Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Г.П. Журавльова. Економіка : Підручник, 2001 - перейти до змісту підручника

Рівновага на ринку праці


Перетин кривих попиту праці та пропозиції праці (при накладенні графіків один на інший) в точці? характеризує рівновага на ринку праці (рис. 8.4) і встановлення рівноважної ставки реальної заробітної плати (WE) і рівноважного рівня зайнятості (QE).
Всі підприємці, приголосні платити рівноважну заробітну плату, знаходять на ринку праці необхідне їм кількість працівників, їх платоспроможний попит на робочу силу задоволено повністю. Працівники, готові запропонувати робочу силу по рівноважної ціною, повністю працевлаштовуються. Тому говорять, що точка Е визначає положення повної зайнятості.
Якщо заробітна плата перевищує рівноважний рівень заробітної плати І ^?, то виникає інша ринкова ситуація. Фірма вибирає такий режим функціонування, який відповідає точці В на кривій пропозиції. Кількість пропонованого праці перевищує попит на працю Q на величину АВ, тобто з'являється безробіття. ПОСК-
1. Загальна характеристика ринку праці. Рівновага
209
W
безробіття
QA Qt QB Q
Рис.
8.4. Рівновага на ринку праці
льку перевищення заробітною платою її рівноважного рівня не може тривати довго (попит на працю з боку роботодавця зменшується), то відбувається зниження заробітної плати до рівноважної і нижче в результаті надлишкової пропозиції праці. Потім починається протилежний процес, який повертає заробітну плату на рівень рівноважної і вище. Коливальний характер досягнення рівноваги на ринку праці свідчить про те, що обидві ситуації (безробіття і наявність незайнятих робочих місць) не можуть бути стійкими, вони піддаються корекції з боку ринкових механізмів у напрямку відновлення положення повної зайнятості.
Наявність же стійкої безробіття свідчить про дію на ринку праці неконкурентних факторів, що сприяють стійкості відхилення заробітної плати вгору від її рівноважного рівня. К. таких факторів можна віднести держава, законодавчо регулює ринок праці шляхом встановлення всіх форм власності, механізму індексації доходів, механізму соціального захисту населення, програм соціальної політики і т.
д.
Іншим фактором є діяльність профспілок, зусилля яких спрямовуються на протистояння зниженню попиту на працю, на штучне обмеження пропозиції праці. Через систему укладення генеральних угод і колективних договорів профспілки змушують підприємців погоджуватися на підвищені умови оплати праці для членів профспілки. Практикується укладання Договорів за зразком, коли укладений договір з однією фірмою використовується як еталон на переговорах з іншого.
11-3558
210
Глава 8. Ринок праці. Заробітна плата. Проблема зайнятості
Отже, ринок праці - це така економічна середу або простір, на якому в результаті конкуренції між економічними агентами через механізм попиту та пропозиції встановлюється певний обсяг зайнятості та рівень оплати праці.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Рівновага на ринку праці"
 1. Фактори
  рівновага на ринку праці (рис. 8.4) і встановлення рівноважної ставки реальної заробітної плати (WE) і рівноважного рівня зайнятості (QE). Всі підприємці, приголосні платити рівноважну заробітну плату, знаходять на ринку праці необхідну їм кількість працівників, їх платоспроможний попит на робочу силу задоволено повністю. Працівники, готові запропонувати робочу силу по рівноважної
 2. Висновки
  рівноважної ставки реальної заробітної плати та рівноважного рівня зайнятості. Рівновага нг ринку праці можливе у двох точках в силу специфіки кривої пропозиції праці. 7. Заробітна плата - це ціна, що виплачується за використання праці найманого працівника. Розрізняють почасову, відрядну і акордну оплату праці; номінальну і реальну заробітну плату; природну ціну праці і загальний рівень
 3. Запитання для самоперевірки
  рівновага на ринку праці ? 7. Що таке зайнятість і які її види ви знаєте? 8. У чому сутність заробітної плати та економічної ренти? 9. Який зв'язок ринку праці з теорією виробництва? 10. Які системи оплати ви знаєте? 11. Охарактеризуйте стан ринку праці та зайнятості в Росії. 12. Чи вірно наступне твердження: ціна праці не залежить від ціни готової продукції? Поясніть
 4. Тема 44. макроекономічної рівноваги В НАРОДНОМУ ГОСПОДАРСТВІ
  рівноваги. Безліч різнотипних ринків, що існують в економіці, переплетені в складну національну ринкову систему, де зміни на одному ринку тягнуть за собою численні і значні зміни на інших. Національне ринкове господарство в цілому, подібно частковим ринкам, характеризується загальним рівновагою. Загальна економічна рівновага (ОЕР) - стійке стан економіки, при
 5. Аналіз показує, що зменшення граничного про-продукту тісно пов'язане із збільшенням граничних
  рівновазі Ми з'ясували два моменти визначення заробітної плати на конкурентних рин-ках праці : - Зміни заробітної плати призводять попит і пропозиція праці в стан рівноваги. - Заработнаяплата працівників дорівнює вартості граничного продукту
 6. Можливо, поєднання цих характеристик викличе подив.
  рівновагу на ринку праці. Зміна заробітної плати та кількості праці призводять попит і пропозиція в стан рівноваги. У цьому випадку кожна фірма купує таку кількість праці, яке приносить їй прибуток. Тобто кожна фірма слід правилу максимізації прибутку: вона наймає додаткових працівників до тих пір, поки їх заробітна плата не зрівняється з вартістю граничного
 7. 1. Попит, пропозиція і рівновага на ринку праці
  праці - це ринок, де реалізується лише один з інших ресурсів. Тут можна виділити чотири основних концептуальних підходу до аналізу функціонування сучасного ринку
 8. 2.4. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ. ТИПИ І ФАКТОРИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
  рівноваги в умовах досягнення повної зайнятості. Передбачалося, що в економіці на основі технічного вдосконалення капіталу існує посто-янная можливість зростання. Якщо на даному етапі сукупний попит забезпечує повну зайнятість, то на наступному етапі він може виявитися недостатнім для цього. Тому для підтримки повної зайнятості сукупний попит повинен збільшуватися
 9. 3.1. БЕЗРОБІТТЯ: СУТНІСТЬ, ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ. ВИМІР БЕЗРОБІТТЯ
  рівноважний стан ринку, коли пропозиція праці перевищує попит на нього. Співвідношення числа за-нятих і безробітних графічно зображено на рис. 3.1, де DL - крива попиту на працю (робочу силу); SL - крива пропозиції праці; точка E - стан рівноваги, при якому пропозиція праці і попит на нього (Lе) рівні при рівноважному рівні заробітної плати Wе. {foto16} Рис. 3.1. Безробіття
 10. 1. Функціональне распределеніедохода
  рівноважний рівень заробітної плати, рівний W0.В точці E величина трудового доходу дорівнює площадізатененного прямокутника, т. е чисельності зайнятих, помноженої на рівень реальної зарплати. Оскільки ми розглядаємо тільки два факторапроізводства - праця і капітал, все, що не являетсядоходом на капітал, є трудовим доходом. інавпаки, якщо відомо, що частка праці в сукупність-ном доході
© 2014-2022  epi.cc.ua