Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Резюме


1. Існування олігополії, тобто галузей, великачастина продажів у яких вчиняється несколькіміфірмамі, зумовлено почасти економією від масшта-ба, що забезпечує ефективність функціонування ня подібних галузей тільки за наявності в них не-великого числа продавців. Але рівень концентрацііпродавцов найчастіше вище, ніж потрібно для реалі-ції економії від масштабу у виробництві.
2. Економія від масштабу породжує також бар'єри, що перешкоджають входженню нових фірм у галузь, що дає Олігополіст можливість отримувати при-чи.
3. Диференціація продукції, що має важливе значен-ня для багатьох ринків, виникає в силу того, чтопродавци знаходять прибутковим задоволення раз-особистих смаків покупців та їх прагнення до різно-образ. Диференціація продукції звичайно пов'язаназ рекламою та іншими торговими витратами.

4. Визначальний вплив на поведінку олігополії-стів надають дві основні сили. По-перше, пріпомощі змови фірми можуть утримувати ціну вище конкурентного рівня і в результаті отримувати при-були. По-друге, порушуючи договірні угоди, від-слушні фірми можуть покращувати своє становище дотех пір, поки інші фірми не реагують на це. Су-ществование протиріччя між цими двома сила-ми ілюструється дилемою олигополистов.
5. Виникнення змови найбільш ймовірно за умови його законності та наявності невеликого числа про-давця.
Відмінності між фірмами або відмінності в про-дукції, зміни у витратах або обсягах попиту, атакож можливість знижувати ціни таємно від другіхзатрудняют процес змови.
6. Коли змова носить законний характер, Олігополіст метою встановлення фіксованих цін і обмеження ня обсягу випуску часто йдуть на створення картелей.Картелі нерідко розпадаються через те, що фірми, обманюючи суперників, порушують угоди. Довго-
річна успішна діяльність картелю ОПЕК була побільше частини наслідком готовності СаудовскойАравіі обмежити свій випуск і дозволити другімпоставщікам продавати стільки, скільки вони хотіли, за ціною, встановленою картелем.
7. Коли явний змову є протизаконним, фір-ми іноді шукають шляхи до таємного співробітництва зачати-просту це досягається за допомогою мовчазною догово-ренности про те, що одна фірма буде діяти вкачестве лідера в області цін, а інші будуть сле-дова за її змінами цін . Модель з ламаною кривою попиту показує, чому фірми, не обіймаю-щие лідируючого положення в такого роду галузі, не змінюють ціни навіть при зміні витрат
8. Якщо фірми не можуть домовитися, то їх поведеніезавісіт від того, який, на думку кожної фірми, бу-дет реакція інших фірм на її власні действія.Цени можуть варіювати в межах від монополісти-чеського до конкурентного рівня.

