Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

6. Гроші і майже гроші


Як ми бачили, визначення грошового агрегату Mlвключает досить вузький діапазон активів, якіможуть в будь-який момент і без жодних ограніченійіспользоваться для здійснення платежів і роз-рахунків. Існує, однак, і безліч інших ак-тивів, що представляють собою майже те ж саме, що і гроші. Ми визначаємо ці активи як почтіденьгі, підкреслюючи такою назвою, що вони необладают повністю всіма тими функціями, кото-які властиві грошам. Так, до категорії почтіденег ми можемо віднести, наприклад, термінові рахунки позикоощадних асоціаціях.
- Про Ссудосберегатехьние асоціації - етодепозітние інститути, що приймають на своісчета ощадні вклади та інші чековиедепозіти, які вони використовують головнимчином для надання позик під застава не-рухомості.
Позикоощадних асоціації діють какбанкі, відкриваючи чекові депозити (або NOW-сче-та16). Однак ощадні депозити - це не со-всім те ж саме, що і гроші, так як кошти сетіх рахунків не можуть бути негайно і безпопереднього повідомлення використані дляздійснення платежів шляхом виписки чека.
Іншим прикладом майже грошей є акціівзаімних фондів грошового ринку.
- Про Фонд грошового ринку - це фінансовийінстітут, який продає акції населеніюі використовує виручку для інвестування вкраткосрочние відсоткові папери. Володів-ци акцій можуть продавати їх шляхом випіскічеков на ім'я цього фонду.
На практиці акції фондів грошового ринку могутвиполнять роль чекових депозитів або депозітовдо запитання, за якими виплачуються про-центи. Привабливість подібного роду актівовпрі здійсненні великих платежів полягає втом, що по них виплачуються вищі про-центи, ніж по традиційним банківським депози-там. Однак ці акції скоріше ближче до категорііпочті грошей, ніж реальних грошей, оскільки установ-льон мінімальний розмір суми чека, який мо-же бути виписаний на ім'я такого фонду.

Кожен з розглянутих вище активів конку-рірует на практиці з традиційними видами де-ніжних коштів - чековими депозитами і налич-ними грошима. Кожен з них є високо-ліквідним активом, однак не настільки ліквідує-ним, як самі гроші. Всі подібного роду актівибилі введені в практику різного роду фінансових-ми посередниками з метою залучення необхід-екпортувати коштів для подальшого надання ссудВзаімние фонди грошового ринку отримали своеразвітіе відносно недавно. Вперше вони зяявилися в 1973 р., проте до початку 1978 р. вже насчіти-вали деяким менш 10 млрд. дол своїх актівов.А в 1981 р. ця величина досягла 189 млрд. дол Восновном цей ріст відбувся за рахунок переміщення -ня коштів з інших активів, і перш за все зарахунок чекових депозитів банків. У 1982 р. банкамбило дозволено пропонувати своїм клієнтам услугіпо рахунками типу взаємних фондів, і вже до 1986 р.на таких рахунках в банках був 571 млрд. дол
16 NOW-рахунки (NOW accounts - negotiable order of withdrawal accounts), тобто рахунку з обращающимся наказом про вилучення коштів - вид текущіхсчетов з виплатою відсотків і можливістю виписки особливих наказів (negotiable orders) про вилучення коштів з рахунку; в США з 1981 р. доступ-ни для відкриття всім фізичним особам і некомерційним організа-ціям, а з 1982 р. - державним організаціям. Negotiable order ofwithdrawal - свободнообращающіеся наказ про вилучення коштів з бан-ковського рахунку, інструмент типу чека (технічно чеком не є-ся ^ {Прим. Науч. Ред.)
Ступінь, в якій люди схильні рассматріватьактіви , що є майже грошима, близькими ккатегоріі реальних грошей або виконують не-які їхні функції, визначає вплив суті-ющего запасу майже грошей на інфляційні про-процес і хід економічного розвитку. Саме поетів-тому ми приділяємо таку велику увагу рассмот-ренію даних питань.
Про Більш широкі грошові агрегати М2 Імз включають, крім всіх компонентів Ml, майже гроші, які, з точки зору їх вла-ділків, не набагато відрізняються від грошей.

