7.11-7.13). Таблиця 7.11 Аналіз дотримання натуральних норм витрати продуктів харчування по відділеннях загального профілю (кількість ліжко-днів - 65 794) {foto101} {foto102} Таблиця 7.12
 8. Висновки
  зіставленням цін альтернативних варіантів вибору . 3. В основі споживчого вибору лежать два закони Госсена. Перший говорить: гранична корисність кожної наступної одиниці блага, одержуваної в даний момент, менше корисності попередньої одиниці. Другий - споживач досягає максимум корисності (при заданих цінах і бюджеті), коли відношення граничної корисності до ціни однаково в усіх
 9. Система національних рахунків (СНР)
  зіставлень національного доходу. Національне рахівництво - комплексна система понять, які пояснюють створення, розподіл, перерозподіл і використання валового національного продукту і національного доходу в рамках економічної системи з певною структурою і закономірностями функціонування. Модель національного рахівництва ООН можна розглядати як деяку
 10. Визначення економічного зростання
  зіставлення результатів виробництва в часі . Можна порівнювати національний дохід, валовий національний продукт і т.д. Вимірювання робиться, як правило, у відсотках. В економічній теорії склалося два основних підходи до трактування форм прояву економічного зростання. Найбільш поширеною є розуміння економічного зростання як підсумкової характеристики розвитку національної
© 2014-2022  epi.cc.ua