Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Резюме


1. Державні структури відіграють провідну роль всучасних змішаних економіках. Совокупниерасходи державних структур всіх рівнів-федеральних, штатів і місцевих - в СоедіненнихШтатах перевищують 35% ВНП.
2. Роль держави не обмежується тільки покупками
товарів і послуг і здійсненням трансфертних пла-тежів. Державні структури встановлюють пра-вові основи, в рамках яких здійснюється еко-номічного діяльність, регулюють економіческуюдеятельность і ггредпрінімают спроби стабілізувати-вать економічний цікл.3. Податки, які держава піднімає для фінансу-вання своєї діяльності, надають вплив розподіл ресурсів. Обкладаючи товар податком, го-
Глава 4: Держава в змішаній економіці 73
сударство підвищує ціну для покупця і сніжаетцену, одержувану продавцями, скорочуючи тим самимоб'ем випуску товару
4.
Чим більш чутливий обсяг попиту (пропозиції) до змін ціни, тим меншу частку тягаря отакцізного податку несуть покупці (продавці) пріпрочіх рівних умовах.
5. Державне втручання в економіку можетбить виправдано з економічних позицій в силу не-спроможності, недосконалості ринку Стабілізаціяціклов ділової активності, рішення про обсяги про-виробництва суспільних благ, реагування на зовн-ня ефекти, коректування пов'язаних з інфор-їй проблем, запобігання монополії на ринку івмешательство з метою створення соціально желатель-ного розподілу доходу та забезпечення насущними
'благами - все це являє собою економіческійфундамент тієї ролі, яку відіграє держава векономіке.
6. Державні рішення повинні представляти інте-реси суспільства, але часто не існує простогоспособа встановлення дійсних інтересів іліпредпочтеній суспільства в цілому.
Процедури голосу-ня можуть призводити до суперечливих, незгоди-ванним рішенням, а змова може з'явитися прічінойтого, що витрати дій держави переважать іхвигоди. Політичний процес може надати непра-вомерно велику вагу перевагам груп, інтересикоторих постають у концентрованому вигляді
7. Частка державних витрат у ВНП різко вирослаза минулі півстоліття і навіть за минулі 20років. Більша частина цього приросту була обусловленаувелічівшіміся трансферними платежами, часткові результаті старіння населення. Збільшення частки го-державу в сукупних витратах сповільнюється і можетдаже змінитися падінням Закони, покликані огра-нічіть державні витрати і дефіцит, биліпріняти в Сполучених Штатах на федеральномуровне і на рівні штатів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Резюме "
 1. 4. Резюме
  Попередні зауваження були необхідні, щоб пояснити, чому цей трактат поміщає економічні проблеми в широкий контекст загальної теорії людської діяльності. На нинішньому етапі розвитку економічної думки і політичних дискусій, що стосуються фундаментальних питань суспільного устрою, неможливо і далі ізолювати дослідження власне каталлактіческіх проблем. Ці проблеми
 2. Соціально-економічні наслідки інфляції
  Першими жертвами інфляції стають споживачі, яким доводиться страждати від неминучого падіння рівня життя. Зростання цін веде до зниження поточних реальних доходів населення. При будь-якій системі компенсації додаткові виплати відстають від темпів зростання цін. Скорочуються реальні цінності особистих заощаджень. Найгірше тим, хто тримає заощадження у вигляді готівки. Кожен новий виток інфляції
 3. Якщо студенти не можуть відповісти Передмова для викладача на пропоновані питання, вони
  резюме, нагадує студентам про основні положення пройденого ними матеріалу. Надалі вони виявляться дуже корисними при повторенні матеріалу до іспиту. Основні поняття. Список основних понять в кінці кожного розділу предостав-ляє студентам можливість перевірити, як вони зрозуміли нові терміни, введений-ні в главі. Питання. У кінці кожного розділу наводяться питання для повторення
 4. 2. Зміст бізнес-плану
  резюме; 2) фірма; 3) ринки і конкуренція; 4) продукція; 5) збут; 6) виробництво; 7) фінанси; 8) інвестиції; 9) додаткова інформація. Резюме. Це дуже важливий розділ, оскільки містить короткий виклад суті бізнес-плану (зовнішні інвестори зазвичай його читають в першу чергу). Включає опис нинішнього стану фірми, а також інформацію про те, яку продукцію вона має намір продавати і хто
 5. Участь консультантів у складанні бізнес-плану
  резюме і передумовам, на підставі яких будується прогноз основних показовий: реалізації, параметрів зовнішнього середовища і т.д.; - одночасно з цим містити докладні фінансові розрахунки, які дозволять аналітикам потенційного інвестора оцінити справедливість висновків розробника бізнес-плану та відповідність його загальноприйнятим стандартам; - нарешті, містити достатньо широкий спектр
 6. Терміни і поняття
  Бізнес-план Резюме бізнес-плану Консалтинг (консультування) Спеціалізовані комп'ютерні програми по складанню
 7. 1. «Ізми
  резюме у формулі laissezfaire: невмешател ьство держави в економіку, в тому числі у відносини між наймачами і робітниками; скасування обмежень зовнішньої торгівлі. Економічний лібералізм, найбільш яскраво виражений манчестерськими фабрикантами-фритредерів, сомкнулся з утилітаризмом Й. Бентама (перефразувати laissezfaire по-англійськи як leave us alone) та філософсько-політичним лібералізмом
 8. Міжнародні зіставлення
  резюме її змісту. Тлоссарій Уже в першому розділі ми звертаємо увагу студен-тів на існування спеціального економіческогоязика, що використовує знайомі слова новим длянас чином. Щоб допомогти студентам овладетьетім мовою, ми зібрали найбільш важливі ізопределеній в кінці книги, в глосарії. можливості побудови Курсан порядок глав Безпосередньо перед передмовою ми предста-вили
 9. Як вивчати економіку
  резюме соответствующейглави. Стенлі ФішерРудігер ДорнбушРічард
 10. Резюме
  е 1. Економіка вивчає, яким чином суспільства, сталки-ваясь з центральною проблемою узгодження безгра-кових бажань в споживанні товарів і послуг согранічівающімі їх випуск дефіцитними ресурсу-ми, вирішують, що, як і для кого виробляти. 2. Економісти мають справу з позитивними і норматив-ними проблемами. Позитивна економіка шукає науч-ні пояснення функціонуванню економіки, вонамає
© 2014-2022  epi.cc.ua