Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

СИМВОЛІЧНІ ГРОШІ


0 Символічні гроші - це засіб пла-тежа, чия вартість або купівельна спо-собность в якості грошей перевершує издерж -ки їх виробництва або цінність при альтер-нативному використанні.
Так, наприклад, банкнота в 100 дол коштує набагато
1 Класична стаття, що описує грошову систему в'язнів военнихлагерей, написана колишнім ув'язненим, RA.Radfbrd «The EconomicOrganization of a POWCamp », Econotmca, November 1945.
Більше в якості грошей, ніж просто як листок ви-сококачественних паперу розміром 3x6 дюймів.
Монети також можуть бути сімволіческіміденьгамі, якщо їх вартість в якості грошей пре-сходить вартість міді і нікелю, з яких онісделани. Більша частина часу, необхідного длятого, щоб розплавити 25-центові монети, ізвлечьіз них метал і продати його, буде витрачена впу-просту, а значить, не буде оплачена Правда, іногдабивают випадки, коли вартість металу, з якого-го зроблені монети, різко зростає относітельноіх вартості в якості грошей. У таких випадках етімонети починають зникати з обігу. Подобноепроізошло з срібними монетами на початку 60-хроків, а також на початку 70-х років з мідними пен-самі, коли ціна міді підвищилася. Банки в це вре-мя пропонували 1,15 долара кожному, хто прінесетсумку з 100 пенсами.
Як же тоді взагалі можливо существованиесимволических грошей? Істотною умовою дляетого є наявність контролю над правом вироб-ництва грошей. Якщо будь-хто зможе друкувати долар-ші банкноти, то для нього буде вигідним продов-жати друкувати їх до тих пір, поки він буде спосо-бен отримувати з цього прибуток.
Це означає, чтоон продовжуватиме друкувати гроші, поки вар-тість паперу плюс вартість друкування і гравію-ровки не досягне 1 дол Оскільки колічестводолларов, що викидаються в обіг, при етомувелічітся, то їх вартість, або покупательнаяспособность кожної банкноти, впаде. Символічний-ські гроші продовжують існувати в основноміз-за того, що приватне виробництво грошей прізнанонезаконним і, таким чином, сили конкуренцііне дозволяють вартості доларових банкнот ілімонет опускатися до ціни їх виготовлення.
Сучасні гроші приймаються в качествеплатежа ще й тому, що цього вимагає закон. Та-кі гроші є декретними грошима, або за-кінними засобами платежу
Про Законне засіб платежу - це гроші, які уряд проголосив зобо-них для прийому при обміні і в якості-ве законного способу сплати боргів .
Законне засіб платежу звичайно є іедінственним платіжним засобом, який при-приймаються самим урядом, наприклад пріуплате податків. При подібною законодавчою під-тримки національна валюта в будь-якій країні напів-чає відчутну перевагу для того, щоб статьобщепрінятим засобом при обміні.
Більшість країн виробляє і використовує своївласні гроші. Але в країнах з високим рівнем ньому інфляції, що викликає швидке зниження по-
купівельної спроможності грошей, люди, трапляється, на-чину використовувати іноземну валюту, несмот-ря на те, що їх національна валюта по -прежнемуостается законним засобом платежу Однак під-Прека закону продавці відмовляються продавати те-вари, якщо їх оплата здійснюється не в золотея в доларах, а в місцевій валюті.
Таким чином, закон, що вводить національний засіб платежу, матиме дію тільки до певних пре-делов. Крім того, і самі люди не захочуть викорис-заклику у своїх операціях гроші, якщо їх стоімостьбистро падає.
КРЕДИТНІ ГРОШІ. Крім символічних ітоварних грошей, існує і третя група, до кото-рій належить більшість застосовуваних в сучас-менной економіці грошей.
Про Кредитні гроші (IOY money) 2 - етосредства обміну, які представляють собойобязательства приватної особи або фірми.
Так, наприклад, банківський депозит є кре-дітно грошима, або боргом банку, тому чтобанк зобов'язаний видати суму доларів власникові вкла-так, коли б він того ні побажав. Одночасно етоеще і засіб обміну, так як люди охоче при-нітрохи в якості платежу чеки, виписані наетот депозит. '
Дорожні чеки також є кредітниміденьгамі. Вони являють собою борг компанії, що випустила цей чек, обов'язковий до обменуна долари за першою вимогою. Дорожні че-ки є і засобом обміну, так як люди зна-ють (або хочуть сподіватися), що ці чеки можуть битьлегко звернені в долари. Якщо раптом вознікаюткакіе-які сумніви, то дорожні чеки перестаютпрініматься в якості платежу, точно так само каки доларові банкноти, якщо раптом виникне піді-зір, що вони фальшиві.
