Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Інші функції грошей


Крім використання в якості засобу обміну, гроші зазвичай є і одиницею рахунку
Про Одиниця рахунку - це така одиниця, наоснове якої призначаються ціни і ведутсясчета.
У Сполучених Штатах ціни призначаються в долла-рах і центах, і, отже, одиницею рахунку є-ється долар. У Франції ціни призначаються вофранцузскіх франках, і там одиницею рахунку являє-ся франк і т. д Однак ціни не завжди виражаютсяв одиницях національного засобу обміну Так, вкраїнах з високою інфляцією, де ціни - при іхвираженіі в місцевій валюті - змінюються занадто-ком швидко, вони часто призначаються в валютедругіх держав. Наприклад, в Німеччині під времянарастанія інфляції в період 1922-1923 рр.. фір-ми і магазини призначали ціни і вели свої рахунки вдолларах. Однак самі платежі здійснювалися з по-міццю внутрішнього засобу обміну - немецкоймаркі (принаймні так було на початку інфля-ційного періоду).
Про Гроші є засобом сохраненіястоімості, тому що вони можуть бути вико-користані в майбутньому для здійснення поку-пок.
Якщо гроші прийняті в якості засобу обміну, Тоона повинні бути і засобом збереження вар-тості.
Адже якщо гроші не можуть бути використан-ни для здійснення покупок у майбутньому, то вже сьо-годні ніхто не захоче приймати їх в обмін натовари або послуги. Однак гроші - це не едина і, можливо, зовсім навіть не найкраще середовищ-ство збереження вартості. Будинки, автомобілі, ак-ції, ощадні рахунки і колекції марок-все це може також служити в якості средствасохраненія вартості, або засоби образованіясокровіща. І якщо хтось бажає зробити запас сто-имости на тривалий період часу, то він, не-сомненно, зможе знайти кращий спосіб сделатьето, не вдаючись до допомоги грошей.
Гроші служать також мірою відкладених платі-жей, т.е платежів, які будуть здійснені в майбут-ньому і величина яких зазвичай устанавліваетсяв грошовому вираженні. Якщо ви берете позичку вбанке, то в майбутньому вам належить повернути визна-ленне кількість доларів до певної дати протягом деякого терміну. Однак ця функ-ція грошей не є настільки суттєвою, оскіль-ки розмір майбутнього платежу за договором можетбить встановлений не тільки в грошовій формі, але верб-небудь іншому, наприклад в унціях золота ілііностранной валюті Коли настає час виплив-ти боргу, платежі здійснюють в грошовій формі, але в розмірі, еквівалентному поточної стоімостіуказанних в угоді сум золота або іноземних-ної валюти.

Таким чином, з чотирьох функцій грошей функ-ція засобу обміну є найбільш істотний-ної їх характеристикою. Функцію засобу збереженні-нения вартості гроші повинні виконувати для то-го, щоб вони продовжували використовуватися в качествесредства обміну Бути одиницею рахунку або меройотложенних платежів не є обязательнойфункціей грошей, але зазвичай вони виконують і етіфункціі. Проте в країнах з наростаючими темпу-ми інфляції гроші зазвичай перестають вико-тися для цих двох цілей.
