Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

З будь-який час дорівнює вартості граничного продукту фактора виробництва.

З будь-який час дорівнює вартості граничного продукту фактора виробництва. Отже, рівноважна ціна покупки землі або капіталу залежить і від теку-щей вартості їх граничного продукту, і від вартості граничного продукту, яка, як очікується, буде переважати в майбутньому. Зв'язок між факторами виробництва Отже, ціна фактора виробництва - праці, землі або капіталу - дорівнює вартості граничного продукту цього фактора. Гранична вартість продукту будь-якого фак-тора, в свою чергу, залежить від доступного його кількості. В силу спадної прибутковості пропонувалася в надлишку фактор характеризується низьким предель-ним продуктом, а відповідно, і низькою ціною, а фактор, пропозиція якого обмежено, - високим граничним продуктом і високою ціною. В результаті, чогда пропозицію фактора скорочується, його рівноважна ціна зростає. Зміна пропозиції будь-якого чинника впливає і на ринки інших фак-торів виробництва. У більшості випадків фактори виробництва використовуються: овместно, отже, продуктивність кожного фактора залежить від кількістю-ства інших факторів, необхідних для процесу виробництва. В результаті вимірюв-ня пропозиції будь-якого фактора змінює прибутковість інших.
Припустимо, що пронісся над садами ураган знищив безліч використати для збору яблук сходів. Як це вплине на прибутковість різних факторів виробництва? Очевидно, що пропозиція сходів зменшується, отже, рівноважна ціна ренти сходів збільшується. Ті власники, яким вдалося зберегти основний засіб праці садівників, здаючи їх в оренду фірмам, зиращівающім яблука, отримують більший дохід. Проте вплив цієї події не обмежується ринком сходів. Так як кіль-кість доступних сходів зменшується, скорочується і граничний продукт робочих,? Аняття збором яблук. Зменшення пропозиції сходів означає скорочення спро-а на працю складальників яблук, що веде до зниження рівноважної заробітної плати. Отже, подія, яка змінює пропозицію будь-якого з факторів виробництва, може призвести до зміни прибутковості всіх факторів. Зміна доходу будь-якого тзактора можна визначити за допомогою аналізу впливу події на вартість його граничного продукту. 404 Частина 6. Теорія ринку купа Практикум Економікс чорної смерті ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ Що визначає дохід землевласників і власників капіталу? Як збільшення запропонованого-вання капіталу вплине на доходи тих, хто вже володіє капіталом.
? Як це вплине на доходи працівників? Охопила Європу в XIV в. епідемія бубонної чуми за кілька років привела до смерті близько третини її населення. «Чорна смерть» явила нам страш-ний природний експеримент з перевірки теорії ринків факторів виробництва. Розглянемо вплив епідемії на тих, кому пощастило залишитися в жи-вих. Як ви думаєте, що сталося з заробітною платою працівників і рентою землевласників адельцев? Щоб відповісти на це питання, давайте розглянемо вплив скорочення населення на граничний продукт праці та граничний продукт землі. Змен-шення пропозиції праці веде до збільшення граничного продукту праці Е заробітної плати. Так як у виробництві праця і земля використовуються совмес-тно, зменшення пропозиції праці позначається на ситуації на ринку землі - основного фактора виробництва в середньовічній Європі. Уменьшеніечісла працюють на землі селян означає, що додатково залучаємо до об-робітку одиниця землі приносить меншу кількість продукції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " З будь-який час дорівнює вартості граничного продукту фактора виробництва. "
 1. 3. Людська праця як засіб
  час, витрачений на роботу. Так чи інакше схильність до витрачання залишаються невикористаними частин загального потенціалу працездатності зменшується при інших рівних умовах із збільшенням вже витрачених частин. Чи відбувається це зниження готовності працювати далі з більш-менш швидким прискоренням завжди є питанням економічних даних, а не питанням категоріальних
 2. 4. Облік витрат виробництва
  будь-яке збільшення витрачання факторів для виробництва споживчого товару збільшує його потенціал усунення занепокоєння, по-друге, будь-яке збільшення кількості споживчих товарів вимагає пропорційного збільшення витрачання факторів виробництва, або навіть більш ніж пропорційного збільшення їх витрачання . Якби обидві ці умови виконувалися завжди і без жодних
 3. 6. Заробітна плата та засоби існування
  будь-який час він може бути знищений силами природи, якими він не в силах управляти, або принаймні не може управляти на нинішній стадії свого знання і потенційних можливостей. Але кошмар голодної смерті більше не вселяє жах в людей, що живуть в капіталістичному суспільстві. Той, хто здатний працювати, заробляє набагато більше того, що необхідно для простого підтримки життя.
 4. 3. Мінімальні ставки заробітної плати
  будь-яка держава вважає своїм основним обов'язком. Вони намагалися зберегти своє виняткове право вдаватися до насильницьких дій. Економічній науці немає необхідності вдаватися в дослідження страйків з приводу юрисдикції [75] і різних законів, особливо періоду Нового курсу в Америці, які, за загальним визнанням, були спрямовані проти роботодавців і поставили профспілки в
 5. Заробітна плата в умовах досконалої і недосконалої конкуренції
  часом широкого поширення набули методи колективного стимулювання: - участь у капіталі (поширення акцій компанії серед працівників і відповідна виплата дивідендів); - участь у прибутку (виплата бонусів за результатами діяльності компанії); - участь в результатах зростання продуктивності праці (укладення між підприємцями та профспілками «договорів про
 6. Три групи найважливіших макроекономічних показників
  будь-яке національне господарство служить для забезпечення населення країни доходами , забезпечують їх життєвими благами. Тому, чим більш ефективна національна економіка, тим більше можливостей у кожного підвищити свій життєвий
 7. 1. Теорія граничної корисності як теорія ціноутворення
  час і сили при досягненні різного роду насолод таким чином, щоб цінність граничного атома кожного одержуваного насолоди дорівнювала б втоми, яку він зазнав у останній момент витрати своєї енергії ". Розглядаючи умови грошового господарства і позначивши граничну корисність як MU, а ціну товару як Р, суть другого закону Госсена можна виразити таким рівнянням: малий. 4
 8. Лекція 13-а Економічні погляди А. Маршалла
  час є причина простору. Це дві взаємопов'язаних між собою величини. При бажанні ми можемо обернути функцію і розглядати У як функцію X. У цьому немає нічого неіраво-мірного. Поняття функції нічого нам не говорить про причинно-слід-жавної залежності, воно показує лише кількісне співвідношення і зв'язок між окремими величинами. Маршалл рекомендував покласти в основу
 9. Лекція 14-я Американські апологети найманого рабства. Д. Б, Кларк
  час обговорення американської констатує-ції, яка передбачала дуже обмежену формальну урізану демократію, Гамільтон пропонував ще більш реак-ційних заходів, проектував довічного президента і требо-вал надання йому права вето по відношенню до всяких законам. По суті він пропонував монархію у своєрідній формі. Зокрема Гамільтон рекомендував усунути автоно-
 10. Модель рівноваги Вальраса
  час як покупці споживчих товарів. Ролі продавців і покупців постійно змінюються. У процесі обміну витрати виробників товарів перетворюються на доходи домогосподарств, а всі витрати домогосподарств - в доходи виробників (фірм). Ціни економічних чинників залежать від розмірів виробництва, попиту, а значить, від цін на вироблені товари. У свою чергу, ціни на випущені в
© 2014-2022  epi.cc.ua