Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.К. Ломакін. Світова економіка, 2002 - перейти до змісту підручника

Роль зовнішньоекономічних зв'язків у господарстві країн, що розвиваються

. Важливу роль, визначальну становище країн у світовому господарстві, грають зовнішньоекономічні зв'язки. Їх розвиток профілює не тільки взаємозв'язку з іншими підсистемами, але і ступінь впливу останніх на внутрішній ринок.
Зовнішньоекономічні зв'язки можуть сприяти розширенню та модернізації матеріально-речовій частини фонду накопичення, а також пом'якшення економічних і соціальних диспропорцій, що виникають у ході ломки традиційних економічних структур. Зовнішній сектор надає можливість отримувати найбільш ефективні засоби виробництва і нову технологію, що є необхідним чинником економічного розвитку. Зовнішньоекономічні зв'язки, розширюючи рамки внутрішніх ринків, можуть прискорювати або стримувати економічне зростання.
Їх вплив на процеси відтворення, темпи і пропорції економічного зростання мають у країнах, що розвиваються можливо більше значення, ніж для багатьох промислово розвинених країн. У 1998 р. 26,3% сукупного ВВП країн, що розвиваються було реалізовано за кордоном, а імпорт товарів і послуг склав 26,8% сукупного продукту. Це більше, ніж у промислово розвинених країнах.
Наявність двоїстої структури економіки змушувало країни, що розвиваються при розвитку сучасних виробництв набагато швидше виходити на зовнішні ринки, ніж це відбувалося на відповідній стадії промислового розвитку західних країн. У відтворенні основного капіталу в сучасних секторах і в споживанні вищих за доходом верств суспільства високий імпортний компонент.
Найбільш висока відкритість економіки характерна для країн Близького Сходу та Африки.
Своєрідність соціально-економічної структури визначає ступінь впливу зовнішньоекономічних зв'язків на країни, що розвиваються. Більш відсталі економічні структури болісно переживають зовнішні впливи в силу особливостей включення їхніх національних господарств у міжнародний поділ праці. Ті ж країни, в яких промисловий переворот охопив усі сфери господарства, більш успішно пристосовуються до перипетій світової господарської системи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Роль зовнішньоекономічних зв'язків у господарстві країн, що розвиваються "
 1. Глосарій
  роль рахункових одиниць). У стані загальної ринкової рівноваги сукупний попит дорівнює сукупній пропозиції, сукупні доходи дорівнюють сукупним витратам Закон Оукена - відбиває відношення між рівнем безробіття і відставанням обсягу ВВП. Згідно з цим законом перевищення поточного рівня безробіття на 1% над передбачуваним природним рівнем збільшує відставання обсягу ВВП на 2,5% Закон
 2. 2.1. Загальна характеристика епохи
  роль у формуванні галузевої структури економі-ки зіграло суспільний поділ праці. - Формування територіального рівня було обумовлено при-родно-кліматичними умовами і виявилося в темпах освоєння від-ділових територій: найдавніші землеробські цивілізації метушні-кают в найбільш сприятливих кліматичних умовах. Територій-альна спеціалізація виявилася пов'язаної з
 3. 6.2. Особливості індустріалізації західного світу
  роль у створенні сприятливих передумов для промисло-ленного перевороту зіграло утворення держави (1776 р.) Війна за незалежність ліквідувала, як тенденцію насадження феодальних порядків з боку метрополії, так і реальні елементи феодалізму в галузі аграрних відносин. Остаточне формування так званих "американського шляху" розвитку капіталізму в сільському госпо-стве було
 4. 7.1. Структурні зміни в економіці розвинених країн наприкінці XIX-початку XX в.
  Роль над ринками за допомогою концентрації мате-ріальних і фінансових ресурсів, науково-технічного потенціалу з метою отримання монопольного прибутку (табл. 13). Таблиця 13 Форми монополістичних об'єднань {foto31} Технологічної вершиною монополії стало масове поточно-конвеєрне виробництво з одиничним поділом праці, зобов'язане своїм походженням підприємствам Форда в США. Для
 5. 9.3. Основні тенденції розвитку світової економіки в 50-70-і рр..
  Роль монополій і держави у фінансуванні наукових досліджень і досвідчених конструкторських робіт (НДДКР). У другій половині 50-х рр.. виникла нова, більш висока форма концентрації та централізації капіталу у вигляді конгломератів, що встановлюють моно-польний контроль за зовсім не пов'язаними з виробничо-технічного принципом фірмами. Відбулися зміни і в структурі робочої сили,
 6. § 18. Сутність і структура ринку
  роль споживачів за виробництвом та санація економічної системи від неефективних підприємств. Це сукупність позитивних функцій ринку, які поєднуються з його негативними сторонами, «провалами» ринку. Ефективне функціонування ринку можливе при дотриманні ряду умов: по-перше, необхідний реальний плюралізм форм власності та форм господарювання. Якщо виходити з досвіду розвинених
 7. ГЛАВА 18. Специфіка оподаткування в офшорних зонах
  роль при цьому надається використанню податкових важелів регулювання економіки і грамотному податковому плануванню господарюючих суб'єктів. Недооцінка стимулюючого впливу реформи податкової системи на економіку призводить до зростання податкового тиску, перешкоджає активному інвестуванню і, як наслідок, до витоку капіталу за кордон при загальному зниженні податкової дисципліни. С
 8. § 2. МОНОПОЛІЯ: МІСЦЕ І РОЛЬ НА РИНКУ
  роль Як відомо, вільна конкуренція характерна для класичного капіталізму. Але на стадії індустріального виробництва і в період становлення фінансового капіталу вона поступилася місцем монополіям. Монополізація економіки стала закономірним наслідком великого стрибка в концентрації промислового виробництва під впливом науково-технічного прогресу. Професор П. Самуельсон особливо
 9. 2. Кейнсіанської моделі регулювання МАКРОЕКОНОМІКИ
  роль держави в регулюванні національного господарства. При цьому мова йде про державу не як про політичний інституті (органі влади), а про державу як економічному інституті - суб'єкту господарювання. Основні відмінності державного регулятора від ринкового можна бачити в табл. 16.1. Істота кейнсіанської революції полягає також в принципі "ефективного попиту". Дж. Кейнс у праці
 10. § 2. СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ТОРГОВІ І ВАЛЮТНІ ВІДНОСИНИ
  роль експорту в забезпеченні економічного зростання національного господарства. Це, зокрема, підтверджується тим, що експорт всіх країн дає близько 1/5 сукупного світового ВНП (в західно-європейських країнах цей показник вищий). Механізм впливу експорту на економічне зростання включає мультиплікатор експорту (Хутро), який примножує вплив приросту експорту (АЕХ) на збільшення обсягу
© 2014-2022  epi.cc.ua