Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Резюме


1. Країни торгують між собою, тому що вони могутпокупать товари у інших країн за дешевшою це-ні. Різниця у витратах виробництва виникає в ре-док відмінностей в методах виробництва і в доступ-ності факторів виробництва Крім того, економіяот масштабу робить спеціалізацію виробництва еф-ної.
2. Теорія торгівлі Рікардо каже, що країна будетпроізводіть ті товари, у виробництві яких вонамає порівняльну перевагу. Це товари, про-ництво яких у цій країні обходиться що-до дешевше. Країни отримують вигоду з торгів-лі, навіть якщо одна з них є більш ефек-ної в порівнянні з іншою у виготовленні всіх това-рів.
3. При спрощують передумовах, зроблених Рікардо, країни спеціалізуються і у виробництві, і в ім-порте, і в експорті. Вододіл між товарами, ко-торие країна імпортує і експортує, визначаються-ється в основному відносними розмірами країни.
4. Країни виграють від торгівлі при существованииспециализации. Фактично вони використовують свої ре-сурси, втілені в товарах, які вони експорту-ють, щоб виробляти товари, які вони імпортування-тируют, при цьому вони використовують менше праці, чемв тому випадку, якщо б не було торгівлі. Откритаяторговля приносить прибутку принаймні одномуіз торгують партнерів і нікому не завдає шкоди.
5. Узагальнення теорії торгівлі до більш ніж одного фак-тора виробництва підкреслює значення відносного надлишку факторів виробництва.
Країна, ко-торая має відносно високу капіталовоору-женность, буде експортувати капіталомісткі това-ри та імпортувати трудомісткі товари. Щодо відповідності-ний надлишок сировини, наприклад нафти, є другімважним чинником, що пояснює структуру міровойторговлі.
6. Внутрішньогалузева торгівля обумовлена економією отмасштаба і тим, що споживачі віддають перевагу раз-різноманітність. За рахунок виробництва на світовий ринок уфірм знижуються виробничі витрати. Споживачем отримують вигоду, отримуючи можливість вибо-ра між імпортними та вітчизняними товару-ми. На внутрігалузеву торгівлю припадає біль-Шая частка торгівлі в Європі та Сполучених Штатах.
7. Світова торгівля породжує конфлікти між інте-ресами споживачів і виробників. Дешевий їм-порт вигідний споживачеві, але завдає шкоди вітчизняні-венному виробнику. Субсидії експорту вигоднидля виробника, але шкодять споживачеві.
8. Тариф збільшує вітчизняну ціну імпортуємо-екпортувати товарів. Він перешкоджає зростанню споживання, але
збільшує обсяг вітчизняного виробництва. Їм-порт скорочується як в результаті того, що сукупність-ве споживання товарів падає, так і в результатетого, що вітчизняне виробництво увелічівается.9. Частина втрат споживачів в результаті введення та-рифу компенсується доходами держави від таріфаі збільшенням прибутків вітчизняних фірм. Але про-суспільством несе чисті витрати: збитки потребітелейпревосходят прибутку інших секторів.
Ці чисті з-тримки виникають в результаті перепроізводствапродукціі фірм, у яких граничні іздержкіпревосходят світову ціну, і недоспоживання споживачем.
10. Нечисленні аргументи на користь тарифів по-винні бути піддані ретельній перевірці. У більшості випадків ті ж цілі можуть бути досягнуті сменьшімі витратами, якщо використовувати виробниц-недержавні субсидії або податок на споживання.
11. Після другої світової війни тарифи в США та ін-ших країнах були значною мірою уменьшениі знаходяться тепер на найнижчому рівні. Скор-щення тарифів частково є реакцією на роковоеіх збільшення в 1930-х роках, яке призвело до кра-ху світової торгівлі. Проте в даний час на-блюдается швидке розширення протекціонізму вформе квот і «добровільного» обмеження експорту.
