Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.П. Колесов, М.В. Кулаков. Міжнародна економіка, 2004 - перейти до змісту підручника

Ситуаційний аналіз. Внутрішньогалузева торгівля в США на ринку автомобільної промисловості


США одночасно виступають як експортерів та імпортерів продукції автомобільної промисловості (автомобілі, автозапчастини, мотори, кузова) по відношенню до провідних виробників з інших промислово розвинених країн. Така продукція, що випускається окремими фірмами, розрізняється між собою, тобто диференціюється. Саме ці відмінності і дають імпульс розвитку внутрішньогалузевої торгівлі. Так, частка імпортної продукції в загальних продажах автомобілів в США за кількістю зросла з 13% у 1997 р.
до 18% в 2001 р. Найбільшим постачальником цієї продукції на американський ринок є Канада, де діє велике число дочірніх компаній американських продуцентів автомобілів. Друге місце займає Японія, продукція якої успішно конкурує з американською. У 2001 р. частка японських імпортних машин в загальних продажах пасажирських легкових автомобілів на американському ринку склала приблизно 10%, а легких вантажівок - 9%.
З урахуванням машин, що випускаються фірмами Японії на їх складальних заводах в США, питома вага японської продукції в загальному споживанні пасажирських автомобілів в США склав у вказаному році приблизно 27%.
Представлення про частку імпортної продукції на автомобільному ринку США дають дані табл. 4.2.
Джерело: БИКИ. 2003. № 28-29.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Ситуаційний аналіз. Внутрішньогалузева торгівля в США на ринку автомобільної промисловості "
 1. СВОБОДА ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
  внутрішньогалузевої: машини за машини, пиво за пиво, сир за сир, м'яка деревина за тверду деревину. При внутрішньогалузевої міжнародної торгівлі кожна зі сторін спеціалізується на виробництві певних видів товарів, а потім за допомогою обміну отримує весь спектр товарів даної галузі. Наприклад, з недавнього часу Канада забезпечує всю Північну Америку мікроавтобусами Плімут
 2. ХТО змінив структуру ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
  аналізу ввезення та вивезення можна обчислити повне (пряме і непряме) розподіл заробітної плати в експортував секторі і в секторі, конкуруючому з імпортом. Ці розподілу можна порівняти з розподілом заробітної плати у всій економіці. Як видно з таблиці 8.2, в секторі, конкуруючому з імпортом, заробітна плата в 1983 р. була вище, ніж у всій економіці (на 21%), але в той неї час
 3. Методи і засоби ведення конкурентної боротьби монополій наступні
  внутрішньогалузевої, так і в міжгалузевої конкуренції. Цей захват дозволяє монополії застосовувати на своїх підприємствах технічні нововведення, яких позбавлені інші монополії. Захопленням патентів монополія намагається перепинити доступ в «свою» галузь монополіям, які намагаються прорватися сюди з інших галузей. Монополії борються проти своїх конкурентів шляхом захоплення в свої руки виробництва
 4. Глосарій
  аналізу витрат, необхідних для відтворення активів підприємства Земельна рента - дохід від реалізації власності на землю Золотовалютний стандарт (Бреттон-Вудська валютна система) - світова валютна система, при якій долар США, а також в значно меншому обсязі англійський фунт стерлінгів здійснювали резервні функції поряд із золотом і могли для цих цілей розмінюватися на
 5. 9.3. Основні тенденції розвитку світової економіки в 50-70-і рр..
