Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
BC Автономслз, О.І. Ананьін, С.А. Афонією. Історія економічних вчень, 2002 - перейти до змісту підручника

Прибуток і відсоток в класичній політекономії


Для А. Сміта і Д. Рікардо головним (первинним) доходом з капіталу була прибуток. Згідно Сміту, «дохід, одержуваний з капіталу особою, яка особисто вживає його у справу, називається прибутком, дохід, що отримується з нього особою, яка не вживає його у справу, а позичає його іншому, називається відсотком або грошовим зростанням ... Позичковий відсоток завжди являє собою дохід похідний ... »(с. 122-123).
Навпаки, в сучасній мікроекономіці базовий дохід на капітал - це відсоток, тоді як прибуток - дохід додатковий, непостійний, зникаючий у міру наближення економіки до стану загальної рівноваги (про теорії прибутку див. гл. 18) . Трохи спрощуючи, можна сказати: те, що «класики» називали прибутком, тепер іменують відсотком.
66
Отже, Сміт чітко фіксує той факт, що при розвиненому стані суспільства цінові пропорції не збігаються з пропорціями прямих витрат праці на виробництво товарів і що такі витрати не можуть служити основою ціни. Головною перешкодою на шляху до позитивного вирішення проблеми виявилося питання про капіталі - про те, як цей фактор виробництва впливає на рівень природних цін.
Мова йшла, по-перше, про дохід на капітал (прибутку) як факторі природної ціни, по-друге, про витрати капіталу як факторі природної ціни; і, по-третє,
0 динаміці природних цін при зміні факторних доходів.
Провідні представники класичної політичної економії А. Сміт і Д. Рікардо відповідав і на ці питання по-раз ному. Позицію Сміта можна реконструювати таким чином:
а) мінові вартості створюються продуктивною працею, втом числі при розвиненому стані суспільства; доходи власників капита ла і землі суть вирахування з продукту праці;
б) природна ціна товару - розподільна категорія; вона формується як сума доходів основних факторів виробництва: заробітної плати, прибутку і ренти; природні норми цих до ходів складаються на відповідних факторних ринках, неза лежно один від одного;
в) витрати капіталу не є самостійною частиною естест кої ціни товару. «Може здатися, - вказував Сміт, - що ні обходима ще четверта частина для відшкодування капіталу ... Але треба мати на увазі, що ціна будь-якого господарського знаряддя, хоча б робочого коня, в свою чергу складається з таких же трьох частин.
.. І тому, хоча в ціну хліба повинна входити оплата ціни та утримання коня, в цілому ціна все ж зводиться - безпосередньо або в кінцевому рахунку - до трьох з віконницями частинах: до ренти, заробітної плати і прибутку »(с. 121);
г) зміна природних норм факторів виробництва тягне відповідні зміни природної ціни товару (наприклад, підвищення природної заробітної плати повинно викликати зростання цін товарів).
Позиція Сміта логічна, якщо припустити, що в природній ціною всіх товарів прибуток складає одну і ту ж частку. Тільки в | JTOM випадку ціни можуть бути пропорційні витратам та праці і капіталу одночасно. Варто, однак, зробити крок до реальності, допустивши, що в різних галузях співвідношення праці і капіталу і відповідно заробітної плати і прибутку неоднаково, і тут же величина продукту, виміряного через створили його витрати праці, з одного боку, і величина того ж продукту, отримана шляхом підсумовування розподілених з нього факторних доходів - з дру-
1 ой, стануть несумісними.
