Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Допомога та проблеми міграції


Найшвидшим способом зрівнювання доходів вміре було б дозволити вільну міграцію. Ветом випадку жителі бідних країн змогли б уе-хати в пошуках більш високих доходів в любуюстрану.
Колосальні переміщення людей з Європи вАмеріку і колонії в XIX і на початку XX в. представ-Лялі собою саме таку міграцію з метою вирів-розклинення доходів. В деякій мірі схоже явле-ня, в основному у вигляді міграції робітників, імеломесто після другої світової війни. Грошові пе-РЕВОД до Туреччини і Югославію, що відправляються в ад-рес своїх сімей працюючими в Європі громадян-ми цих країн, є для останніх важнимфактором їх економічного розвитку. Подобнимже чином в 70-х і початку 80-х років Єгипет, Ін-Дія і Пакистан мали значні грошові по-ходження від своїх громадян, які працювали в іншихкраїнах (особливо в країнах Перської затоки) івисилавшіх перекази на адресу своїх сімей. Мекси-Канський робітники, що працюють у Сполучених Шта-тах, грають важливу економічну роль для обеіхстран.
Проте сьогодні не існує вільної
14 Ми обговорювали цю аналогію в гол. 22.
Імміграції в багаті країни.
На практиці многіерабочіе-мігранти є незаконними імміг-рантамі15. Одне з відмінностей між сегодняшнейсітуаціей і ситуацією XIX в. полягає в тому, що те-пер в багатьох країнах існує розвинена систе-ма велфері, а також безкоштовної охорони здоров'я іобразованіі. Противники імміграції кажуть, чтосвободная імміграція виллється в пошуки лучшіхусловій надання велфері і безкоштовного дер-жавного освіти. Ті, хто прихильно від-носиться до розширення імміграції, вважають, чтоіммігранти не повинні мати права пользоватьсясоціальним забезпеченням до тих пір, поки вони непрожівут в прихистила їх країні определеннийсрок, скажімо, три роки або п'ять років. Було б інте-ресно подивитися, що сталося б, якби бога-ті країни відкрили свої двері ширше; адже, кромевсего іншого, в часи масової імміграцііСоедіненние Штати дуже швидко розвивалися. Од-нако ця дискусія носить переважно ака-
15 Економічна роль мексиканських робітників у Сполучених Штатах іМексіке може бути знижена в результаті реалізації закону Сімпсо-на - Мазеолі про імміграцію 1986 р., спрямованого на решітельноесокращеніе незаконної імміграції до Сполучених Штатів.

Мический характер, оскільки політичні ветрирешітельно спрямовані проти свободи іммігра-ції.
| В 60-х роках економічне зростання в LDC билочень швидким, а допомогу цим країнам - весьмащедрой. Багаті країни проголосили свою відповідь-ності за зростання рівня життя в більш беднихстранах. У 80-х роках від цього зобов'язання малочто залишилося. У міру скорочення допомоги та кре-вання з боку розвинених країн розвиваю-щийся світ буде змушений шукати шляхи економі-чного зростання, засновані на розширенні чістогоекспорта в промислово розвинені країни. А етопрідает взаємозалежності між сферами торгів-лі та фінансів вирішальне значення Якщо промисло-повільно розвинені країни хочуть повернути свої кредітиі не горять бажанням надавати допомогу, онінеізбежно опиняться перед обличчям зростаючої конкуренції з боку імпорту з країн, обладающіхдешевой робочою силою. Тому кінець 80-х годовбудет, ймовірно, свідком все зростаючих тре-ний між розвиненими і странамів області торгівлі і фінансів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Допомога та проблеми міграції "
 1. 6. Рікардіанський закон утворення зв'язків
  потужніший нащадків, нам немає необхідності вдаватися до допомоги чудодійного втручання Божества або беззмістовного принципом вродженого імпульсу до об'єднання. Ніщо нас також не примушує припускати, що окремі індивіди або первісні орди в один прекрасний день домовилися зв'язати себе договором з метою встановити суспільні зв'язки. Рушійною силою, що сприяє
