Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Гранична доходність ресурсу

Граничною прибутковістю ресурсу, або доходом від реалізації граничного продукту є приріст доходу підприємства за рахунок залучення в процес виробництва додаткової одиниці ресурсу. При спадної віддачі ресурсу приріст доходу скорочується. Це обумовлює більш швидке, інтенсивне зниження граничної прибутковості недосконалого конкурента в порівнянні з більш досконалим.
Отже, масштаби використання підприємством ресурсів залежать від динаміки їх граничної прибутковості. Тому на графіку (рис. 23.2) лінія граничної прибутковості ресурсу у підприємства-монополіста (ПД2) має крутіший нахил, ніж у підприємства-конкурента (ПД1).

Рис.

23.2. гранична прибутковість ресурсу підприємства в умовах досконалої (ПД1) і недосконалою (ПД2) конкуренції« Попередня Наступна »
=Перейти до змістом підручника=
Інформація, релевантна "Гранична доходність ресурсу"
 1. Граничні витрати ресурсу
  граничної прибутковістю важливе значення мають граничні витрати ресурсу, що представляють собою приріст витрат у результаті залучення у виробництво додаткової одиниці змінного ресурсу. Динаміка або відсутність такої відносно граничних витрат ресурсу залежать від ринкової структури кожного конкретного ресурсу. Якщо ресурс закуповується на ринку досконалої конкуренції, то граничні
 2. Гранична доходність ресурсу
  граничного продукту. Приріст доходу фірми за рахунок додаткової одиниці даного ресурсу називається граничною прибутковістю ресурсу або доходом від граничного продукту MRP (англ. marginal revenue product). Як зазначалося вище, граничний продукт спочатку зростає, а потім починає знижуватися відповідно до закону спадної віддачі. Оскільки зростання граничного продукту відбувається на дуже короткій
 3. Яка кількість ресурсу слід використовувати?
  Гранична прибутковість буде дорівнює граничним витратам на цей ресурс (рис. 12.12). У розглянутому прикладі при ціні ресурсу 1000 руб. фірма в умовах досконалої конкуренції на ринку готової продукції буде використовувати 6 од. даного ресурсу (графік граничної прибутковості MRP1), а в умовах недосконалої конкуренції - тільки 5 од. (Графік граничної прибутковості ресурсу MRP2). Рис. 12.12.
 4. Терміни і поняття
  прибутковість ресурсу Граничні витрати
 5. Основні терміни і поняття
  гранична доходність ресурсу , граничні витрати ресурсу, правило мінімізації витрат виробництва, правило максимізації прибутку, заробітна плата, номінальна, реальна заробітна плата, крива індивідуальної пропозиції праці, рента, ціна землі, капітал, відсоток, номінальний, реальний відсоток, Пофакторние розподіл доходів, персональний розподіл доходів, крива Лоренца, коефіцієнт
 6. Ключові терміни
  прибутковість фактора Гранична цінність фактора Реальний рівень зарплати (для окремої фірми) Крива попиту на фактор виробництва, що пред'являється фірмою Галузева крива попиту на фактор
 7. Граничні витрати ресурсу
  граничний витратами ресурсу. Коли фірма стикається з умовами досконалої конкуренції на ресурсному ринку, її граничні витрати на ресурс будуть рівні ціні цього ресурсу. Наприклад, якщо невелика фірма хоче найняти бухгалтера, то йому заплатять згідно ринковій ставці заробітної плати. Оскільки попит фірми є лише малою часткою попиту на бухгалтерів, вона не зможе вплинути на рівень
 8. Основні поняття
  прибутковість
 9. Гранична прибутковість чинника
  граничний продукт праці, тобто ту величину, наяку збільшився обсяг випуску в результатепрівлеченія однієї додаткової одиниці праці (в даному випадку одного додаткового працівни-ка). Як ми бачили в гл. 8, поки обсяги используе-мого праці дуже малі, граничний продукт трударастет при наймі додаткових работнікоа Але вданому випадку, як тільки число працівників переви-щує три, граничний
 10. Висновки
  граничного доходу та граничних витрат. Оскільки крива граничного доходу монополіста лежить нижче кривої попиту, він буде продавати продукцію за вищою ціною і виробляти її в меншому обсязі, ніж в умовах досконалої конкуренції. 4. Фактором, що обмежує монопольну владу на ринку, є еластичність ринкового попиту. Чим вище еластичність, тим менше монопольна влада, і
 11. Тема 25. ПОПИТ НА ФАКТОРИ ВИРОБНИЦТВА
  граничний дохід від додаткової одиниці ресурсу, але і приріст обсягу виробництва. Отже, якщо в якості такого фактора виступить, наприклад, праця, то: MRPL=MR х MPL, (25.1) де MRPl-гранична прибутковість від чинника «праця»; MR-граничний дохід; MPL-граничний продукт фактора «праця». З розширенням виробництва гранична прибутковість фактора виробництва убуває через дії в
 12. 8.1. Попит на економічні ресурси
  граничної продуктивності ресурсу, вимірюваної, нагадаємо, граничним продуктом (МР). Якщо покупка верстата дає більший приріст випуску, ніж наймання одного робітника, то, очевидно, фірма, за інших рівних умов, віддасть перевагу купити верстат. З урахуванням цих обставин кожна фірма, пред'являючи попит на ресурси, зіставляє той дохід, який вона отримає від придбання даного ресурсу, з
 13. Оптимальна величина попиту на працю
  граничної прибутковості праці показує, що приносить залучення одного дополнітельногоработніка. Однак найм працівника одновременноувелічівает і витрати на величину "зарплати етогоработніка. Отже, чистий ефект притягнення ня додаткового працівника, котрий простежується наоб'еме прибутку фірми, дорівнює граничної дохідно-сти за вирахуванням приросту фонду зарплати. Результатетой операції міститься в
 14. Запитання для самоперевірки
  гранична доходність ресурсу? Чим відрізняються граничні прибутковості ресурсу для конкурентної фірми та фірми-монополіста на ринку готової продукції? 13. Припустимо, що фірма є монополістом на ринку готової продукції. Скільки робочих вона найме при ставці заробітної плати 1200 руб.? Скільки робочих вона найняла б в умовах досконалої конкуренції на ринку продукції? Необхідні для
 15. З будь-який час дорівнює вартості граничного продукту фактора виробництва.
  граничного продукту фактора виробництва. Отже, рівноважна ціна покупки землі або капіталу залежить і від теку-щей вартості їх граничного продукту, і від вартості граничного продукту, яка, як очікується, буде переважати в майбутньому. Зв'язок між факторами виробництва Отже, ціна фактора виробництва - праці, землі або капіталу - дорівнює вартості граничного продукту цього
© 2014-2022  epi.cc.ua