9. Щоб не допустити припливу нових фірм, що знаходять-ся у змові олігополісти можуть встановлювати ценуніже монопольного рівня. Іноді для витесненіяновічков вони вдаються до політики хищническогоценообразования, але така політика широко НЕ прак-тікуется.
10. Монополістична конкуренція існує тоді, коли є багато фірм, що продають схожі про-дукти, каждая_із_ яких стикається з убивающейкрівой попиту на сйок \ продукцію. Приплив новихфірм, що продають блізківк взаємозамінні про-дукти, призводить до зниження ціни і прибутку. Стан бу-яние довгострокової рівноваги досягається в точці, вкоторой фірми мають нульові прибутки, як в умо-вах досконалої конкуренції, однак ціна переви-щує величину граничних витрат \.
11. У силу існування економії від масштабу> & ило бирасточітельним виробляти всі можливі Ьідиблаг. Немає ясності в тому, чи забезпечує монополі-стическими конкуренція надто мале або слішкомбольшое різноманітність.
12. Більше 2% ВНП витрачається на різні види рекла-ми. Наслідки впливу реклами, мабуть, весь-ма різні, і не існує переконливих доказів того, що реклами занадто багато або, наобо-рот, занадто мало.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Резюме "
 1. 4. Резюме
  Попередні зауваження були необхідні, щоб пояснити, чому цей трактат поміщає економічні проблеми в широкий контекст загальної теорії людської діяльності. На нинішньому етапі розвитку економічної думки і політичних дискусій, що стосуються фундаментальних питань суспільного устрою, неможливо і далі ізолювати дослідження власне каталлактіческіх проблем. Ці проблеми
 2. Соціально-економічні наслідки інфляції
  Першими жертвами інфляції стають споживачі, яким доводиться страждати від неминучого падіння рівня життя. Зростання цін веде до зниження поточних реальних доходів населення. При будь-якій системі компенсації додаткові виплати відстають від темпів зростання цін. Скорочуються реальні цінності особистих заощаджень. Найгірше тим, хто тримає заощадження у вигляді готівки. Кожен новий виток інфляції
 3. Якщо студенти не можуть відповісти Передмова для викладача на пропоновані питання, вони
  резюме, нагадує студентам про основні положення пройденого ними матеріалу. Надалі вони виявляться дуже корисними при повторенні матеріалу до іспиту. Основні поняття. Список основних понять в кінці кожного розділу предостав-ляє студентам можливість перевірити, як вони зрозуміли нові терміни, введений-ні в главі. Питання. У кінці кожного розділу наводяться питання для повторення
 4. 2. Зміст бізнес-плану
  резюме; 2) фірма; 3) ринки і конкуренція; 4) продукція; 5) збут; 6) виробництво; 7) фінанси; 8) інвестиції; 9) додаткова інформація. Резюме. Це дуже важливий розділ, оскільки містить короткий виклад суті бізнес-плану (зовнішні інвестори зазвичай його читають в першу чергу). Включає опис нинішнього стану фірми, а також інформацію про те, яку продукцію вона має намір продавати і хто
 5. Участь консультантів у складанні бізнес-плану
  резюме і передумовам, на підставі яких будується прогноз основних показовий: реалізації, параметрів зовнішнього середовища і т.д.; - одночасно з цим містити докладні фінансові розрахунки, які дозволять аналітикам потенційного інвестора оцінити справедливість висновків розробника бізнес-плану та відповідність його загальноприйнятим стандартам; - нарешті, містити достатньо широкий спектр
 6. Терміни і поняття
  Бізнес-план Резюме бізнес-плану Консалтинг (консультування) Спеціалізовані комп'ютерні програми по складанню
 7. 1. «Ізми
  резюме у формулі laissezfaire: невмешател ьство держави в економіку, в тому числі у відносини між наймачами і робітниками; скасування обмежень зовнішньої торгівлі. Економічний лібералізм, найбільш яскраво виражений манчестерськими фабрикантами-фритредерів, сомкнулся з утилітаризмом Й. Бентама (перефразувати laissezfaire по-англійськи як leave us alone) та філософсько-політичним лібералізмом
 8. Міжнародні зіставлення
  резюме її змісту. Тлоссарій Уже в першому розділі ми звертаємо увагу студен-тів на існування спеціального економіческогоязика, що використовує знайомі слова новим длянас чином. Щоб допомогти студентам овладетьетім мовою, ми зібрали найбільш важливі ізопределеній в кінці книги, в глосарії. можливості побудови Курсан порядок глав Безпосередньо перед передмовою ми предста-вили
 9. Як вивчати економіку
  резюме соответствующейглави. Стенлі ФішерРудігер ДорнбушРічард
 10. Резюме
  е 1. Економіка вивчає, яким чином суспільства, сталки-ваясь з центральною проблемою узгодження безгра-кових бажань в споживанні товарів і послуг согранічівающімі їх випуск дефіцитними ресурсу-ми, вирішують, що, як і для кого виробляти. 2. Економісти мають справу з позитивними і норматив-ними проблемами. Позитивна економіка шукає науч-ні пояснення функціонуванню економіки, вонамає
© 2014-2022  epi.cc.ua