Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Р-C, 2013 - перейти до змісту підручника

рахівництва

бухгалтерська справа, ведення рахунків.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " рахівництва "
 1. Система національних рахунків (СНР)
  Система національних рахунків являє собою систему збору та обробки інформації про стан і результати функціонування національної економіки. Її показники відображають структуру ринкової економіки, інститути і механізми функціонування. Використання СНС необхідно для проведення ефективної макроекономічної політики держави, економічного прогнозування, для міжнародних
 2. Лекція 13 Тема: ЦІЛІ ТА ІНСТРУМЕНТИ макроекономічної політики. Національне рахівництво
  Вивченню макроекономічних проблем присвячено 9 лекцій (з 13-ї по 21-ю). У лекції 13 розглядаються: - роль і значення макроаналізу; - система макроекономічних показників; - відтворювальні та галузеві пропорції національного господарства; - роль і функції національного
 3. 13.6. Національне рахівництво: балансовий метод, метод системи національних рахунків
  Обчислення найважливіших макроекономічних показників здійснюється за допомогою системи національного рахівництва (СНР). СНР - це спеціальні таблиці і баланси, в яких відображено, з одного боку, наявність ресурсів, з іншого - їх використання. Національне рахівництво має свою історію. Економісти давно зрозуміли, що дослідження економіки неможливо без зіставлення доходів і витрат,
 4. 7. СИСТЕМА національне рахівництво
  Система національних рахунків являє собою баланс взаємопов'язаних показників, що характеризують виробництво, розподіл, перерозподіл і кінцеве використання кінцевого продукту і національного доходу. В основі побудови системи національного рахівництва (СНР) лежить концепція «господарського кругообігу», стрижнем якої є економічний оборот. В системі національного
 5. РЕАЛЬНИЙ ВНП
  валовий національний продукт, розрахований у цінах базисного року. Тісно пов'язаний з номінальним ВНП і визначається як відношення реального ВНП до дефлятора ВНП. Відповідно до системи національного рахівництва (СНР) реальний ВНП можна визначити як трудовитрати (в людино-годинах), помножені на продуктивність праці (реальна годинна вироблення на одного робітника), тобто ВНП=число відпрацьованих
 6. 8.1. Міра економічного успіху в сучасних суспільствах
  Добробут суспільства багато в чому визначається його можливостями або потенціалом, званим національним багатством. Національне багатство - це загальний підсумок розвитку суспільного процесу виробництва за всю історію. До національного багатства в практиці економічного аналізу відноситься все те, що так чи інакше опосередковано людською працею і може бути відтворене (схема 39). Схема 39.
 7. Система національних рахунків (СНР)
  Система національних рахунків являє собою систему збору та обробки інформації про стан і результати функціонування національної економіки. 2. Показники функціонування національної економіки 299 Її показники відображають структуру ринкової економіки, інститути і механізми функціонування. Використання СНС необхідно для проведення ефективної макроекономічної
 8. Терміни і поняття
  Агреговані поняття Макроекономіка Нова макроекономіка Суспільне відтворення Суб'єкти національної економіки Агреговані ринки макроекономіки Теорія відтворення суспільного капіталу I, II, III , IV підрозділу суспільного виробництва Питання або самоперевірки 319 Модель економічного обороту (кругообіг доходів і
 9. ЄВРОПЕЙСЬКА СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНОГО рахівництва
  система угод країн-учасниць Європейського співтовариства (ЄС), спрямована на створення єдиних форм, методів, показників обліку економічних процесів в регіональному масштабі. Система національного рахівництва розроблена в 1970 р. як базова для побудови рахунків спільноти і беруть в ньому участь. Розробка такої системи зумовлена трьома основними факторами: досвідом діючих систем,
 10. Проте при здійсненні угод на федеральному рівні проведення попередніх розрахунків
  Проте при здійсненні угод на федеральному рівні проведення попередніх розрахунків вкрай необхідно. Так, не скільки років тому, коли Дер- ственное казначейство фінансувало придбання зобов'язань Американ-ської позикоощадних асоціації з метою допомогти їй вибратися з важко-го положення, дефіцит бюджету став стрімко збільшуватися, живлячи біс-грунтові
 11. У попередньому розділі ми встановили, що заощадження та інвестиції - основні фактори долгосроч-ного зростання ВВП і
  У попередньому розділі ми встановили, що заощадження та інвестиції - основні фактори долгосроч-ного зростання ВВП і рівня життя населення. Тому з точки зору макроек-номіки розуміння механізму функціонування фінансових ринків і їх мож-дії на різні події і політичні рішення надзвичайно важливо. У цьому розділі книги в якості відправної точки для аналізу фінансових рин-ков ми
 12. 2. Система національних рахунків і її показники
  Система національних рахунків (СНР) - це система взаємопов'язаних статистичних показників, побудована у вигляді рахунків і таблиць для отримання загальної картини економічної діяльності країни. СНС розроблена американським економістом, лауреатом Нобелівської премії С.Кузнеця. Вдосконалений варіант СНР був схвалений Статистичної комісією ООН у 1968р. та був основою національного рахівництва
 13. Сенс понять заощадження та інвестиції Багато людей плутають поняття заощаджень та інвестицій або вважають їх
  Сенс понять заощадження і інвестиції Багато людей плутають поняття заощаджень та інвестицій або вважають їх одно-значними. Проте фахівці з макроекономіки, що займаються проблемами національного рахівництва, ясно розуміють їх відмінності і підходять до їх викорис-тання вкрай обережно. Розглянемо простий приклад. Припустимо, що Ларрі заробляє більше, ніж витрачає, а невикористані
 14. Глава 2 ВИМІР НАЦІОНАЛЬНОГО ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА
  Для аналізу макроекономічних процесів і явищ необхідна система показників, які забезпечують чітке уявлення про стан національної економіки. Макроекономічні показники дозволяють оцінити розвиток економіки, відобразити ефективність макроекономічної політики, що проводиться урядом. З історії економічних вчень відомо, що багато вчених-економісти тим чи іншим способом
 15. 11.2. Система національних рахунків
  Національна економіка формується з сукупності окремих фірм (підприємств), галузей і регіонів країни, об'єднаних в єдине ціле різноманітними економічними зв'язками. Як інструмент аналізу національної економіки, що дозволяє дати кількісну оцінку результатів її розвитку та визначити основні напрями економічної політики держави, використовується система національних
© 2014-2022  epi.cc.ua