Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Резюме


1. Державні доходи в Сполучених Штатах рав-ни майже однієї третини ВНП. Це менше, ніж у біль-шості промислово розвинених країн, але гораздобольше, ніж у минулому. Федеральне правітельствоаккумулірует більше 60% податків, але потім передаетнекоторую частку цих надходжень правітельствамштатов і місцевим органам влади.
2. Двома найбільшими джерелами державних-них доходів у Сполучених Штатах є піді-Ходна податок і податки на соціальне забезпечення. Врезультате введення в дію Закону про податкову ре-формі 1986 зросли податки на корпорації. Налогна додану вартість, або, іншими словами, об-щенаціональний податок на продажі, що нараховується накожному стадії виробництва на додану на етойстадіі вартість, широко використовується в інших стра-нах.
3. Принципи вертикального і горизонтального рівності використовуються при побудові нових і оценива-ванні старих податкових систем Принцип горизонталь-ного рівності означає, що знаходяться в равнихусловіях повинні трактуватися однаково. Прінціпвертікального рівності означає, що знаходяться внеравних умовах повинні трактуватися неодінаково.Одна з точок зору на трактування останніх полягаєв тому, що люди повинні платити податки в відпо-відно до їх платоспроможністю. Це передбачає, що більш багаті платитимуть більше. Якщо оніплатят більше в термінах пропорцій, наприклад виплачують у вигляді податків більш високу частину своіхдоходов чи багатства, податкова система являетсяпрогрессівной; вона є регресивною, якщо бога-ті платять державі меншу частину своїх доходовілі багатства.
4. Податки, існуючі в сучасній економіці, не-избежно створюють спотворення в розподілі ресур-сов.
Ці податки «забивають клин» між оцінками, виробленими покупцями і продавцями, товаріві факторів виробництва. Наприклад, коли облагаетсяналогамі зарплата, вартість граничного продуктатруда вище чистого заробітку працівника і, слідові-
тельно, перевищує суб'єктивну оцінку свободноговремені.
5. Податковий клин між оцінками покупців і про-давцами веде економіку від стану неперекручено-го рівноваги і впливає тим самим на распределеніересурсов. Оподаткування створює брутто-втрати зарахунок того, що витрати від оподаткування для еко-номіки є більш значними, ніж велічінадоходов, одержуваних державою Сума брутто-по-терь зростає разом із зростанням еластичності спросаі пропозиції на тому ринку, де вводиться податок. Як-що попит чи пропозицію абсолютно нееластичні, збитку не виникає взагалі Сукупні втрати отналогообложенія моясно мінімізувати, обкладаючи на-логами головним чином ті товари, пропозиція іліспрос на які є відносно нееластичний-ним.
6. Вічна проблема, що виникає при розробці податковою системи, - що оподатковувати доходи іліпотребленіе? Податок на споживання не є охвативаетсбереженія і, отже, веде до їх поощренію.В принципі Сполучені Штати мають подоходнуюналоговую систему, проте в деяких випадках Ощад-вання звільняються від податків.
7. Суспільство виробляє оптимальний обсяг гро-ного блага, якщо граничні витрати на його вироб-ництво дорівнюють сумі, яку всі люди в сукупно-сті готові платити за це благо. Криві попиту на про-громадської благо повинні підсумовуватися по верти-ли, оскільки споживання блага однією людиною неприводим до зменшення його споживання іншими.

8. Приймаючи рішення про те, який обсяг блага следуетпокупать або виробляти, держава повинна спиратися на результати аналізу «витрати - вигоди». Цей аналіз включає в себе розгляд усіх загально-дарських витрат і вигод, а не тільки тих з них, закоторие виробляються явні платежі. Щоб сделатьвозможним підсумовування витрат і вигод за раз-особисті роки, повинна використовуватися процентна став-ка для обчислення сучасної вартості.
