Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
С.К. Ашванян. ЕКОНОМІКА. Частина 2: Макроекономіка, 2009 - перейти до змісту підручника

1. Гроші та їх функції. Види грошей. Грошові агрегати


Гроші виникають в результаті розвитку товарного виробництва і товарного обміну. У міру поглиблення суспільного розподілу праці натуральний товарообмін (бартер) вже не відповідав потребам розвитку виробництва і ставав гальмом на шляху задоволення тих чи інших потреб суб'єктів господарювання. Походження грошей знайшло вираження у розвитку форми вартості, аналіз якого був даний К.Марксом у першому томі «Капіталу». Маркс показав рух форми вартості, яка включала такі етапи: проста (випадкова), розгорнута, загальна, грошова.
Історично спочатку виникають так звані «товарні гроші». В якості їх у різних народів виступали різні блага, в тому числі худобу, черепашки каурі, шкури бобра і т.д. Поступово з розвитком обмінних операцій між народами, які були віддалені один від одного великими відстанями, на роль грошей висуваються благородні метали: золото і срібло. Вони мають ряд властивостей, які відрізняють їх від інших товарів (портативність, подільність, збереженість і т.д.).
Гроші виділяються з усього товарного світу і являють собою товар особливого роду, за яким закріплюється роль - виражати вартість усіх інших товарів і служити універсальним засобом обміну, тобто виступати в ролі загального еквівалента, який призначений для вимірювання та обслуговування руху валового продукту. За грошима закріплюється властивість бути втіленням суспільної природи всього товарного світу. Це означає наступне: варто було тільки товару бути обмененним на гроші, то тим самим визнавався громадський характер праці, втілений в цьому товарі, тобто доводилася необхідність цього товару покупцеві як представнику суспільства. Поява грошей істотно спростило товарообмін, призвело до зменшення витрат часу і коштів для пошуку контрагентів (продавців або покупців).
Сутність грошей виражається в їх функціях: міра вартості, засіб обміну (обігу), засіб платежу, засіб накопичення, світові гроші. У функції міри вартості гроші виражають суспільно необхідні витрати праці, втілені в товарі. Грошовий вираз вартості товару - це його ціна.
У функції засобу обміну гроші виступають посередниками між продавцями і покупцями, постійно переходячи з рук одних (покупців) в руки інших (продавців). Так як гроші у певних суб'єктів знаходяться швидкоплинно, то поступово золоті гроші стиралися, втрачаючи частину ваги, і в кінцевому результаті гроші з благородних металів були замінені паперовими грошима.

У функції засобу платежу не спостерігається зустрічного руху товарів і грошей, а має місце розрив у часі між отриманням економічних благ і рухом грошей на користь продавця. У цій функції гроші використовуються при розрахунках за комунальні послуги, при отриманні заробітної плати, при погашенні заборгованості по кредиту.
У функції засобу накопичення гроші виступають як об'єкт збереження вартості і примноження багатства.
У ролі світових грошей спочатку виступало золото, а в сучасних умовах - ключові валюти світового господарства (американський долар, євро, англійський фунт стерлінгів, японська ієна).
Сьогодні вся грошова маса представлена численними видами грошей, які в цілому можна поділити на дві групи: готівкові і безготівкові (кредитні) гроші. Всі вони покликані обслуговувати господарський оборот, розподіл і перерозподіл ВВП.
До готівці відносяться різного роду монети і паперові гроші. У сучасних умовах більшість готівки (за винятком монет з благородних металів) виступає в ролі так званих символічних грошей, тобто в цій ролі вони закріплені директивами держави і їхня купівельна спроможність як правило вище, ніж витрати їх власного випуску.
В даний час основна маса грошових коштів в країнах з розвиненими ринками являє собою безготівкові гроші, які знаходяться на рахунках у кредитних установах і їх рух здійснюється за допомогою таких представників грошей, як грошові та дорожні чеки, векселі , акредитиви, дебетові та кредитні картки.
В економічній літературі всі можливі грошові кошти прийнято об'єднувати в певні грошові комплекси, що розрізняються за ступенем ліквідності. Ліквідність - це можливість використання тих чи інших засобів, у тому числі і грошових коштів в якості платіжного засобу. (Нерідко в сучасній господарській практиці саме гроші називають ліквідністю.) Ліквідність характеризує ступінь легкості, з якою грошові кошти можуть бути перетворені в інші фінансові активи і в необхідні економічні блага. Якщо грошові кошти важко трансформувати в інші об'єкти, то вони є низьколіквідними, якщо ж легко і просто, то - високоліквідними.
Грошові комплекси, сформовані за ступенем їх ліквідності, отримали назву грошових агрегатів. Таким чином, грошові агрегати - це грошові комплекси, що відрізняються один від одного за ступенем ліквідності.

В економічній літературі грошові агрегати позначаються буквою «М» з певним числовим індексом. У міру зменшення ліквідності буде збільшуватися числовий індекс: М0, М1, М2, М3 і т.д. У різних країнах число грошових агрегатів може бути різним.
Принцип побудови грошових агрегатів можна назвати «принципом матрьошки». Це означає, що агрегат, що володіє більш високою ліквідністю, входить складовою частиною в агрегат, що володіє більш низькою ліквідністю.

