Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Людвіг фон Мізес. Людська діяльність: Трактат з економічної теорії, 2005 - перейти до змісту підручника

4. Початковий відсоток в змінюється економіці

До цих пір ми досліджували проблему первинного відсотка за певних припущеннях: обіг товарів опосередковується нейтральними грошима; заощадження, накопичення капіталу і визначення процентних ставок не утрудняються інституційними перешкодами; всі економічні процеси відбуваються в рамках рівномірно функціонуючої економіки. Перші два припущення ми відкинемо в наступному розділі. В даний момент наша задача дослідити первинний відсоток в змінюється економіці.
Той, хто бажає забезпечити задоволення майбутніх потреб, повинен правильно їх передбачити. Якщо йому не вдасться зрозуміти майбутнє, то його підготовка виявиться менш задовільною чи абсолютно марною. Абстрактних заощаджень, здатних забезпечити всі класи задоволення потреб і нейтральних щодо змін, що трапляються в обставинах і оцінках, не існує. Тому в мінливій економіці первісний відсоток не виникає в чистій формі без всяких домішок. Тільки в ідеальній конструкції рівномірно функціонуючої економіки просте протягом часу доводить до повного розвитку первісний відсоток; по ходу часу і з просуванням вперед процесу виробництва все більша і більша цінність, якщо можна так висловитися, наростає на компліментарних факторах виробництва; до кінця процесу виробництва протягом часу породжує в ціні продукту повну квоту первинного відсотка. Одночасно в мінливій економіці протягом періоду виробництва в оцінках цінності також відбуваються й інші зміни. Одні блага починають цінуватися вище, ніж раніше, інші нижче. Ці зміни є джерелом, з якого виникають підприємницькі прибутки і збитки. Тільки ті підприємці, які при плануванні правильно передбачили майбутнє стан ринку, здатні отримати продаючи кінцеву продукцію надлишок над витратами виробництва (включаючи чистий первинний відсоток). Підприємець, якому не вистачило спекулятивного розуміння майбутнього, може продати свою продукцію тільки за цінами, що не покривають повністю його витрати плюс первісний відсоток на інвестований капітал.