  Аналіз ВНП (США=100%) {foto49} Найвпливовішим з усіх факторів післявоєнного розвитку за-падних країн був феномен так званого "надолуження". "Надолуження" - особлива стратегія щодо здійснення актив-ної політики індустріалізації та модернізації примітивної еконо-міки, що виявляється в темпах розвитку настільки високих, наскільки велике було відставання даної країни від групи
 6. § 23. Конкуренція, монополії і антимонопольна діяльність держави
  внутрішньогалузевої та міжгалузевої формах. Вільна конкуренція зумовила розвиток концентрації та централізації виробництва і капіталу й на певному етапі (остання третина XIX ст.) Привела до виникнення монополій. На сучасному етапі конкуренція виникає, перш за все, між гігантськими об'єднаннями і всередині них, а також між підприємствами немонополизированного сектора економіки і
 7. § 36. Сутність і основні види маркетингу
  аналізується ринкова кон'юнктура і робиться її прогноз на майбутнє. В умовах технологічного способу виробництва, заснованого на машинній праці, застосовувалися такі види маркетингу: орієнтований на продукт або послугу і на споживача загалом або окремі категорії споживачів. У сучасних умовах використовується маркетинг, органічно поєднує в собі обидва названих виду. Щоб
 8. Завдання
  аналізу, проведеного в цьому розділі, визначте, яким образомследует Сполученим Штатам захищати автомобіль-ную промисловість: за допомогою тарифу, квоти ілісовсем не захищати? (Ь) Чи є який-нібудьдовод на користь тимчасового обмеження автомобіль-ного імпорту, наприклад за допомогою введення тари-фа на кілька
 9. НЕ ДІЛИТИ, А ЗАРОБЛЯТИ
  ситуаційного аналізу , проведеного дослідними інститутами. Другий - вивчення громадської думки по відношенню до якихось проектів. Ми зараз розгортаємо роботу в обох напрямках. І повинен сказати, що в народному господарстві країни існує колосальна потреба в таких дослідженнях. Наприклад, гостро постало питання про становище керівника на підприємстві. Зараз ми захоплені
 10. Висновок
  внутрішньогалузеві зв'язки розвиваються головним чином в підсистемі розвинених країн, незважаючи на прогресуючі процеси інтернаціоналізації виробництва. Аналіз становища у світовому господарстві показує, що, діючи глобально, використовуючи ресурси всього світу, західні країни відтворюють передусім самих себе. Подібна ситуація не може не збільшувати диспропорційність світового господарства. Вона
 11. 2.10.10. Деякі міркування про ціни
  аналізі ціни стали використовувати і інші вирази. У результаті виникло розуміння безлічі цін у одного і того ж товару. Множинність цін не є просто ноуменальним явищем, а являє ступені формування сучасної системи цін, у якій зберігаються вихідні її форми як пережитків. Але ці ж форми цін одночасно можна вважати ноуменального явищами, що показують
 12. 2.3.1. Економічні реформи і монополізм
  аналіз розподілу продукції виробничо-технічного призначення (8 тис. найменувань) за п'яти господарським комплексам - машинобудівному, металургійні, хіміко-лісовому, будівельному і соціальної сфери - показав, що в чотирьох комплексах понад половини розглянутих асортиментних позицій випускалося на трьох і менше підприємствах, а в машинобудуванні 87% з 5885 найменувань
 13. 4.3.2. Соціально-економічна стратегія структурної перебудови
  аналізом, проведеним з використанням міжгалузевих моделей, прискорений розвиток цих галузей формує початковий поштовх у вигляді виробничо-го попиту на продукцію цілого ряду технологічно взаємопов'язаних виробництв і створює науково-технічну базу для реконструкції та модернізації інших галузей національної економіки. З найменшими витратами і найбільшою ефективністю в цьому
 14. Методи і способи боротьби монополій на ринку
  внутрішньогалузевої, так і в міжгалузевої конкуренції. Цей захват дозволяє монополії застосовувати на своїх підприємствах технічні нововведення, яких позбавлені інші монополії. Захопленням патентів монополія намагається перепинити доступ в «свою» галузь монополіям, які намагаються прорватися сюди з інших галузей. Монополії борються проти своїх конкурентів шляхом захоплення в свої руки виробництва
 15. 1. Сутність світового господарства. Інтеграція та інтернаціоналізація
  внутрішньогалузеве поділ). У територіальному аспекті міжнародна спеціалізація виробництва передбачає спеціалізацію окремих країн, груп країн та регіонів на виробництві окремих продуктів та їх частин для світового ринку. 1. Сутність світового господарства. Інтеграція та інтернаціоналізація 475 Сучасні теорії МРТ Сучасні теорії МРТ ведуть свій початок від класичної
 16. Формування господарства капіталістичних країн в 1914-1990 рр..
  Аналізі розвитку господарства окремих країн. Слід лише зауважити, що відступ етатизму було далеко не повним, та й не могло бути таким, так як і в 20-ті роки практично у всіх країнах спостерігалося об'єктивний процес монополізації економіки, зрощування монополій і держави, подальшого спотворення вільних ринкових відносин, що виражалося , зокрема, через поглиблення
 17. ГЛАВА 4. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ПРОГНОЗУВАННЯ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ
  ситуаційні аналізи в практичній діяльності. Тому не випадково наголошується, що "плановики стають агентами вивчення та адаптації в рамках організації. Їх обов'язок - забезпечити довгострокову пристосованість організації до навколишньої дійсності. Їх завдання - уникати повторення помилок і використовувати можливості, що з'являються". * Плановики своїми діями формують майбутні цінності,
© 2014-2021  epi.cc.ua