Рис. 1. Схема побудови грошових агрегатів
М0 - це готівка. Чим вище ступінь розвитку ринкової економіки та ступінь довіри до кредитної системи, тим менше частка агрегату М0.
М1=М0 + гроші на поточних рахунках (вклади до запитання, чекові вклади).
Агрегат М1 має високу ліквідність, так як грошові кошти цього агрегату можна легко використовувати для різного роду розрахунків і платежів. Тому даний агрегат називають «власне гроші». Інші грошові кошти, що включаються в інші агрегати, будуть вважатися «квазиденьгами» (тобто «майже грошима»), бо їх трансформація в необхідні блага пов'язана з певними труднощами.
М2=М1 + строкові вклади невеликих розмірів + ощадні вклади + грошові кошти на рахунках взаємних фондів грошового ринку.
М3=М2 + строкові вклади великих розмірів.
М4=М3 + високоліквідні державні цінні папери.
Грошова система - це форма організації грошового обігу в країні, яка склалася історично на основі товарного обміну. Вона закріплена на основі національного законодавства. Сучасній грошовій системі більшості країн з ринковою економікою притаманні такі риси: демонетизація золота; стійкість валютного курсу і купівельна спроможність грошей визначаються, насамперед, розмірами ВВП країни; держава може проводити активну грошово - кредитну політику шляхом впливу на грошову пропозицію, тим самим роблячи вплив на параметри сукупного попиту, на ділову активність, на параметри ВВП і темпи інфляції; панування кредитних грошей.
2.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Гроші та їх функції. Види грошей. Грошові агрегати "
 1. Висновки
  гроші (сутність грошей виводиться з функцій). Види і форми грошей: неповноцінні, паперові, металеві (золото, срібло), кредитні, електронні. 2. Функції грошей, що виражають сутність грошей: міра вартості (порівняння), засіб обігу, засіб накопичення (заощаджень і утворення скарбів), засіб платежу, світові гроші. Від функції міра вартості слід відрізняти масштаб цін -
 2. Глосарій
  гроші - записи на рахунках у банках Безробіття - соціально-економічне явище, при якому частина робочої сили (економічно активного населення) не зайнята у суспільному виробництві. Розрізняють декілька видів безробіття: структурну, циклічну, фрикционную, сезонну, часткову, приховану, застійну, технологічну. Бізнес-план - докладний, чітко структурований документ, що описує
 3. § 16. Закони обігу грошей. Інфляція
  грошима функції засобу платежу необхідно їх додаткову кількість. Це не зовсім так. Справа в тому, що частина товарів продається в кредит і оплачується в межах певного періоду. В результаті, на відповідну величину зменшиться потрібна кількість грошових одиниць. Крім того, значна частина боргових зобов'язань погашається не готівкою, а їх взаємним заліком. Слід також
 4. 6.1. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ. ТЕОРІЇ ГРОШЕЙ
  гроші і заме нітелей дійсних грошей (знаки вартості). Дійсні гроші - гроші, у яких номінальна вар-тість (позначена на них вартість) відповідає реальній вар-тості. До дійсним грошей відносять металеві гроші (мідні, срібні, золоті). Вартість металу, з яких вони виготовлялися, відповідала вартості, яка позначалася на цих монетах. В
 5. 4. Теорія грошей І. Фішера
  гроші »(1935) '\ Теорія Фішера представляє собою модифи царювати варіант кількісної теорії грошей і є в ОПРС ділень сенсі попередницею сучасного монетаризму. Як і сучасний монетаризм, вона мала виражену практичну спрямованість і спиралася на емпіричні дослідження денеж ного звернення США, дані про інституційні і функціонал до них зміни в банківській
 6. § 2. СУЧАСНІ КОШТИ
  гроші втратили своє колишнє економічний зміст. Паперові гроші перестали розмінюватися на золото та інші дорогоцінні метали. На відміну ж від золота паперові гроші, які раніше служили знаками, які заміщають справжні гроші в обігу, по суті справи не мають внутрішньої вартості. Цей номінальний (існуючий тільки за назвою, на папері) знак вартості ніяк не відповідає
 7. Питання до іспиту
  гроші. Кількість грошей в обігу. Рівняння Фішера. 25. Кредитна система сучасної ринкової економіки. Роль Центрального банку. 26. Функції та операції комерційних банків в ринковій економіці. Грошовий мультиплікатор. 27. Грошово - кредитна політика держави, її основні форми та інструменти. 28. Кейнсіанська і монетаристська концепції грошово-кредитної політики. 29. Фінанси та
 8. Коментарі
  грошима. Бувало, в ресторанах відвідувачі замовляли вечерю по одним цінам, а розплачуватися доводилося вже за новими. Діти замість кубиків грали грошима в банківській упаковці. [28] Велика Французька революція 17891794 рр.. буржуазно-демократична революція у Франції, яка завдала вирішального удару по феодально-абсолютистська строю. Має значення вихідного пункту новітньої історії з усіма
 9. 4.5. Кредитний консалтинг
  гроші. Безумовно, знання можна отримувати шляхом самоосвіти. Однак ступінь закріплення знань і навички їх практичного застосування при цьому будуть вже іншими. Невипадково ефективність очного навчання вище, ніж заочного. Крім того, самоосвіта - це навчання на власних помилках, тоді як, залучаючи консультантів, можна вчитися на чужих. - Об'єктивність. Консультант
 10. Витрати інфляції
  гроші, то, намагаючись уникнути цього податку, люди прагнуть зберігати менше готівки на руках і або вкладають їх в банк на депозит під певний відсоток, або купують цінні папери, що приносять дохід. Якщо дохід людини перераховується на його рахунок у банку, то при зростанні рівня цін, щоб зняти гроші з рахунку, він повинен частіше ходити в банк, витрачати гроші на проїзд чи стоптуються башмаки,
© 2014-2022  epi.cc.ua