Подібно підприємницької прибутку і збитку, відсоток це не ціна, а величина, яку необхідно виділити за допомогою спеціального методу розрахунку з ціни кінцевої продукції успішних ділових операцій. Валова різниця між ціною, за якою товари продаються, і витратами, понесеними при їх виробництві (за винятком відсотка на інвестований капітал), за термінологією класичної англійської політекономії, називалася прибутком [Див: Whatley R. Elements of Logic. 9th ed. London, 1848. P. 354 ff.; Cannan E. A Hystory of the Theories of Production and Distribution in English Political Economy from 1776 to 1848. 3rd ed. London, 1924. P. 189 ff.]. Сучасна економічна наука розуміє цю величину як сукупність каталлактіческі різнорідних складових. Перевищення валової виручки над витратами, яке класичні економісти називали прибутком, включає в себе ціну власної праці підприємця, використаного в процесі виробництва, відсоток на інвестований капітал і, нарешті, власне підприємницьку прибуток. Якщо при продажу кінцевої продукції такого надлишку не з'явилося, то підприємцю не тільки не вдалося отримати власне прибуток, він також не отримав ні еквівалента ринкової цінності вкладеного їм праці, ні відсотка на інвестований капітал.
Розбиття валового прибутку (в класичному сенсі слова) на заробітну плату керуючих, відсоток і підприємницький прибуток це не просто прийом економічної теорії. Воно досконало розроблено в діловій практиці бухгалтерського обліку та розрахунків в області комерційної практики незалежно від міркувань економістів. Розсудлива ділова людина не надає практичної значущості плутаною і спотвореної концепції прибутку, що застосовувалася класичними економістами. Його уявлення про витрати виробництва включає в потенційну ринкову ціну надані їм самим послуги, відсоток, виплачений на позиковий капітал, і потенційний відсоток, який він міг би одержати відповідно до ринкових умов на власний капітал, інвестований у підприємство, якби позичив його іншим людям .
В його очах підприємницької прибутком є перевищення виручки над витратами, розрахованими тільки таким чином [Звичайно, навмисне змішання всіх економічних понять в наші дні сприяє затушовування цієї відмінності. Так, у Сполучених Штатах, обговорюючи дивіденди, виплачувані корпораціями, люди говорять про прибуток.].
Зрозуміло, виділення з комплексу інших складових, включених в класичну концепцію прибутку, заробітної плати підприємця не представляє особливої проблеми. Важче відокремити підприємницьку прибуток від первинного відсотка. У змінюється економіці відсоток, обумовлений в кредитних договорах, завжди являє собою валовий величину, з якої шляхом спеціальних розрахунків і аналітичного перерозподілу слід обчислювати чисту ставку первинного відсотка. Вже було показано, що в кожному акті кредитування, навіть не кажучи про проблему змін купівельної спроможності грошової одиниці, присутній елемент підприємницького ризику. Надання кредиту завжди є підприємницькою спекуляцією, яка може привести до невдачі і втрати частини або всієї суми кредиту. Будь відсоток, обумовлений і виплачений по кредиту, включає в себе не тільки початковий відсоток, а й підприємницький прибуток.
Цей факт тривалий час направляв по невірному шляху всі спроби створити задовільну теорію відсотка. І тільки розробка ідеальної конструкції рівномірно функціонуючої економіки дозволила провести чітку відмінність між початковим відсотком та підприємницькими прибутком і збитком.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Початковий відсоток в змінюється економіці "
 1. 4. Облік витрат виробництва
  первісної вартості відкладається на амортизацію. На третій рік ринкові умови ставлять перед підприємцем дилему. Він повинен подвоїти річний випуск і продати товар за ціною (за вирахуванням покриття збільшення змінних витрат), що перевищує частку амортизації на поточний рік і дисконтовану вартість минулого амортизації. Але це подвоєння виробництва потроює знос обладнання, і
 2. 5. Обчислення відсотка
  первинного відсотка у всій ринковій економіці. Якщо виявляється, що в будь-якому секторі ринку маржа між цінами на готівкові і майбутні товари відрізняється від маржі, існуючої в інших секторах, то бізнесмени, що змагаються за проникнення в ті сектори ринку, де маржа вище, і що уникають тих, де вона нижча, створюють тенденцію вирівнювання. Кінцева ставка первинного відсотка
 3. 1. Проблеми
  первинного відсотка проявляє себе головним чином у відсотку на грошові кредити. Вже зазначалося, що в ідеальній конструкції рівномірно функціонуючої економіки ставка первинного відсотка єдина. У всій системі існує тільки одна ставка відсотка. Ставка відсотка по кредиту збігається зі ставкою первинного відсотка відношенням між справжніми і майбутніми благами. Цю ставку
 4. 3. Цінова премія як компонента валової ринкової ставки відсотка
  первинного відсотка. Ми можемо назвати цю знижку позитивну або негативну цінової премією. У випадку швидко прогресуючої дефляції негативна цінова премія здатна не тільки вичерпати всю ставку первинного відсотка, але і зробити валову ставку негативною величиною, сумою, яка виплачується за рахунок кредитора. Якщо цінова премія розрахована правильно, то ні на положенні
 5. 4. Позичковий ринок
  первинного відсотка. Щодо цієї тенденції теорія каталлактики може розглядати ринкову ставку відсотка, як якщо б вона була єдиним феноменом, і абстрагуватися від підприємницької компоненти, завжди присутня у складі валових ставок, і цінової премії, присутньої в них від випадку до випадку. Ціни всіх товарів і послуг в кожен момент часу рухаються до кінцевого
 6. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  первинного відсотка, немає ніякої відповідності між нею і тимчасовими змінами валової ринкової ставки відсотка внаслідок змін грошового відношення під дією грошових чинників. Якщо приплив або відплив грошей і заступників грошей в ринковій системі спочатку надає дію на позиковий ринок, це тимчасово порушує узгодженість валових процентних ставок і ставки первинного
 7. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  первинного відсотка, не розділяти цю думку, то виникає проблема, від обговорення якої не слід ухилятися. Додаткова пропозиція кредиту, викликане збільшенням маси грошей або інструментів, що не мають покриття, безумовно, в силах знизити валову ринкову ставку відсотка. Якщо відсоток не просто грошовий феномен і не може тривалий час знижуватися або усуватися зовсім з
 8. 5. Ціна на землю
  первинного відсотка [Необхідно ще раз нагадати, що з ідеальної конструкції рівномірно функцио-нірующей економіки не можна послідовно вивести всі її кінцеві логічні наслідки. По відношенню до проблеми землі необхідно підкреслити дві речі: по-перше, те, що в рамках цієї ідеальної конструкції, яка характеризується відсутністю змін в перебігу подій, місця для покупки та продажу
 9. Коментарі
  первісній чистоті, можна було перерахувати по пальцях. [13] ід, его і суперего (у Фрейда воно, я і понад-я) в психології три основні системи особистості, кожна з яких володіє власними функціями, властивостями, компонентами, механізмами і т.д., але які взаємодіють настільки тісно, що важко і навіть неможливо розплутати лінії їх впливу і зважити їх відносний внесок в людське
 10. 4.6. Додаткова інформація
  первісна вартість придбання або створення об'єкта нерухомості, за якою він був занесений до балансової відомість, за вирахуванням накопиченого зносу. Баланс основних засобів - складається господарюючим суб'єктом баланс, характеризує надходження, витрачання та вибуття основних засобів (будівель, споруд, обладнання) за певний період часу. Благоустрій -
© 2014-2022  epi.cc.ua