67
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Прибуток і відсоток в класичній політекономії"
 1. 4. Початковий відсоток в змінюється економіці
  прибутки і збитки. Тільки ті підприємці, які при плануванні правильно передбачили майбутнє стан ринку, здатні отримати продаючи кінцеву продукцію надлишок над витратами виробництва (включаючи чистий первинний відсоток). Підприємець, якому не вистачило спекулятивного розуміння майбутнього, може продати свою продукцію тільки за цінами, що не покривають повністю його витрати
 2. Коментарі
  прибуток у результаті змін їх ринкової вартості [ibid .] виникло на основі першого. З історичних причин в російській мові основне значення слова спекулювати продавати дефіцитні товари за завищеними цінами, яке має сенс тільки в умовах державного регулювання цін (у тому числі і в ринковій економіці). [66] фабіанство концепція поступового перетворення
 3. Генезис економічної науки
  прибуток, «головною метою різних ремесел» і кращим способом придбання могутності держави. А. Монкретьєн бачив різницю між грошима і багатством, добробутом. «Не володіння золота і срібла ... і робить державу багатою, - писав він, - але наявність предметів, необхідних для життя і для одягу ... »Він був противником розкоші, яка, за його словами,« для держави чума і рокове
 4. § 6. Основні напрямки сучасної економічної теорії
  прибутковості і розмірів яких залежать темпи економічного зростання, масштаби виробництва. Розширення функцій держави, на думку Кейнса, необхідно для раціонального використання трудових ресурсів, боротьби із зростанням безробіття, кризами. З цією метою він пропонував збільшувати державні закупівлі товарів, державні витрати на громадські роботи і навіть на військові цілі. Збільшення
 5. 3. Праксиологической аспект полілогізма
  прибутково. Заважати або сприяти його короткостроковими інтересам можуть тільки зміни інституційного оточення. Але ці зміни не мають однакового за силою і змістом впливу на всі галузі економіки і всі підприємства. Заходи, вигідні однієї галузі або підприємству, можуть завдавати шкоди іншим галузям і підприємствам. Для конкретного комерсанта представляє важливість лише
 6. 3. Чистий ринкова економіка
  прибутковість, корисливість і суспільний добробут, егоїзм і альтруїзм, економісти неявно відтворювали соціалістичну систему. Їх подив, якщо можна так висловитися, автопілотом ринкової системи було викликано саме тим, що вони усвідомили, що анархічне стан виробництва призводить до кращого забезпечення людей, ніж накази централізованого всемогутнього держави. Ідея соціалізму
 7. 5. Логічна каталлактики versus математична каталлактики
  прибуток за рахунок невідповідностей у структурі цін, знищує цю різницю і тим самим висушує джерела підприємницьких прибутків і збитків. Він показує, яким шляхом цей процес призведе до виникнення рівномірно функціонуючої економіки. У цьому полягає завдання економічної теорії. Математичний опис різних станів рівноваги просто гра. Проблема полягає в аналізі ринкового
 8. 1. Феномен відсотка
  прибутком і рентою, як вчили економісти класичної школи, неспроможне. Рента це не специфічний дохід від землі, а общекаталлактіческое явище. У доході на працю і капітальні блага вона грає ту ж саму роль, що і в доході на землю. Більш того, не існує ніякого однорідного джерела доходу, який можна назвати прибутком в тому сенсі, в якому цей термін застосовувався економістами
 9. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  прибутку, яка змушує виробників постійно пропонувати споживачам все більше необхідних предметів побуту кращої якості і за нижчою ціною. Надлишок прибутку над збитками може виникнути тільки в економіці, що розвивається і тільки в тій мірі, в якій підвищується рівень життя широких мас [Див с. 277283.]. Таким чином, капіталізм це система, яка спонукає найбільш
 10. 1. Загальні зауваження, що стосуються теорії ренти
  прибуток постає у вигляді частки, що залишається після того, як сплачені всі витрати виробництва. У рівномірно функціонуючої економіці такого перевищення цін продукції над витратами не з 'являється ніколи. У змінюється економіці різниця між цінами на кінцеву продукцію і сумою цін, які підприємець заплатив за покупку компліментарних чинників виробництва плюс відсоток на інвестований
© 2014-2022  epi.cc.ua