Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Резюме


1. Гроші виконують чотири основні функції: середовищ-ства обміну, засобу збереження вартості, заходи від-лежання платежів і одиниці рахунку. Отличительнойфункциональной рисою грошей є те, що онівиполняют роль засобу обміну.
2. Гроші полегшують процес обміну, так як при їх вико-користуванні немає необхідності в подвійному совпаде-ванні бажань. Використання грошей значно спро-щает процес торгівлі, тому що продавцю вже непотрібно знаходити покупця, який предлагаетіменно те, що хоче цей продавець, і який самжелает придбати товар, пропонований даними про-давцем.
3. Існує кілька видів грошей. Товарні деньгіпредставляют собою якийсь предмет, який імеетодінаковую вартість і як грошова одиниця, ікак товар. Символічні гроші, навпаки, обладаютболее високою вартістю саме в якості грошей, ане в якості товару. Прикладом символічних грошей
можуть служити паперові гроші. Кредитні деньгіпредставляют собою зобов'язання фінансових інсти-Тутов, такі, як, наприклад, депозити до востребова-ня, які є заборгованістю банку, которийобязуется оплатити ці депозити грошима по першо-му вимогу вкладника.

4. Символічні гроші приймаються при розрахунках чи-бо в силу того, що люди вірять у можливість викорис-заклику ці гроші у подальшому для осуществленіяплатежей, або тому, що держава прінімаетспеціальний закон, що оголошує їх законнимісредствамі платежу.
5. Історія про ювеліра-банкіра добре іллюстріруетроль сучасних банків. Надаючи населеніюссуди, золотих справ майстри отримували можливість со-здавать гроші. Вони робили це, знову випускаючи в об-рощення золото, яке раніше лежало у них в під-валах. Вибір величини резервів увазі ком-промісс між прибутковістю і платоспроможний-ністю. Занадто велика сума предоставленнихкредітов робить ювеліра нездатним задовольнити
всі вимоги на золото, надто маленька означаючи-ет відсутність прибутку.
6. Оскільки ювеліри-банкіри тримали менше 100% резервів, вони завжди були уразливі для «набігів на іхбанкі», коли всі вкладники, намагаючись випередити один одного, одночасно намагалися отримати назад своезолото. Такі набіги могли призводити до фінансовойпаніке.
7. Сучасні комерційні банки - це фінансовиепосреднікі, извлекающие прибуток.
Вони прівлекаютсредства через свої депозити або позичають на-пряму і потім використовують ці кошти для перед-уявлення позичок.
8. Разом з Fed банки полегшують здійснення плате-жей в економіці. Система клірингу чеків в Fed спо-власної більш швидкої їх оплаті в масштабах стра-ни.
9. Банки тримають менше 10 центів резервів на каждийдоллар зобов'язань за своїми депозитами. Як і юве-ліри, банки створюють гроші, коли надають ССУ-ди. Вони роблять це або за допомогою скорочення сво-їх касових резервів, або збільшуючи суми своїх де-позитив.
10. Гроші (Ml) визначаються як такі общепрінятиесредства платежу, які можуть бути іспользованидля необмежених платежів; вони включають налич-ні гроші, чекові депозити і дорожні чеки. Мно-дружність інших активів є майже грошима. Оніявляются високоліквідними, тому що можуть швид-ро перетворюватися в гроші. Однак вони не включаютсяв грошову масу, тому що непридатні в качествебезусловного і нічим не обмеженого кошти пла-тежа. Вони є складовою частиною більш шірокіхденежних агрегатів М2 і МЗ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Резюме "
 1. 4. Резюме
  Попередні зауваження були необхідні, щоб пояснити, чому цей трактат поміщає економічні проблеми в широкий контекст загальної теорії людської діяльності. На нинішньому етапі розвитку економічної думки і політичних дискусій, що стосуються фундаментальних питань суспільного устрою, неможливо і далі ізолювати дослідження власне каталлактіческіх проблем. Ці проблеми
 2. Соціально-економічні наслідки інфляції
  Першими жертвами інфляції стають споживачі, яким доводиться страждати від неминучого падіння рівня життя. Зростання цін веде до зниження поточних реальних доходів населення. При будь-якій системі компенсації додаткові виплати відстають від темпів зростання цін. Скорочуються реальні цінності особистих заощаджень. Найгірше тим, хто тримає заощадження у вигляді готівки. Кожен новий виток інфляції
 3. Якщо студенти не можуть відповісти Передмова для викладача на пропоновані питання, вони
  резюме, нагадує студентам про основні положення пройденого ними матеріалу. Надалі вони виявляться дуже корисними при повторенні матеріалу до іспиту. Основні поняття. Список основних понять в кінці кожного розділу предостав-ляє студентам можливість перевірити, як вони зрозуміли нові терміни, введений-ні в главі. Питання. У кінці кожного розділу наводяться питання для повторення
 4. 2. Зміст бізнес-плану
  резюме; 2) фірма; 3) ринки і конкуренція; 4) продукція; 5) збут; 6) виробництво; 7) фінанси; 8) інвестиції; 9) додаткова інформація. Резюме. Це дуже важливий розділ, оскільки містить короткий виклад суті бізнес-плану (зовнішні інвестори зазвичай його читають в першу чергу). Включає опис нинішнього стану фірми, а також інформацію про те, яку продукцію вона має намір продавати і хто
 5. Участь консультантів у складанні бізнес-плану
  резюме і передумовам, на підставі яких будується прогноз основних показовий: реалізації, параметрів зовнішнього середовища і т.д.; - одночасно з цим містити докладні фінансові розрахунки, які дозволять аналітикам потенційного інвестора оцінити справедливість висновків розробника бізнес-плану та відповідність його загальноприйнятим стандартам; - нарешті, містити достатньо широкий спектр
 6. Терміни і поняття
  Бізнес-план Резюме бізнес-плану Консалтинг (консультування) Спеціалізовані комп'ютерні програми по складанню
 7. 1. «Ізми
  резюме у формулі laissezfaire: невмешател ьство держави в економіку, в тому числі у відносини між наймачами і робітниками; скасування обмежень зовнішньої торгівлі. Економічний лібералізм, найбільш яскраво виражений манчестерськими фабрикантами-фритредерів, сомкнулся з утилітаризмом Й. Бентама (перефразувати laissezfaire по-англійськи як leave us alone) та філософсько-політичним лібералізмом
 8. Міжнародні зіставлення
  резюме її змісту. Тлоссарій Уже в першому розділі ми звертаємо увагу студен-тів на існування спеціального економіческогоязика, що використовує знайомі слова новим длянас чином. Щоб допомогти студентам овладетьетім мовою, ми зібрали найбільш важливі ізопределеній в кінці книги, в глосарії. можливості побудови Курсан порядок глав Безпосередньо перед передмовою ми предста-вили
 9. Як вивчати економіку
  резюме соответствующейглави. Стенлі ФішерРудігер ДорнбушРічард
 10. Резюме
  е 1. Економіка вивчає, яким чином суспільства, сталки-ваясь з центральною проблемою узгодження безгра-кових бажань в споживанні товарів і послуг согранічівающімі їх випуск дефіцитними ресурсу-ми, вирішують, що, як і для кого виробляти. 2. Економісти мають справу з позитивними і норматив-ними проблемами. Позитивна економіка шукає науч-ні пояснення функціонуванню економіки, вонамає
© 2014-2022  epi.cc.ua