Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Буква П, 2013 - перейти до змісту підручника

ПРОДУКЦІЯ

продукт виробництва в речовій або інформаційній формі, найчастіше у предметному вигляді, кількісно вимірюваний в натуральному і грошовому вираженні.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПРОДУКЦІЯ "
 1. Синдикат
  продукції. З метою реалізації продукції створюється загальна контора або підприємство, яке займається збутом продукції. Розподіл доходів між підприємствами здійснюється відповідно до частки (квотою) кожного з них у загальному обсязі виробленої та реалізованої продукції. Як правило, в синдикати об'єднуються підприємства, що випускають однорідну
 2. ИЗДЕЛИЕ
  продукції, кількість якої може обчислюватися в штуках або екземплярах; 2) у множині словом "вироби" називають вироблену продукцію або спеціальні види продукції оборонної промисловості, або кустарного виробництва, окремих
 3. давальницької ПРОДУКТ (давальницька сировина)
  продукції її виробнику з метою переробки в готову продукцію, оплачувану замовником . Наявність давальницької продукту свідчить про виготовлення продукції з матеріалу
 4. капіталомістких
  продукції, товарів, послуг вартістю в 1 рубль (або в розрахунку на іншу грошову одиницю). Капіталомісткість визначається шляхом ділення вартості основних засобів на обсяг продукції в грошовому вираженні, що випускається за один рік. Наприклад, якщо вартість основних засобів підприємства становить 3 млн. рублів і в рік воно випускає продукцію вартістю 1,5 млн. рублів, то капіталомісткість продукції
 5. Питання 60. Статистичні показники собівартості продукції. Динаміка середнього рівня собівартості продукції
  продукції, необхідно ввести такі позначення: z0 - собівартість одиниці продукції у базисному періоді; zпл - планова собівартість одиниці продукції в звітному періоді; z1 - фактична собівартість одиниці продукції в звітному періоді; qпл - плановий обсяг випуску продукції в звітному періоді; q1 - фактичний обсяг випуску продукції у звітному періоді. Основними
 6. Питання 61. Загальні показники рівня і динаміки собівартості продукції
  продукції є узагальнюючим показником витрат виробництва, за допомогою якого можна проаналізувати рівень і динаміку витрат на виробництво і реалізацію різнорідної продукції по підприємству в цілому. Для аналізу зміни собівартості виробленої продукції порівняно з планом або базисним періодом розраховується агрегатний індекс собівартості продукції: {foto185} де? Z1q1 -
 7. Середні витрати
  продукції. Саме цей вид витрат дозволяє здійснювати зіставлення витрат з ціною або виручкою, одержуваної від реалізації одиниці продукції. Середні витрати - це витрати на виробництво одиниці продукції. Їх можна розрахувати по відношенню до постійних, змінним і загальним витратам, якщо відповідні сумарні величини розділити на число одиниць, що випускається. Це можна записати в
 8. Критерій мінімізації збитків
  продукції вимірюється відрізком NT, а загальна сума економічних втрат вимірюється площею прямокутника TDМN. Вона дорівнює добутку збитків, принесених кожною одиницею продукції, на обсяг випуску продукції (7 - 20=140 руб.). Мінімізація збитків, так само як і максимізація прибутку, досягається при обсязі виробництва продукції, якому відповідає універсальне умова Дпред=Іпред, або Ц=
 9. 37. ЗНАЧЕННЯ, ЗАВДАННЯ І ДЖЕРЕЛА АНАЛІЗУ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
  продукції - це виражені в грошовій формі поточні витрати підприємства на її виробництво і реалізацію. Собівартість продукції має велике значення для економіки підприємства: розмір одержуваної ним прибутку значною мірою залежить від рівня собівартості. Як відомо, прибуток є різниця між виручкою від реалізації продукції та її повною собівартістю, отже, якщо собівартість
 10. 35. ВИДИ СОБІВАРТОСТІ
  продукції (калькуляція) показує витрати підприємства на виробництво і реалізацію конкретного виду продукції в розрахунку на одну натуральну одиницю; дозволяє характеризувати рівень і динаміку витрат на виробництво продукції в цілому по промисловості. Виробнича собівартість валової продукції - представляє собою витрати, що включаються до собівартості продукції. Виробнича
 11. ІНВЕСТИЦІЙНІ ТОВАРИ
  продукція машинобудування і будівельна
 12. ВИТРАТИ-ВИПУСК
  продукції, заснована на порівнянні вартості своєї продукції і сумарних витрат у грошовому вираженні на її
 13. МУЛЬТИПЛІКАТОР
  продукції та споживчого попиту на цю продукцію (а отже, і доходу). Чисельно мультиплікатор (М) більше одиниці і дорівнює відношенню: М=1/ПСП, де ПСП - гранична схильність споживача до споживання даної продукції, товару; або відношенню рівноважного ВНП до зміни обсягу
 14. Ціна лімітна
  продукції; встановлюється на стадії розробки продукції за попередніми (розрахунковим)
 15. КЛАСИФІКАТОР
  продукції, товарів), кожному з яких присвоєно певний шифр, код. Найчастіше застосовуються класифікатори продукції,
 16. 33. Калькулювання собівартості
  продукції являє собою систему прийомів, використовуваних для обчислення собівартості певної одиниці. Метод калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) визначає (шляхом використання певних розрахунків) собівартість всієї товарної продукції, виробленої підприємством, та її окремих частин, а також собівартість конкретних видів виробів. За допомогою методу калькулювання
 17. 25. Матеріаломісткі і матеріаловіддача
  продукції, коефіцієнт матеріальних витрат, прибуток на рубль матеріальних витрат. Матеріаловіддача (Мо) характеризує вихід продукції на 1 руб. матеріальних витрат (М), тобто кількість продукції, виробленої з кожної гривні спожитих матеріальних ресурсів: Мо=V / М, (4) де V - обсяг реалізованої продукції. Матеріаломісткість (Ме) - показник, зворотний матеріаловіддача, що характеризує
 18. Ринкова ціна продукції
  продукції визнається ціна, що склалася при взаємодії попиту та пропозиції на ринку ідентичних (а за їх відсутності - однорідних) товарів (робіт, послуг) у порівнянних економічних (комерційних)
 19. 22. АНАЛІЗ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ. ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ
  продукції незалежно від її виду та призначення: обсяг і питома вага сертифікованої продукції в загальному обсязі випуску продукції; питома вага нової продукції в загальному її випуску; середній коефіцієнт сортності; питома вага експортованої продукції та т . д. Частина показники якості характеризують технічні та споживчі властивості продукції. Доцільно здійснювати аналіз якості на
© 2014-2022  epi.cc.ua