Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Резюме


1. Три основних дефекту ринку дають економіческоеоправданіе державного регулювання: моно-Пільна влада, зовнішні фактори і несовершеннаяінформація.
2. Економічне регулювання в Сполучених Шта-тах, що включає контроль у сфері цін, вхожденіяна ринок і якості послуг в окремих галузях, все-
рьез почалося з моменту створення Комісії з між-штатної торгівлі в 1887 р. Воно поширилося насферу комунальних послуг перед самим початком пер-виття світової війни і на інші галузі в 1930-ті го-ди і на початку 1970-х годов.3. Соціальне регулювання, спрямоване на решеніепроблем, пов'язаних із зовнішніми факторами і несо-завершеною інформацією, почалося з установи Ад-міністрації з нагляду за якістю харчових про-дуктів та медикаментів в 1906 р. Соціальне регулюються-
рование придбало надзвичайний розмах в 1960-х іначале 1970-х років.
4. Працівників органів економічного регулювання, найчастіше контролюючих роботу галузей, якіне є природними монополіями, іноді об-виняемого в служінні інтересам переважно тих, чию діяльність вони регулюють, хоча факти свідчать про те, що вони схильні також від дії інших політичних важелів.
Працівників орга-нів соціального регулювання частіше звинувачують вчрезмерном старанності, у реалізації цілей регулюю-ного агентства без урахування відповідних витрат.
5. Зовнішні ефекти мають місце тоді, коли вироб-ництво або споживання якогось блага супроводжує-ся побічними ефектами, що робить вплив інших суб'єктів, і коли ці побічні еффектине знаходять повного відображення в цінах. Зовнішні еф-фекти мають місце при відсутності соответствующегоринка.
6. Економічно ефективний контроль за забрудненням-ем навколишнього середовища вимагає зрівнювання велічінипредельних суспільних витрат по додаткових-ної очищення за величиною граничної общественнойвигоди, яка могла б бути отримана в результаті.
7. Досягнення оптимального рівня забруднення навколишнього середовища, який, як правило, не є ну-лівим, з найменшими витратами можливо, покрайней мере в принципі, при введенні податку на за-бруднення, тобто в услових імітації роботи отсутству-ющего конкурентного ринку. Досягненню цієї жецелі може сприяти система купівлі-продажіразрешеній на певний обсяг загрязняющіхвибросов.
8. У Сполучених Штатах Управління з охорони навколишнього середовища (EPA) здійснює контроль за за-забрудненням за допомогою встановлюваних їм техні-чеських нормативів (які наказують визна-лені дії) і питомих нормативів (коториепредпісивают результати дій).
Хоча состояніеокружающей середовища в порівнянні з 1970 р. покращилися-лось, неясно, якою мірою це пов'язано з мераміпо регулюванню з боку EPA, чия деятельностьсопряжена з високими витратами для суспільства.
9. Регулюючі агентства, що мають справу з дефектамів галузі інформації, піддавалися критиці за игно-рірованіі витрат, обумовлених їх діями (хоча часом Конгрес не залишав їм вибору), за межі не-достатню концентрацію зусиль на проблемах ри-ска, про які громадськість погано поінформована (особливо про ризики, що мають віддалені послід-наслідком для здоров'я), і надмірний патерналізм.
10. Починаючи з 1980 р. рух з дерегулювання нео-бичайно скоротило розміри економічного регулюються-вання. Дерегулювання в галузі авіаційного со-спілкування, мабуть, принесло вигоди большінствуавіапассажіров і авіаційному транспорту в цілому призвело до радикальної зміни в схемах авіа-маршрутів, сприяє зростанню ефективності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Резюме "
 1. 4. Резюме
  Попередні зауваження були необхідні, щоб пояснити, чому цей трактат поміщає економічні проблеми в широкий контекст загальної теорії людської діяльності. На нинішньому етапі розвитку економічної думки і політичних дискусій, що стосуються фундаментальних питань суспільного устрою, неможливо і далі ізолювати дослідження власне каталлактіческіх проблем. Ці проблеми
 2. Соціально-економічні наслідки інфляції
  Першими жертвами інфляції стають споживачі, яким доводиться страждати від неминучого падіння рівня життя. Зростання цін веде до зниження поточних реальних доходів населення. При будь-якій системі компенсації додаткові виплати відстають від темпів зростання цін. Скорочуються реальні цінності особистих заощаджень. Найгірше тим, хто тримає заощадження у вигляді готівки. Кожен новий виток інфляції
 3. Якщо студенти не можуть відповісти Передмова для викладача на пропоновані питання, вони
  резюме, нагадує студентам про основні положення пройденого ними матеріалу. Надалі вони виявляться дуже корисними при повторенні матеріалу до іспиту. Основні поняття. Список основних понять в кінці кожного розділу предостав-ляє студентам можливість перевірити, як вони зрозуміли нові терміни, введений-ні в главі. Питання. У кінці кожного розділу наводяться питання для повторення
 4. 2. Зміст бізнес-плану
  резюме; 2) фірма; 3) ринки і конкуренція; 4) продукція; 5) збут; 6) виробництво; 7) фінанси; 8) інвестиції; 9) додаткова інформація. Резюме. Це дуже важливий розділ, оскільки містить короткий виклад суті бізнес-плану (зовнішні інвестори зазвичай його читають в першу чергу). Включає опис нинішнього стану фірми, а також інформацію про те, яку продукцію вона має намір продавати і хто
 5. Участь консультантів у складанні бізнес-плану
  резюме і передумовам, на підставі яких будується прогноз основних показовий: реалізації, параметрів зовнішнього середовища і т.д.; - одночасно з цим містити докладні фінансові розрахунки, які дозволять аналітикам потенційного інвестора оцінити справедливість висновків розробника бізнес-плану та відповідність його загальноприйнятим стандартам; - нарешті, містити достатньо широкий спектр
 6. Терміни і поняття
  Бізнес-план Резюме бізнес-плану Консалтинг (консультування) Спеціалізовані комп'ютерні програми по складанню
 7. 1. «Ізми
  резюме у формулі laissezfaire: невмешател ьство держави в економіку, в тому числі у відносини між наймачами і робітниками; скасування обмежень зовнішньої торгівлі. Економічний лібералізм, найбільш яскраво виражений манчестерськими фабрикантами-фритредерів, сомкнулся з утилітаризмом Й. Бентама (перефразувати laissezfaire по-англійськи як leave us alone) та філософсько-політичним лібералізмом
 8. Міжнародні зіставлення
  резюме її змісту. Тлоссарій Уже в першому розділі ми звертаємо увагу студен-тів на існування спеціального економіческогоязика, що використовує знайомі слова новим длянас чином. Щоб допомогти студентам овладетьетім мовою, ми зібрали найбільш важливі ізопределеній в кінці книги, в глосарії. можливості побудови Курсан порядок глав Безпосередньо перед передмовою ми предста-вили
 9. Як вивчати економіку
  резюме соответствующейглави. Стенлі ФішерРудігер ДорнбушРічард
 10. Резюме
  е 1. Економіка вивчає, яким чином суспільства, сталки-ваясь з центральною проблемою узгодження безгра-кових бажань в споживанні товарів і послуг согранічівающімі їх випуск дефіцитними ресурсу-ми, вирішують, що, як і для кого виробляти. 2. Економісти мають справу з позитивними і норматив-ними проблемами. Позитивна економіка шукає науч-ні пояснення функціонуванню економіки, вонамає
© 2014-2022  epi.cc.ua