Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Р-C, 2013 - перейти до змісту підручника

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ

(від нім. Rentabel - прибутковий)
ефективність, прибутковість , прибутковість підприємства або підприємницької діяльності.
Кількісно рентабельність обчислюється як частка від ділення прибутку на витрати, на витрату ресурсів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ "
 1. Питання 67. Показники рентабельності підприємств і організацій
  рентабельності. Рентабельність - це показник, в загальному вигляді характеризує прибутковість роботи підприємства (організації). Існує кілька показників рентабельності. До них відносяться: 1) рентабельність (збитковість) активів (групи активів - необоротних і оборотних) загальна: {foto203} Загальна рентабельність характеризує, скільки грошових одиниць було залучено підприємством для
 2. Поріг рентабельності товару
  рентабельності товару - виручка від реалізації, яка покриває не тільки перемінні і прямі постійні витрати, але й віднесену на даний товар величину непрямих постійних витрат. При цьому прибуток від даного товару дорівнює
 3. 47. ПОКАЗНИКИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
  рентабельність капіталу (майна) підприємства,%; Пч - чистий прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, тис. руб.; К - середня величина капіталу підприємства, розрахована за даними балансу, тис . руб. Рентабельність поточних активів відображає ефективність використання поточних активів підприємства, показуючи, який прибуток отримує підприємство з кожної гривні, вкладеної в поточні активи
 4. ГЛАВА Рентабельність акціонерного капіталу: частина друга
  рентабельності акціонерного капіталу. Уоррен виявив, що компанії, що володіють стійким конкурентною перевагою, мають рентабельність акціонерного капіталу вище середньої. У коханої ним компанії «Coca-Cola» вона становить 30%, у "Wrig-ley» - 24%, у "Hershey» - 33%, а у «Pepsi» - 34%. Якщо ж ми перенесемося в таку галузь, як авіаперевезення, де панує жорстока конкуренція і ніяка
 5. Глава 11. Прибуток і рентабельність
  рентабельність
 6. ГЛАВА Загальна сума активів і рентабельність активів
  рентабельності активів, що отримується шляхом ділення чистого прибутку на суму активів. Рентабельність - справа хороша, але в будь-якій галузі існує вхідний бар'єр у вигляді необхідного початкового капіталу, і один із способів, що допомагає компанії зробити свою конкурентну перевагу стійким, - це збільшення вартості активів, необхідних потенційним конкурентам для вступу в гру. Сума
 7. Інші показники ефективності
  рентабельність, термін окупності. Суть прийому «найменші витрати» була описана вище, показник найменших витрат - це величина витрат на проект по найменш дорогому варіанту. Рентабельність проекту визначається як співвідношення між усіма дисконтованими доходами від проекту і всіма дисконтованими витратами на нього. Якщо ці доходи і витрати розрахувати на базі даних прикладу
 8. 46. ПОКАЗНИКИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  рентабельності характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямків діяльності (виробничої, підприємницької, інвестиційної), окупність витрат і т. д. Вони більш повно, ніж прибуток, характеризують остаточні результати господарювання , тому що показують співвідношення ефекту з наявними або використаними ресурсами. Дані показники застосовують
 9. 16.5. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів
  рентабельності персоналу (відношення прибутку до середньорічної чисельності промислово-виробничого персоналу). Оскільки прибуток залежить від рентабельності продажів, коефіцієнта оборотності капіталу і суми функціонуючого капіталу, факторну модель даного показника можна представити таким чином: {foto448} де П - прибуток від реалізації продукції; ЧР - середньооблікова
 10. Кількісне визначення прибутку і її динаміка
  рентабельності. Він розраховується як відношення прибутку до вартості основних фондів і оборотних коштів. У російській промисловості рівень рентабельності в 1980 р. склав 12,5%; в 1990 р.-12, 0; в 1997
 11. 13.5. Аналіз прибутковості власного капіталу
  рентабельність власного капіталу (ROE) і рентабельність сукупного капіталу (ROA) тісно пов'язані між собою: {foto325} де МК - мультиплікатор капіталу (фінансовий важіль). {Foto326} Дана взаємозв'язок показує залежність між ступенем фінансового ризику та прибутковістю власного капіталу. Очевидно, що в міру зниження рентабельності сукупного капіталу підприємство повинно
 12. 21.2. Методика аналізу рентабельності за системою директ-костинг
  рентабельності витрат, продажів, інвестованого капіталу по системі директ-костинг. Порівняльний аналіз отриманих результатів. Методика аналізу рентабельності, що застосовувалася і застосовується на вітчизняних підприємствах (див. параграф 20.6), також не враховує взаємозв'язок витрати-обсяг-прибуток. За даною методикою рівень рентабельності не залежить від обсягу продажів, так як зі зміною
 13. 20.1. Завдання аналізу фінансових результатів
  рентабельності. Прибуток підприємства отримують головним чином від реалізації продукції, а також від інших видів діяльності (здача в оренду основних фондів, комерційна діяльність на фінансових і валютних біржах і т.д.). Прибуток - це частина чистого доходу, який безпосередньо отримують суб'єкти господарювання після реалізації продукції. Тільки після продажу продукції чистий дохід приймає
 14. «Парасолька» цін
  рентабельністю.
 15. Поняття рентабельності та методи її визначення
  рентабельності, тобто відношенням прибутку до обсягу ресурсів, витрачених на її отримання, або об'ємним показником діяльності. Рентабельними є ті торговельні організації, які в результаті господарської діяльності отримують прибуток. Однак при оцінці рентабельності важливо знати порівняльні або граничні характеристики, що забезпечують можливість оцінки. В даний час в якості
 16. § 2. РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ
  рентабельності виробництва. Рентабельність виробництва є найбільш узагальнюючим, якісним показником економічної ефективності виробництва, ефективності функціонування підприємств галузі. Рентабельність виробництва якраз порівнює величину отриманого прибутку з розмірами тих коштів - основних фондів і оборотних коштів, за допомогою яких вона отримана. Ці використані в
 17. бажано ПОПИТ
  рентабельності виробництва та
 18. ЗАХИСНИЙ ПОРТФЕЛЬ
  рентабельності, чий біржовий курс стабільний і не схильний до кон'юнктурних коливань; до купівлі таких акцій вдаються з метою захисту капіталу в період нестабільності на
 19. ЗАХИЩЕНІ АКЦІЇ
  рентабельності, чий біржовий курс стабільний і не схильний кон'юнктурних коливань; до купівлі таких акцій вдаються з метою захисту капіталу в період нестабільності на
 20. Активне ціноутворення
  рентабельності.
© 2014-2022  epi.cc.ua