Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Резюме


1. Валовий національний продукт - це ключовий поки-затель економічної діяльності. ВНП визначається як ринкова вартість всіх товарів і послуг, про-програвання за певний період факторами про-виробництва, якими володіють громадяни даної стра-ни.
2. ВВП (валовий внутрішній продукт) - це стоімостьвипуска товарів і послуг, вироблених усередині стра-ни. Він відрізняється від ВНП на суму, що дорівнює чістомудоходу від торгівлі з зарубіжними країнами.
3. Виробництво ВНП породжує дохід, зарабатываемыйотечественными факторами виробництва Так як невся вартість валового випуску дістається у вигляді дохо-дов власникам факторів виробництва, доводиться ро-бити ряд перетворень, щоб перейти від ВНП кнаціональному доходу (НД). Ось два головних. Первоесвязано з амортизацією. Оскільки устаткування ісооруженія, використовувані у виробництві, зношуючись-ються, частина продукції, що випускається повинна розглядатися як засіб підтримання основногокапіталу і, таким чином, повинна виключатися ізсовокупного доходу. Віднімаючи амортизацію з ВНП, ми отримуємо чистий національний продукт (ЧНП). Друге перетворення стосується непрямих налогов.-Непрямі податки, наприклад податки на продажу, со-здают різницю між ринковою вартістю товарів
і сумою, яку отримують люди у вигляді доходів отпроізводства товарів. Віднімаючи величину косвеннихналогов з ЧНП, ми отримуємо національний дохід
4. Національний дохід вимірює загальний дохід отримує-мий вітчизняними власниками факторів про-виробництва.
Національний дохід у свою чергу можетбить розділений за принципом приналежності до раз-особистим факторам виробництва на трудові, рентниеі підприємницькі доходи, а також на прібилікорпорацій і чистий відсоток.
5. Особистий наявний дохід - показник фактіче-ської величини доходів домашніх господарств. Він отли-чає від національного доходу на величину вичитала-мих з останнього податків і нераспределяемой при-були корпорацій, а також на величину добавляемихтрансфертов і виплат за відсотками. Більше 90% лич-ного наявного доходу споживається. Основнаядоля частини, що залишилася зберігається.
6. ВНП, що розглядається з точки зору витрат, ра-вен сумі компонентів сукупного попиту: потребле-ня, інвестицій, урядових витрат і чи-стого експорту. Сума цих елементів в точності со-впадає з ВНП, оскільки інвестиції включають так-же вимушені товарні запаси на складах.
7. Реальний ВНП виходить шляхом оцінювання випускатоваров, вироблених протягом якого-небудь року, вбазових цінах (в даний час для цих цілей ис-користуються ціни 1982 р.). Реальний ВНП, таким обра-
зом, є мірою фізичного обсягу проізводстватоваров і послуг в економіці
8. Дефлятор ВНП, або відношення номінального ВНП креальному ВНП, є широко распространенниміндексом цін.
9. Обчислений традиційним методом ВНП включаетне все виробництво товарів і послуг. Деякі відинериночной діяльності, а також недекларірованних-ні доходи виключені з розрахунків.

10. Реальний ВНП на практиці використовується в качествепоказателя економічного добробуту, але в етойролі у нього є великі недоліки. По-перше, ізвелічіни ВНП слід було б вичитати стоімостнуюоценку негативних факторів, зокрема загрязненіяокружающей середовища. Далі, вільний час такжедолжно бути враховано в ВНП, для чого до последнемуследует додати оцінку дозвілля. Ці преобразованіядают показник чистого економічного добробуту ня (NEW). NEW не обчислюються на основі маю-щейся інформації і служить головним чином напо-мінаніем про те, що потрібно бути осмотрітельнимпрі використанні ВНП як міри добробуту.
