Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Більш ісчерпиваюгцій вимірювач ВНП


Оскільки ми вибрали ВНП для вимірювання общегопроізводства товарів і послуг в економіці, було бижелательно зробити ступінь охоплення економіки соот -ветствующей звітністю якомога більше полной.На практиці існують два основних препятствіяна шляху такого всеосяжного охоплення перше, деякі результати діяльності, такі, какшум, забруднення і перенаселеність, не є-гатівнимі факторами. Нам слід провести від-повідні коригування, вирахувавши з велічінитрадіціонно розраховується ВНП суму гро-ної оцінки цих факторів як результатів процес-са виробництва ВНП. Це цілком розумне запропонованого-ються, однак воно видається майже неосущест-вімим, оскільки подібні «товари" не піддав-ються ринковій оцінці.
По-друге, вище вже відзначалися деякі відипроізводітельной економічної діяльності, ко-торие не включаються до розрахунку ВНП. Це послуги до-мохозяек, самообслуговування за принципом «сделайсам», незаконні або приховувані від податків дохо-ди. Повторимо, що оцінки розмірів тіньової еконо-міки знаходяться в діапазоні від 3 до 25% ВНП9.
Професор Джон Кендрік з Університету
'Масштаб тіньової економіки може бути більше в деяких країнах, де ухилення від сплати податків - звичайне явище. Деякі офіційні-альні інститути намагалися оцінити масштаб тіньової економіки. Од-ним із прикладів може служити робота, виконана Организациейэкономического співробітництва та розвитку (ОЕСР) у Парижі, TheHidden Economy in the Context of National Accounts, опублікована в1981 р.


10
Джорджа Вашингтона спробував оцінити вплив величини ВНП ряду найбільш значних ста-тей, зазвичай виключаються з розрахунку, в частностідомашнего праці, неоплачуваних послуг (у особ-ності роботи студентів у школі), безвозмездноготруда добровольців і рентної оцінки власне-сти, що не використовується в комерційних інтересахВсе ці види діяльності доцільні з точкизрения економіки, однак відповідно до загально-прийнятої методологією не враховуються при розра-ті ВНП, оскільки носять неринковий характер. Ес-лі'би оцінка цих видів діяльності була включе-на в розрахунок, то, по Кендрік, ВНП був би весьмазначітельно - на 60% більше, ніж при його вимірюванні традиційним способом.
ЧИСТЕ ЕКОНОМІЧНЕ БЛАГОСОСТОЯНІЕ.Ісключеніе з ВНП оцінки негативних факто-рів і додавання приховуваних і неринкових до-ходів, безсумнівно, поліпшили б якість показателяВНП як вимірювача сукупного обсягу вироблена-денних в економіці товарів і послуг; до того ж етопрібавіло б нам впевненості при іспользованііреального ВНП в якості основи для ізмереніяуровня життя.
Проте слід було б внести ще одну важ-ную поправку. Вона полягає в обліку показателядосуга при вимірюванні рівня економічного бла-
10JoIm W. Kendrick, «Expanding Imputed Values in the National Incomeand Product Accounts», Review of Income and Wealth, December 1979, pp.349-363.
Госостоянія. Показник ВНП говорить нам, какіетовари та послуги виробляються.
Однак люди жівутне тільки для того, щоб трудитися, їм, конечноже, подобається і відпочивати. Таким чином, якщо михотім визначити зміни в добробуті, намследует прийняти в розрахунок і динаміку величини вільних часу, яким люди розпоряджаються.
У 1972 р. професора Вільям Нордхаус і ДжеймсТобін з Єльського університету вивели показу-тель, що отримав назву чистого экономическогоблагосостояния (net economic welfare, NEW), кото-рий коригує ВНП шляхом вирахування негативні-тільних факторів, додавання вартості нериноч-ної діяльності, а також оцінки досуга11. ВелічінаNEW більше ВНП, але зростання першого проісходітмедленнее. Величина негативних факторів, таких, як забруднення, росте швидко, в той же час досугне збільшується в тій же мірі, як це відбувалося дит з випуском товарів і услуг12. Оцінки NEW, звісно, досить приблизні, але вони напомінаютнам, що ВНП далекий від досконалості в якості ме-ри економічного добробуту.