9. Місцева влада закуповують товарів і послуг більше, чемето роблять уряди штатів. Самою большойстатьей видатків місцевих властей є витрати
на освіту. Гіпотеза Тібо припускає, що кон-куренції серед місцевої влади може обеспечітьоптімальное розподіл ресурсів відповідно стеми послугами, які надаються местнимівластямі.10. Держава бере велику участь у освітніх процесі. Це в деякій мірі пояс-ється тим, що освіта є общественнимблагом, але егце більше тим, що суспільство згідно знеобхідністю дати дітям можливість реалізоватьсвой потенціал На практиці держава забезпечувала-ет можливість здобуття освіти в существен-них обсягах через місцеві школи, а також черезколледжі і університети штатів, хоча в прінціпезакон міг би вимагати від людей отримання образо-вання, надаючи приватним школам і колледжамвозможность брати участь у забезпеченні цього требова-ня. Як засіб, що дає батькам можли-ність сплатити необхідний законом рівень освітньої-ня, були запропоновані освітні ваучери.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Резюме "
 1. 4. Резюме
  Попередні зауваження були необхідні, щоб пояснити, чому цей трактат поміщає економічні проблеми в широкий контекст загальної теорії людської діяльності. На нинішньому етапі розвитку економічної думки і політичних дискусій, що стосуються фундаментальних питань суспільного устрою, неможливо і далі ізолювати дослідження власне каталлактіческіх проблем. Ці проблеми
 2. Соціально-економічні наслідки інфляції
  Першими жертвами інфляції стають споживачі, яким доводиться страждати від неминучого падіння рівня життя. Зростання цін веде до зниження поточних реальних доходів населення. При будь-якій системі компенсації додаткові виплати відстають від темпів зростання цін. Скорочуються реальні цінності особистих заощаджень. Найгірше тим, хто тримає заощадження у вигляді готівки. Кожен новий виток інфляції
 3. Якщо студенти не можуть відповісти Передмова для викладача на пропоновані питання, вони
  резюме, нагадує студентам про основні положення пройденого ними матеріалу. Надалі вони виявляться дуже корисними при повторенні матеріалу до іспиту. Основні поняття. Список основних понять в кінці кожного розділу предостав-ляє студентам можливість перевірити, як вони зрозуміли нові терміни, введений-ні в главі. Питання. У кінці кожного розділу наводяться питання для повторення
 4. 2. Зміст бізнес-плану
  резюме; 2) фірма; 3) ринки і конкуренція; 4) продукція; 5) збут; 6) виробництво; 7) фінанси; 8) інвестиції; 9) додаткова інформація. Резюме. Це дуже важливий розділ, оскільки містить короткий виклад суті бізнес-плану (зовнішні інвестори зазвичай його читають в першу чергу). Включає опис нинішнього стану фірми, а також інформацію про те, яку продукцію вона має намір продавати і хто
 5. Участь консультантів у складанні бізнес-плану
  резюме і передумовам, на підставі яких будується прогноз основних показовий: реалізації, параметрів зовнішнього середовища і т.д.; - одночасно з цим містити докладні фінансові розрахунки, які дозволять аналітикам потенційного інвестора оцінити справедливість висновків розробника бізнес-плану та відповідність його загальноприйнятим стандартам; - нарешті, містити достатньо широкий спектр
 6. Терміни і поняття
  Бізнес-план Резюме бізнес-плану Консалтинг (консультування) Спеціалізовані комп'ютерні програми по складанню
 7. 1. «Ізми
  резюме у формулі laissezfaire: невмешател ьство держави в економіку, в тому числі у відносини між наймачами і робітниками; скасування обмежень зовнішньої торгівлі. Економічний лібералізм, найбільш яскраво виражений манчестерськими фабрикантами-фритредерів, сомкнулся з утилітаризмом Й. Бентама (перефразувати laissezfaire по-англійськи як leave us alone) та філософсько-політичним лібералізмом
 8. Міжнародні зіставлення
  резюме її змісту. Тлоссарій Уже в першому розділі ми звертаємо увагу студен-тів на існування спеціального економіческогоязика, що використовує знайомі слова новим длянас чином. Щоб допомогти студентам овладетьетім мовою, ми зібрали найбільш важливі ізопределеній в кінці книги, в глосарії. можливості побудови Курсан порядок глав Безпосередньо перед передмовою ми предста-вили
 9. Як вивчати економіку
  резюме соответствующейглави. Стенлі ФішерРудігер ДорнбушРічард
 10. Резюме
  е 1. Економіка вивчає, яким чином суспільства, сталки-ваясь з центральною проблемою узгодження безгра-кових бажань в споживанні товарів і послуг согранічівающімі їх випуск дефіцитними ресурсу-ми, вирішують, що, як і для кого виробляти. 2. Економісти мають справу з позитивними і норматив-ними проблемами. Позитивна економіка шукає науч-ні пояснення функціонуванню економіки, вонамає
© 2014-2022  epi.cc.ua