Але яким чином можуть служити грошима обя-зательства приватних фірм, таких, наприклад, як бан-ки? Відповідь на це питання пов'язане з історією роз-ку банківської системи, яку ми і намеренисейчас розглянути.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " СИМВОЛІЧНІ ГРОШІ "
 1. Види грошей
  символічні гроші. Гроші виникли з потреб товарного обміну, в міру розвитку і ускладнення якого з'явилася необхідність виділення товару, що виконує функцію загального еквівалента, що вимірює цінність усіх інших товарів. У різних країнах цю роль виконували різні товари: сіль, худобу, чай, хутро, шкіра (у Росії, наприклад, першими грошима були саме шматочки шкіри), благородні
 2. Інші функції грошей
  символічні гроші та кредитні
 3. 3. Сучасна банківська справа
  символічними грошима, чиє виробництво коштує недорого (напри-мер, доларові банкноти), то вигоди від часткових банківських резер-вов вже не настільки очевидні. Дійсно, після масового вилучення бан-ківських вкладів, в 30-х роках група економістів з Чиказького уні-верситету стала відстоювати план «100-відсоткових грошей», який требовалот банків тримати 100% резервів за своїми депозитами.
 4. Резюме
  символічних грошей можуть служити паперові гроші. Кредитні деньгіпредставляют собою зобов'язання фінансових інсти-Тутов, такі, як, наприклад, депозити до востребова-ня, які є заборгованістю банку, которийобязуется оплатити ці депозити грошима по першо-му вимогу вкладника. 4. Символічні гроші приймаються при розрахунках чи-бо в силу того, що люди вірять у можливість
 5. Ключові терміни
  гроші Символічні гроші Законне засіб платежу Кредитні гроші Часткові банківські резерви Фінансовий посередник Майже гроші Ml Ліквідність Готівкові
 6. 1. Гроші та їх функції. Види грошей. Грошові агрегати
  символічних грошей, тобто в цій ролі вони закріплені директивами держави і їхня купівельна спроможність як правило вище, ніж витрати їх власного випуску. В даний час основна маса грошових коштів в країнах з розвиненими ринками являє собою безготівкові гроші, які знаходяться на рахунках у кредитних установах і їх рух здійснюється за допомогою таких
 7. 2. Формальний і апріорний характер праксиологии
  гроші подібно артисту або поденних робітників на фермі. Грошові питання означають речі, а філософ, який досліджує величні проблеми істини і абсолютних вічних цінностей, не повинен засмічувати свій розум зверненням до економічної науки. Проблема наявності або відсутності апріорних елементів мислення, тобто необхідних і неминучих інтелектуальних умов мислення, передують будь-якому задумом або
 8. 3. Апріорі і реальність
  грошам без такого предсуществующего знання, то побачили б в них круглі металеві пластинки і нічого більше. Досвід, що стосується грошей, вимагає знайомства з праксиологической категорією засіб обміну. Досвід людської діяльності відрізняється від досвіду, що стосується природних явищ, тим, що вимагає і передбачає праксеологічне знання. Ось чому методи природних наук не 2. Сенс ймовірності
 9. символічною мовою математики. Те, що можна було пояснити кількома пропозиціями повсякденній мові, було виражено в термінології, незнайомій переважній більшості і тому сприймається з побожним трепетом. Люди вважають, що загадкові формули містять якісь важливі одкровення, приховані від непосвячених; у них створюється враження, що існують наукові методи гри в азартні
  4. Імовірність події
 10. гроші на можливість перемоги однієї з команд, юристи кваліфікують наша дія як парі. Якщо це не та б ймовірність класу, то вони назвали б це азартною грою. Все, що укладено в терміні ймовірність, але знаходиться поза сферою ймовірності класу, відноситься до специфічного способу міркування, пов'язаному з трактуванням історичної унікальності та індивідуальності, специфічному
  деньги на возможность победы одной из команд, юристы квалифицируют наше действие как пари. Если подразумевалась бы вероятность класса, то они назвали бы это азартной игрой. Все, что заключено в термине вероятность, но находится вне сферы вероятности класса, относится к специфическому способу рассуждения, связанному с трактовкой исторической уникальности и индивидуальности, специфическому
© 2014-2022  epi.cc.ua