Як би то не було, показник реального ВНПостается основним вимірником результатів еконо-мічної діяльності і використовується на практікетакже при визначенні добробуту. Це промінь-ший показник, який знаходиться в нашому распо-ряжении в існуючих умовах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Більш ісчерпиваюгцій вимірювач ВНП "
 1. 4.3. Аналіз правильності визначення розміру фінансування бюджетних установ
  більше восьми років. Для шин використовуються норми їх гарантійної напрацювання. Так, для легкових автомобілів норма становить 44,0 тис. км (знижуються на 10% для шин з зимовим малюнком протектора). Витрати на поточний ремонт будівель, займаних установою, визначаються з урахуванням їх зовнішньої кубатури і ступеня дотримання встановленої норми витрат на 1 м3. Витрати на ремонт обладнання та інвентарю, у тому
 2. 6.4. Аналіз ефективності використання основних засобів
  крупніший вимірювач. Причому в даному випадку при розрахунках доцільно було б приймати фондоотдачу в якості цілої величини (тобто без десяткових знаків після коми), що й робиться в ході аналітичної роботи на більш великих установах освіти. Однак у силу того, що музичне училище - це установа малого розміру і, як правило, з року в рік його кінцевий результативний
 3. 3.3. Іпотечне-інвестиційний аналіз
  більше ніж у двох періодах. Період окупності - час, необхідний для того, щоб сума грошових потоків від проекту стала дорівнювати сумі початкових інвестицій. Цей вимірник роботи інвестицій використовується інвесторами, які хочуть дізнатися, коли відбудеться повне повернення вкладеного капіталу. Недолік: не враховуються платежі, наступні за періодом
 4. ДОХОДИ ВИЗНАЧАЮТЬСЯ ВИРОБНИЦТВОМ
  більш продуктивні машини й користується перевагами більш ефективної економічної організації суспільства, ніж такий же робочий в Індії чи Китаї . В результаті цього, середній американський робітник виробляє продукції приблизно в 20 разів більше. Не будь цього, його заробітки були б не вище, ніж в інших країнах. Досить часто політики помилково стверджують, що джерелом
 5. Валовий внутрішній продукт
  більше одного року (до них відносяться меблі, побутова техніка, автомобілі, яхти, особисті літаки та ін , при цьому виключення становлять витрати на покупку житла, які вважають не споживчими, а інвестиційними витратами домогосподарств), 3) витрати на послуги (оскільки сучасне життя неможливо уявити собі без наявності великого спектру послуг, причому частка витрат на послуги в загальній
 6. Витрати інфляції
  більш дорогі товари. Між тим зміна відносних цін у період інфляції не відображає дійсного відмінності в ефективності виробництва різних видів товарів, а відображає лише різницю в швидкості зміни цін на різні товари різними фірмами. Зокрема, ціна товару, яка міняється тільки один раз за рік, є штучно завищеною на початку року і штучно заниженою в
 7. Відмінності в наслідках очікуваною і непередбаченої інфляції
  більш низькою купівельною спроможністю, ніж ті, які він видав у кредит. Людині, який посів гроші (позичальникові), краще, тому що він мав можливість використовувати гроші, коли у них була більш висока вартість, а повернув борг грошима з більш низькою вартістю. Таким чином, коли інфляція вище, ніж очікувалося, багатство перерозподіляється від кредиторів до позичальників; коли інфляція нижче,
 8. Гроші і їх функції
  більш важливою. 2. Функція одиниці рахунку означає, що гроші є вимірником цінності всіх товарів і послуг. Як маса вимірюється в кілограмах, відстань - в метрах, а об'єм рідини - в літрах, так цінність (вартість) вимірюється певною кількістю грошей. Поки не з'явилися гроші, вартість кожного товару повинна була вимірюватися у встановлених кількостях всіх інших товарів,
 9. 2. Економічні погляди Й. Шумпетера
  більш дієвий, ніж цінова конкуренція. Нововведення відкривають можливість змінювати не тільки технологію і продукцію, а й впливають на структуру попиту, умови формування витрат і цін. І конкуренцію, що стимулюється прагненням до отримання прибутку за рахунок переваг у витратах виробництва і якості самого продукту, Шумпетер назвав "ефективної конкуренцією". У концепції
 10. По-друге, він не враховує збільшення купівельної спроможності грошей, пов'язане з по-явищем на ринку
  досконаліших товарів. По-третє, він неадекватно відбиває з-трансформаційних змін в якості товарів і послуг. У силу цих причин значення річної інфляції, рас-лічений за допомогою ІСЦ, виявляється зави-шенним приблизно на 1%. Дефлятор ВВП також вимірює загальний рівень цін в економіці, але його значення визначається вартістю вироблених, а не споживаних товарів і послуг. Тому обсяги
© 2014-2022  epi.cc.ua