12. Стійко тиск, що зберігається на користь протік-ціонізм пояснюється в основному тим фактом, чтоінтереси виробників зачіпаються в большейстепені, ніж інтереси споживачів і, отже, виробники знаходять більш вигідною організаціюполітіческой підтримки своєї позиції. Крім того, витрати від тарифів є менш очевидними, ніж витрати на прямі субсидії.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Резюме "
 1. 4. Резюме
  Попередні зауваження були необхідні, щоб пояснити, чому цей трактат поміщає економічні проблеми в широкий контекст загальної теорії людської діяльності. На нинішньому етапі розвитку економічної думки і політичних дискусій, що стосуються фундаментальних питань суспільного устрою, неможливо і далі ізолювати дослідження власне каталлактіческіх проблем. Ці проблеми
 2. Соціально-економічні наслідки інфляції
  Першими жертвами інфляції стають споживачі, яким доводиться страждати від неминучого падіння рівня життя. Зростання цін веде до зниження поточних реальних доходів населення. При будь-якій системі компенсації додаткові виплати відстають від темпів зростання цін. Скорочуються реальні цінності особистих заощаджень. Найгірше тим, хто тримає заощадження у вигляді готівки. Кожен новий виток інфляції
 3. Якщо студенти не можуть відповісти Передмова для викладача на пропоновані питання, вони
  резюме, нагадує студентам про основні положення пройденого ними матеріалу. Надалі вони виявляться дуже корисними при повторенні матеріалу до іспиту. Основні поняття. Список основних понять в кінці кожного розділу предостав-ляє студентам можливість перевірити, як вони зрозуміли нові терміни, введений-ні в главі. Питання. У кінці кожного розділу наводяться питання для повторення
 4. 2. Зміст бізнес-плану
  резюме; 2) фірма; 3) ринки і конкуренція; 4) продукція; 5) збут; 6) виробництво; 7) фінанси; 8) інвестиції; 9) додаткова інформація. Резюме. Це дуже важливий розділ, оскільки містить короткий виклад суті бізнес-плану (зовнішні інвестори зазвичай його читають в першу чергу). Включає опис нинішнього стану фірми, а також інформацію про те, яку продукцію вона має намір продавати і хто
 5. Участь консультантів у складанні бізнес-плану
  резюме і передумовам, на підставі яких будується прогноз основних показовий: реалізації, параметрів зовнішнього середовища і т.д.; - одночасно з цим містити докладні фінансові розрахунки, які дозволять аналітикам потенційного інвестора оцінити справедливість висновків розробника бізнес-плану та відповідність його загальноприйнятим стандартам; - нарешті, містити достатньо широкий спектр
 6. Терміни і поняття
  Бізнес-план Резюме бізнес-плану Консалтинг (консультування) Спеціалізовані комп'ютерні програми по складанню
 7. 1. «Ізми
  резюме у формулі laissezfaire: невмешател ьство держави в економіку, в тому числі у відносини між наймачами і робітниками; скасування обмежень зовнішньої торгівлі. Економічний лібералізм, найбільш яскраво виражений манчестерськими фабрикантами-фритредерів, сомкнулся з утилітаризмом Й. Бентама (перефразувати laissezfaire по-англійськи як leave us alone) та філософсько-політичним лібералізмом
 8. Міжнародні зіставлення
  резюме її змісту. Тлоссарій Уже в першому розділі ми звертаємо увагу студен-тів на існування спеціального економіческогоязика, що використовує знайомі слова новим длянас чином. Щоб допомогти студентам овладетьетім мовою, ми зібрали найбільш важливі ізопределеній в кінці книги, в глосарії. можливості побудови Курсан порядок глав Безпосередньо перед передмовою ми предста-вили
 9. Як вивчати економіку
  резюме соответствующейглави. Стенлі ФішерРудігер ДорнбушРічард
 10. Резюме
  е 1. Економіка вивчає, яким чином суспільства, сталки-ваясь з центральною проблемою узгодження безгра-кових бажань в споживанні товарів і послуг согранічівающімі їх випуск дефіцитними ресурсу-ми, вирішують, що, як і для кого виробляти. 2. Економісти мають справу з позитивними і норматив-ними проблемами. Позитивна економіка шукає науч-ні пояснення функціонуванню економіки, вонамає
© 2014-2022  epi.cc.ua