Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Резюме


1. Розподіл доходів в світі є вкрай нерав-номерним. Все ретельно виконані сопоставлен-ня середніх доходів та інших показників благосост-яния в різних країнах вказують на существованиезначительного нерівності.
2. Дискусія між бідними і багатими країнами про-виходить у формі діалогу між Північчю і Півднем ісводітся до вимоги з боку Півдня про введеніінового міжнародного економічного порядку (NIEO). Це концентрує увагу на разлічіяхмежду країнами, що мають високий рівень до-ходів, і країнами з низьким рівнем доходів неза-мо від їх політичної структури.
3. Претензії Півдня зводяться до того, що: (а) ринки дляіх сировинних товарів контролюються Північчю, (Ь) перспективам їх індустріалізації і, отже, їх швидкому економічному зростанню перешкоджає про-текціонізм з боку Півночі, (с) кредитування яв-ляется занадто дорогим для Півдня і (d) справедливий-с вимагає, щоб Північ зробив практіческіешагі щодо скорочення величезного розриву, існую-ного нині між Північчю і Півднем
4. LDC, що експортують сировинні товари, зіштовхують-: ся з двома серйозними проблемами. По-перше, ценина сировинні товари внаслідок коливань попиту іпропозиції на ринках, які не реагують в коротко-терміновій перспективі на зміни цін, не є-стійкими.
По-друге, ціни на сировинні товари в
протягом останніх 30 років мали тенденцію до знижено-нию.
5. Щоб стабілізувати ціни на сировинні товари, го-державу можуть організовувати системи буферних за-пасів, в умовах яких товар при низькій ціні ску-Пает, а при високій - розпродається. Такі проек-ти рідко мали успіх протягом тривалих періодів. Держави намагалися також організовиватькартелі, що давали їм можливість огранічіватьпредложеніе і піднімати ціни. Найбільш успешниміз таких картелів у багатьох відношеннях явілсяОПЕК.
6. LDC розширюють експорт своїх промислових това-рів. За останні 10 років характеристики їх економі-чного зростання були навіть краще показників промисло-повільно розвинених країн. Частка LDC у світовому виробництві промислових товарів все ще менше 5%, хоча частка у торгівлі цими товарами вже достігла10%.
7. Зростання експорту промислових товарів з LDC ставітсерьезние проблеми перед промислово развітимістранамі і надає додатковий імпульс протік-ціонізм. У тих сферах, де LDC діють особенноуспешно, зводяться нетарифні бар'єри і установлюються квоти. Багато хто стверджує, що натомість той-який політики промислово розвинені країни должниуделять більше уваги організації конкуренції симпорт.

8. У період 1978-1982 рр.. країни з середнім уровнемдоходов накопичили величезний зовнішній борг. Різкий
зростання заборгованості було результатом неблагопріятнойсітуаціі у світовій економіці, неправильного управ-ління економікою LDC та надлишкового кредітованіясо боку комерційних банків. Криза заборгова-ності створює конфронтацію між країнами-дол-жников, нездатними платити борги, і країнами-кредиторами, які не можуть дозволити собі рос-кошь пробачити ці долгі.9. Важливим механізмом поліпшення становища Півдня яв-ляется відкриття нових можливостей у галузі тор-гівлі. Фахівці з розвиваються странамутверждают, що допомога повинна використовуватися та-ким чином, щоб змусити уряди етіхстран проводити розумну економічну політику, хоча на практиці це зробити нелегко.10. Більш широка міграція могла б стати одним ізспособов більш швидкого вирівнювання світових дохо-дов. Реальні ж перспективи такої міграції ніщо-винні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Резюме "
 1. 4. Резюме
  Попередні зауваження були необхідні, щоб пояснити, чому цей трактат поміщає економічні проблеми в широкий контекст загальної теорії людської діяльності. На нинішньому етапі розвитку економічної думки і політичних дискусій, що стосуються фундаментальних питань суспільного устрою, неможливо і далі ізолювати дослідження власне каталлактіческіх проблем. Ці проблеми
 2. Соціально-економічні наслідки інфляції
  Першими жертвами інфляції стають споживачі, яким доводиться страждати від неминучого падіння рівня життя. Зростання цін веде до зниження поточних реальних доходів населення. При будь-якій системі компенсації додаткові виплати відстають від темпів зростання цін. Скорочуються реальні цінності особистих заощаджень. Найгірше тим, хто тримає заощадження у вигляді готівки. Кожен новий виток інфляції
 3. Якщо студенти не можуть відповісти Передмова для викладача на пропоновані питання, вони
  резюме, нагадує студентам про основні положення пройденого ними матеріалу. Надалі вони виявляться дуже корисними при повторенні матеріалу до іспиту. Основні поняття. Список основних понять в кінці кожного розділу предостав-ляє студентам можливість перевірити, як вони зрозуміли нові терміни, введений-ні в главі. Питання. У кінці кожного розділу наводяться питання для повторення
 4. 2. Зміст бізнес-плану
  резюме; 2) фірма; 3) ринки і конкуренція; 4) продукція; 5) збут; 6) виробництво; 7) фінанси; 8) інвестиції; 9) додаткова інформація. Резюме. Це дуже важливий розділ, оскільки містить короткий виклад суті бізнес-плану (зовнішні інвестори зазвичай його читають в першу чергу). Включає опис нинішнього стану фірми, а також інформацію про те, яку продукцію вона має намір продавати і хто
 5. Участь консультантів у складанні бізнес-плану
  резюме і передумовам, на підставі яких будується прогноз основних показовий: реалізації, параметрів зовнішнього середовища і т.д.; - одночасно з цим містити докладні фінансові розрахунки, які дозволять аналітикам потенційного інвестора оцінити справедливість висновків розробника бізнес-плану та відповідність його загальноприйнятим стандартам; - нарешті, містити достатньо широкий спектр
 6. Терміни і поняття
  Бізнес-план Резюме бізнес-плану Консалтинг (консультування) Спеціалізовані комп'ютерні програми по складанню
 7. 1. «Ізми
  резюме у формулі laissezfaire: невмешател ьство держави в економіку, в тому числі у відносини між наймачами і робітниками; скасування обмежень зовнішньої торгівлі. Економічний лібералізм, найбільш яскраво виражений манчестерськими фабрикантами-фритредерів, сомкнулся з утилітаризмом Й. Бентама (перефразувати laissezfaire по-англійськи як leave us alone) та філософсько-політичним лібералізмом
 8. Міжнародні зіставлення
  резюме її змісту. Тлоссарій Уже в першому розділі ми звертаємо увагу студен-тів на існування спеціального економіческогоязика, що використовує знайомі слова новим длянас чином. Щоб допомогти студентам овладетьетім мовою, ми зібрали найбільш важливі ізопределеній в кінці книги, в глосарії. можливості побудови Курсан порядок глав Безпосередньо перед передмовою ми предста-вили
 9. Як вивчати економіку
  резюме соответствующейглави. Стенлі ФішерРудігер ДорнбушРічард
 10. Резюме
  е 1. Економіка вивчає, яким чином суспільства, сталки-ваясь з центральною проблемою узгодження безгра-кових бажань в споживанні товарів і послуг согранічівающімі їх випуск дефіцитними ресурсу-ми, вирішують, що, як і для кого виробляти. 2. Економісти мають справу з позитивними і норматив-ними проблемами. Позитивна економіка шукає науч-ні пояснення функціонуванню економіки, вонамає
© 2014-2022  epi.cc.ua