 2. 4. Період виробництва, час очікування і період передбачливості
  допомога, що надається румунам з боку передових західних країн, полягала б просто в забезпеченні технологічним знанням, то вони побачили б, що потрібно дуже багато часу, щоб зрівнятися із Заходом . Перше, що їм потрібно було зробити, це робити заощадження, щоб звільнити робітників і матеріальні чинники виробництва для виконання більш тривалих процесів. Тільки потім вони
 3. 6. Вплив минулого на діяльність
  допомогою арифметики. Тому вони не знають, чи буде те, що вони планують і втілюють у життя, найбільш підходящим способом застосування готівкових коштів для задоволення того, що вони вважають найбільш нагальним з ще незадоволених потреб людей. Але якщо б вони могли проводити розрахунки, то вони вели б себе точно так само, як і розраховують бізнесмени. Вони не витрачали б нерозважливо
 4. 1. Тотальна війна
  допомоги ззовні. Більшість істориків не змогли зрозуміти рушійні сили, що призвели до заміни обмеженою війни старого режиму необмеженої війною нашої епохи. Вони вважають, що зміни відбулися в результаті переходу від династичної до національної формі держави і були наслідком Великої Французької революції. Вони бачать тільки супутні феномени і плутають причини і наслідки. Вони
 5. Коментарі
  допомогою якого економічна теорія може бути розчленована на свої найпростіші елементи, а історії та соціології відводилася допоміжна роль. На думку Менгера, емпіричний матеріал відіграє допоміжну роль в економічному дослідженні. Історичний метод дослідження характеризувався при цьому як чисто описовий. Менгер дотримувався точки зору Берка щодо непланованої
 6. РЕГІОНАЛЬНІ ТОРГОВІ БЛОКИ
  допомогою, хоча Сполучені Штати і виступили посередником при укладанні мирного договору в кінці 1995 р. Якщо вона не зможе це зробити, то європейська єдність потерпить великої шкоди, і, ймовірно, виникне ряд нових Боснії. Найбільша економічна слабкість Західної Європи полягає не в її очевидні проблеми - двозначному відсотку безробітних і повторюваному нестачі валюти в тій чи іншій
 7. Висновки
  допомогою тарифних і нетарифних методів). Основним тарифним засобом є мита. 9. Ефект зовнішньої торгівлі відображає платіжний баланс - це виражене у валюті кожної окремої країни співвідношення між сумою платежів, отриманих з-за кордону, і сумою платежів, переведених за кордон, за той чи інший період. Структура платіжного балансу: рахунок поточних операцій, рахунок руху
 8. Наслідки для Росії
  допомогу і створення робочих місць. Особливо це стосується вимушених мігрантів, тобто біженців (осіб, які не є громадянами Російської Федерації) і вимушених переселенців (осіб, які є громадянами Російської Федерації). Їхня кількість з початку реєстрації (у 1992 р. - вимушених переселенців і в 1993 р. - біженців) зросла до 1,2 млн. чоловік (дані за 1998 р.). В умовах триваючого
 9. Глосарій
  допомога та ін Поточний платіжний баланс (рахунок поточних операцій) - див Поточні операції Темп зростання - показник, що дорівнює коефіцієнту зростання, помноженому на 100 Темп приросту - показник, що дорівнює темпу зростання мінус 100 Теорія абсолютних переваг - відкрита А. Смітом закономірність розвитку міжнародної торгівлі, яка полягає в тому, що країни експортують ті товари, які вони виробляють з
 10. § 60. Міжнародна торгівля та особливості її розвитку в сучасних умовах
  допомогою інтелектуально та інформаційно насиченого праці (в першу чергу, продукції мікроелектроніки та інших виробів). В експорті окремих країн світу вона займає від 15 до 20%; - посилення у сфері міжнародної торгівлі ролі державного та наддержавного регулювання; - поступова лібералізація міжнародної торгівлі. Зазначені закономірності діють тривалий час. Іноді
© 2014-2022  epi.cc.ua