Різні види грошей
Для в'язнів військових таборів грошима служили сі-Гарет. У XIX в. грошима були золоті і срібні-ні монети1. Сьогодні гроші найчастіше приймається-ють ту чи іншу форму майже нічого не стоящейбумагі або депозитів у банках. Наведені при-заходи показують відмінність між трьома основними-ми видами грошей: товарні гроші (золото, срібло, какао), символічні гроші та кредитні гроші.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Інші функції грошей "
 1. 3. Проблема економічного розрахунку
  інші майбутні клопоти. Але для цивілізованого людства повернення до такого життя
 2. 5. Стан спокою і рівномірно функціонуюча економіка
  інші. Реальна дійсність не має нічого спільного з рівномірно функціонуючої економічною системою. Однак, щоб проаналізувати проблеми, що виникають у зв'язку із зміною інформації, а також у зв'язку з нерівномірно і нерегулярно мінливих рухом, ми повинні зіставити їх з фіктивним станом справ, де вони імовірно усунені. Тому безглуздо заявляти, що конструкція
 3. 8. Підприємницькі прибутки і збитки
  інші, прогнозувати майбутній попит споживачів. Якби все точно спрогнозували майбутнє стан ринку певного товару, то його ціна і ціни відповідних компліментарних чинників виробництва вже сьогодні були б узгоджені з цим майбутнім станом. І зайнявшись цим виробництвом, не можна було б ні витягти прибутку, ні понести збитку. Специфічна підприємницька функція
 4. 3. Попит на гроші і пропозиція грошей
  інші люди, або яку вважає достатньою засуджує її діяльність економіст. Його поведінка має такий же вплив на конфігурацію попиту на гроші, що й будь-який інший нормальний попит. Багато економістів, побоюючись плутанини з банківською термінологією, уникають застосовувати терміни попит і пропозицію у значенні попиту та пропозиції грошей для касових залишків. Фактично попитом на
 5. 4. Визначення купівельної спроможності грошей
  інші біднішими. Обставини вже не ті, що були колись. Новий порядок речей призводить до зміни в інтенсивності попиту на різні товари. Взаємні співвідношення грошових цін товарів і послуг вже інші. Від того, що всі грошові ціни зросли, змінилася і структура цін. Кінцеві ціни, до встановлення яких прагне ринок, після того як вплив збільшення кількості грошей закінчився, не 5. Проблема Юма і Мілля і рушійна сила грошей
 6. інші біднішими. Може статися, що вплив змін попиту та пропозиції грошей натрапить на протилежні зміни такої ж сили, що відбулися в той же самий час, і рівнодіюча двох протилежних імпульсів не викличе зовнішніх змін в структурі цін. Але і тоді буде зроблено вплив на становище індивідів. Кожна зміна грошового відношення діє самостійно і
  12. Обмеження на випуск в обіг інструментів, що не мають покриття
 7. інші банки і банкіри розширювали кредит, в той час як в інших країнах, з яким Великобританія вела торгівлю, розширення кредиту не відбувалося або воно здійснювалося принаймні не в такій мірі. Внаслідок цього відбувалася зовнішній витік. Всі спроби банківської школи спростувати цю теорію були поверхневими. На жаль, грошова школа помилялася в двох відносинах. Вона не допускала
  16. Процентні ставки і грошове відношення
 8. функції, яку від імені держави повинен виконувати центральний банк країни. Саме у підтримці стабільності курсів іноземних валют і захисту золотого запасу країни від зазіхань іноземних спекулянтів і їх вітчизняних посібників, стверджують вони, і складається священний обов'язок центрального банку. Все, що робить центральний банк, щоб його золотий запас не випарувався, здійснюється заради
  17. Вторинні засоби обміну
 9. інші надаються ними. Витрати володіння готівкою дорівнюють величині відсотків, які могло принести інвестування цієї суми. Витрати володіння запасом вторинних засобів обміну полягають у різниці між відсотком, що приносяться цінними паперами, використовуваними для цієї мети, і більш високим доходом від інших цінних паперів, що відрізняються від перших тільки більш низькою ліквідністю
  5. Квазіринок
 10. інші фірми, збільшують або зменшують їх розміри, роз'єднують або з'єднують їх з іншими підприємствами; вони купують і продають акції та облігації вже існуючих або нових корпорацій; коротше кажучи, вони виконують всі ті дії, сукупність яких носить назву ринку грошей і капіталу. Саме ці фінансові угоди промоутерів і спекулянтів вказують виробництву ті напрямки, в яких воно
  другие фирмы, увеличивают или уменьшают их размеры, разъединяют или соединяют их с другими предприятиями; они покупают и продают акции и облигации уже существующих или новых корпораций; короче говоря, они выполняют все те действия, совокупность которых носит название рынка денег и капитала. Именно эти финансовые сделки промоутеров и спекулянтов указывают производству те направления, в которых оно
© 2014-2022  epi.cc.ua