У табл. 26-7 показаний складу кожного з агрегатовденежной маси; знаком «х» у відповідній ко-Лонки позначені вхідні в нього компоненти, атакож загальна сума кожного грошового агрегату.
| Гроші в якості засобів платежу є су-суспільних елементом ефективного функціонує-вання будь-якої економіки, за винятком самогопрімітівного господарства. Перші гроші були товар-ними грошима, потім в обігу з'явилися сім-воліческіе гроші. В даний час большуючасть Ml становлять зобов'язання комерційнихбанків. Однак незважаючи на це, ключову роль ввизначенні того, скільки має бути в економі-ці грошей, грає Федеральна резервна система. Отом, яким чином Fed взаємодіє з комерційних чеських банками та окремими власниками де-ніжних коштів в процесі регулювання суммиденег у зверненні, мова піде в гол. 27. Таким об-разом, в цьому розділі ми зробили лише вступ,
ТАБЛИЦЯ 26-7. Різні показники грошей і почтіденег (у млрд. дол, грудень 1986 р.)
Більш широкі Гроші грошові агрегати Ml M2 МОЗ Гроші XXX Чекові депозити XXX Дорожні чеки XXX Заощадження та строкові депозити невеликого розміру * XX Акції взаємних фондів грошового ринку XX Строкові депозити великого розміру X Комерційні папери, ліквідні цінні папери Казначейства США, ощадні облігації та інші цінні папери X Разом 703,4 2804,5 3488,1 До строкових депозитах невеликого розміру відносяться депозити до100 000 долл.Палочнік: Federal Reserve Bulletin, March 1987, Table 121.
Необхідне для того, щоб зрозуміти, як Fed своімконтролем над грошовою масою впливали рівень доходу, випуску продукції і інфляція економіці.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6. Гроші і майже гроші "
 1. 2. Абстракція бартеру в елементарній теорії цінності і ціни
  гроші є історичними категоріями.]. Але вони не розуміли, що грошові ціни є єдиним засобом економічного розрахунку. У зв'язку з цим від їхніх досліджень здебільшого мало користі. Навіть роботи найвидатніших економістів певною мірою зіпсовані помилками, які містяться в їх уявленнях, що стосуються економічного розрахунку. Сучасна теорія цінності і ціни
 2. 7. Інтеграція каталлактіческіх функцій
  гроші. Проте він залишається незаможним, оскільки його активи врівноважуються його зобов'язаннями. У разі успіху йому належить чистий прибуток. Якщо він зазнає невдачі, збитки повинні лягати на капіталіста, що дав йому кредит. Фактично такий підприємець може бути службовцям капіталіста, спекулює за свій рахунок, і мати 100-відсоткову частку в чистому прибутку, не піклуючись про збитки.
 3. 2. Зауваження з приводу найпоширеніших помилок
  гроші з боку індивідів. Замість цього вона вводить неправдиве поняття швидкості обігу, скроєна за моделями механіки. У цьому місці нашого дослідження немає необхідності розглядати питання про те, чи мають рацію економісти-математики, припускаючи, що користь, принесена грошима, полягає виключно або головним чином у їх обороті, або зверненні. Навіть якби це було так, все одно
 4. 12. Обмеження на випуск в обіг інструментів, що не мають покриття
  грошима, тому що вони повністю впевнені в можливості обміняти їх на гроші в будь-який час без затримок і витрат. Ми можемо назвати тих, хто поділяє цю впевненість і тому готовий мати справу з заступниками грошей як якби вони були грошима, клієнтами банкіра, банку, влади, що здійснюють їх емісію. Не має значення, чи діє емісійний центр відповідно до зразками поведінки,
 5. 17. Вторинні засоби обміну
  грошима дорівнюють величині відсотків, які могло принести інвестування цієї суми. Витрати володіння запасом вторинних засобів обміну полягають у різниці між відсотком, що приносяться цінними паперами, використовуваними для цієї мети, і більш високим доходом від інших цінних паперів, що відрізняються від перших тільки більш низькою ліквідністю і тому не підходять на роль вторинних засобів обміну. С
 6. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  гроші не є мірилом цінності і задоволеності, то їх не можна використовувати з метою порівняння рівня життя людей в різні періоди часу. Проте всі історики, оцінки яких не замутнені романтичними упередженнями, згодні з тим, що при капіталізмі масштаб збільшення капітального обладнання перевищив збільшення чисельності населення за той же самий час. Кількість коштів
 7. 5. Кредитна експансія
  гроші, тому що будуть пам'ятати про неминучий закінчення буму. Судячи з деяких ознак, цей процес вже йде. Однак остаточні висновки робити ще рано. В іншому напрямку грошова теорія циклів виробництва вже надає певний вплив на хід подій. Незважаючи на те, що жоден чиновник чи працює він в Міністерстві фінансів або в Центральному банку, або викладає в
 8. Коментарі
  грошима. Бувало, в ресторанах відвідувачі замовляли вечерю по одним цінам, а розплачуватися доводилося вже за новими. Діти замість кубиків грали грошима в банківській упаковці. [28] Велика Французька революція 17891794 рр.. буржуазно-демократична революція у Франції, яка завдала вирішального удару по феодально-абсолютистська строю. Має значення вихідного пункту новітньої історії з усіма
 9. ОСОБИСТИЙ ДОХІД ЕСТЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПОСЛУГИ, надавати один
  гроші тільки для того, щоб стати докторами, хіміками або інженерами. Деякі набувають навички та досвід, які допомагають їм стати кваліфікованими електриками або програмістами. Хтось вкладає гроші у власну справу ... Чому люди роблять саме так, а не інакше? На їх рішення, безсумнівно, впливають багато факторів. Хтось, можливо, керується гарячим бажанням
 10. ПРИБУТОК СПОНУКАЄ БІЗНЕС ПРАЦЮВАТИ НА ГРОМАДСЬКЕ ДОБРОБУТ
  гроші, а вартість ресурсів - величиною, необхідної для "відкупу" їх у альтернативних можливостей використання. На противагу цьому збитки є покаранням для тих фірм, які своєю діяльністю знижують цінність ресурсів. Вартість ресурсів, використаних цими горе-підприємцями, перевищує прийнятну для споживачів ціну на вироблений ними товар. Збитки та
© 2014-2022  epi.cc.ua