11. ВНП на душу населення часто використовується для срав-нения випуску продукції і рівня життя в разнихстранах. Ці порівняння повинні виконуватися оченьаккуратно, оскільки номенклатура вироблених врізних країнах товарів сильно розрізняється, а такжепотому, що обмінні курси не забезпечують надеж-ного способу порівняння реальної вартості випуску-емой продукції в різних країнах. Порівняння ВНП підчасу (і, отже, обчислення темпів приро-ста) стикаються з тим же ускладненням в разниеперіоди в одній і тій же країні може вироб-* диться абсолютно різна номенклатура товарів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Резюме "
 1. 4. Резюме
  Попередні зауваження були необхідні, щоб пояснити, чому цей трактат поміщає економічні проблеми в широкий контекст загальної теорії людської діяльності. На нинішньому етапі розвитку економічної думки і політичних дискусій, що стосуються фундаментальних питань суспільного устрою, неможливо і далі ізолювати дослідження власне каталлактіческіх проблем. Ці проблеми
 2. Соціально-економічні наслідки інфляції
  Першими жертвами інфляції стають споживачі, яким доводиться страждати від неминучого падіння рівня життя. Зростання цін веде до зниження поточних реальних доходів населення. При будь-якій системі компенсації додаткові виплати відстають від темпів зростання цін. Скорочуються реальні цінності особистих заощаджень. Найгірше тим, хто тримає заощадження у вигляді готівки. Кожен новий виток інфляції
 3. Якщо студенти не можуть відповісти Передмова для викладача на пропоновані питання, вони
  резюме, нагадує студентам про основні положення пройденого ними матеріалу. Надалі вони виявляться дуже корисними при повторенні матеріалу до іспиту. Основні поняття. Список основних понять в кінці кожного розділу предостав-ляє студентам можливість перевірити, як вони зрозуміли нові терміни, введений-ні в главі. Питання. У кінці кожного розділу наводяться питання для повторення
 4. 2. Зміст бізнес-плану
  резюме; 2) фірма; 3) ринки і конкуренція; 4) продукція; 5) збут; 6) виробництво; 7) фінанси; 8) інвестиції; 9) додаткова інформація. Резюме. Це дуже важливий розділ, оскільки містить короткий виклад суті бізнес-плану (зовнішні інвестори зазвичай його читають в першу чергу). Включає опис нинішнього стану фірми, а також інформацію про те, яку продукцію вона має намір продавати і хто
 5. Участь консультантів у складанні бізнес-плану
  резюме і передумовам, на підставі яких будується прогноз основних показовий: реалізації, параметрів зовнішнього середовища і т.д.; - одночасно з цим містити докладні фінансові розрахунки, які дозволять аналітикам потенційного інвестора оцінити справедливість висновків розробника бізнес-плану та відповідність його загальноприйнятим стандартам; - нарешті, містити достатньо широкий спектр
 6. Терміни і поняття
  Бізнес-план Резюме бізнес-плану Консалтинг (консультування) Спеціалізовані комп'ютерні програми по складанню
 7. 1. «Ізми
  резюме у формулі laissezfaire: невмешател ьство держави в економіку, в тому числі у відносини між наймачами і робітниками; скасування обмежень зовнішньої торгівлі. Економічний лібералізм, найбільш яскраво виражений манчестерськими фабрикантами-фритредерів, сомкнулся з утилітаризмом Й. Бентама (перефразувати laissezfaire по-англійськи як leave us alone) та філософсько-політичним лібералізмом
 8. Міжнародні зіставлення
  резюме її змісту. Тлоссарій Уже в першому розділі ми звертаємо увагу студен-тів на існування спеціального економіческогоязика, що використовує знайомі слова новим длянас чином. Щоб допомогти студентам овладетьетім мовою, ми зібрали найбільш важливі ізопределеній в кінці книги, в глосарії. можливості побудови Курсан порядок глав Безпосередньо перед передмовою ми предста-вили
 9. Як вивчати економіку
  резюме соответствующейглави. Стенлі ФішерРудігер ДорнбушРічард
 10. Резюме
  е 1. Економіка вивчає, яким чином суспільства, сталки-ваясь з центральною проблемою узгодження безгра-кових бажань в споживанні товарів і послуг согранічівающімі їх випуск дефіцитними ресурсу-ми, вирішують, що, як і для кого виробляти. 2. Економісти мають справу з позитивними і норматив-ними проблемами. Позитивна економіка шукає науч-ні пояснення функціонуванню економіки, вонамає
© 2014-2022  epi.cc.ua