Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

СПОЖИВЧЕ ПОВЕДІНКА В ЧАСТІРАСХОДОВ.

Покажемо, як ми можемо вико-ти криві байдужості для прогнозу споживчого попиту на їжу і розваги. Ні необ-хідності приписувати певні значеніяполезності кожної кривої, як ми це в сущно-сти робили в п. 2. Єдине, що необхідно знати: для Марж було б переважніше знаходитися на вищій кривій байдужості, чемна нижчою.
За цих передумовах вона повинна вибрати по-споживчих пару, представлену точкою на (або всередині) бюджетної лінії AF на рис. 6П-5.Самое краще, що Марж може зробити, - це до-сягти кривої байдужості U2. Для цього вона должнавибрать споживчу пару, соответствующуюточке е, так як це єдина точка на LT2, ко-торую вона може собі дозволити. Їй немає нікакогорезона вибирати точку на лежить нижче крівойбезразлічія, як, наприклад, на LT1, оскільки онаможет зробити кращий вибір. Будь-які точки, лежачи-щие, наприклад, на кривій байдужості LT3, розта-
20 Для дотримання відповідності з трактуванням бюджетної лінії ми игно-ріруем той факт, що всі коефіцієнти нахилу кривих байдужості вдействітельності також є негативними .

Їжа
РІС.
6П-5. Оптимальна споживча пара для Марж.
На цьому малюнку показані бюджетна лінія AF і три крівиебезразлічія Марж. Будь точка на бюджетній лінії являетсядля неї досяжною, але вона не може досягти ніякої точківише цієї лінії. Серед точок, що лежать на бюджетній лінії, є точка е. Вона являє споживчу пару, забезпечують-вающий найвищий можливий рівень корисності, так какрасположена на найвищою з можливих кривих безразлічія.В оптимальній точці бюджетна лінія є дотичною ККривий байдужості
женной вище LT2, є недосяжними длянеї, оскільки її доходу недостатньо для цього.
Тепер співвіднесемо графічне представлениепотребительского поведінки в частині витрат нарис. 6П-5 з аналізом максимізації корисності, представленим в п. 2. По-перше, зауважте, що внаілучшей для Марж точці споживання е бюд-житній лінія є дотичною до кривої без-відмінності. Це означає, що кутовий коеффіціенткрівой байдужості дорівнює кутовому коеффіціентубюджетной лінії в цій точці. Ми стверджували, що кутовий коефіцієнт бюджетної лінії перед-ставлять собою відношення цін і що кутовий коефіцієнт кривої байдужості представляє собойпредельную норму заміщення.
Таким чином, Марж знаходиться на самій вищій кривої безраз-личия (тобто вона максимізує свою корисність), якщо вибирає споживчу пару (точку) насвоіх бюджетної лінії, що задовольняє сліду-ющему умові:

(П2)
Предельнаянорма
заміщення=едиразвлеченіямі
118 Частина 2: Попит, пропозиція і ринки товарів
Їжа
РІС 6П-6. Результат впливу збільшення ціни їжі навелічіну попиту Марж на їжу і розваги. Марж вибирається точку е на бюджетній лінії AF, відповідної доходу в100 дол, цінами на розваги і їду в 10 і 5 дол відпо-відно Коли ціна їжі збільшується до 10 дол, вона должнавибрать тачку на новій бюджетній лінії AF '. Крива безразл-чия Ц тепер представляє собою найвищу криву безразл-чия, яку вона може досягти при заданій нової бюджет-ної лінії Отже, точка е 'представляє її нову споживчий пару

Але це рівність як раз і являє собою ра-венство (3) з гол. 6 плюс тільки що дане наміопределеніе граничної норми заміщення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " СПОЖИВЧЕ ПОВЕДІНКА В ЧАСТІРАСХОДОВ. "
 1. 1. Засоби і цілі
  споживчими благами або благами першого порядку. Засоби, які можуть задовольнити бажання тільки побічно, коли доповнюються взаємодією з іншими благами, називаються благами виробничого призначення, факторами виробництва, благами далекого, або вищого, порядку. Послуги, надавані благами виробничого призначення у взаємодії з доповнюючими їх іншими благами
 2. 1. Закон граничної корисності
  споживчої поведінки та попиту. СПб.: Економічна школа, 1993. С. 1127.]. Тому ні Бернуллі, ні математикам та економістам, які сприйняли його логіку міркувань, не вдалося розв'язати парадокс цінності. Помилки, що складаються у змішуванні психофізичного закону ВебераФехнера і суб'єктивної теорії цінності, вже піддавалися критиці Максом Вебером. Звичайно, Макс Вебер не був достатньо
 3. 4. Стабілізація
  споживчого товару, спотворює результат. Обмежування групою спеціально відібраних товарів завжди довільно і тому хибно. Але навіть якщо не звертати увагу на ці непереборні перешкоди, поставлене завдання все одно не можна вирішити. Не тільки тому, що змінюються технологічні особливості товарів і з'являються нові види товарів, а старі зникають. Змінюються уявлення про
 4. 3. Чистий ринкова економіка
  споживчих витрат часто заохочуються інституційними умовами. Витрати, віднесені на собівартість, зменшують чистий прибуток і, відповідно, податки. Якщо податки поглинають 50% прибутку, то з власної кишені комерсант сплачує тільки 50% подарунка. Решта відносяться на Департамент внутрішніх доходів.]. Схильність враховувати тільки відчутні, видимі і вимірні речі і
 5. 7. Інтеграція каталлактіческіх функцій
  споживчих товарів на підприємстві реальним капіталом. Але відносно того, що готівкові гроші не є капіталом, існувало повну одностайність. Насправді концепція сукупності вироблених факторів виробництва є беззмістовною. Грошовий еквівалент різних факторів виробництва, якими володіє підприємство, можна визначити і підсумовувати. Але якщо ми абстрагуємося
 6. 4. Суверенітет споживачів
  споживчих товарів, роздрібні торговці та представники сфери обслуговування змушені купувати все, що їм необхідно для ведення своєї справи, за мінімальними цінами. Якщо вони не будуть робити закупівлі за мінімальними ринковими цінами і організовувати технологічний процес таким чином, щоб виконати вимоги споживачів найкращим чином і за мінімальною ціною, вони будуть змушені піти з
 7. 9. Підприємницькі прибутки і збитки в економіці, що розвивається
  споживчих благ, які можуть бути спожиті без зменшення наявного капіталу, і, отже, не скорочуючи обсяг виробництва в майбутньому. Збільшення доходу відбувається або в результаті розширення виробництва без зміни технологічних методів виробництва, або в результаті удосконалень в технології, що не були можливі в колишніх умовах нестачі капітальних благ.
 8. 10. Промоутери, керуючі, фахівці та бюрократи
  споживчі товари. На розподіл коштів для виконання завдань, що виникають в ході діяльності уряду, таких обмежень не накладається. Безсумнівно, роботу поліцейського відомства Нью-Йорка можна значно поліпшити, потроївши асигнування. Але питання в тому, чи буде це поліпшення досить значним, щоб виправдати або обмеження послуг, що надаються іншими відомствами
 9. 1. Процес утворення ціни
  споживчі товари знижуватися до тих пір, поки весь запас не буде проданий. Спекуляція з метою отримання прибутку є рушійною силою ринку і виробництва. Хвилювання на ринку ніколи не припиняється. Ідеальна конструкція рівномірно функціонуючої економіки не має відповідності в реальній дійсності. Ніколи не зможе виникнути ситуація, в якій сума цін компліментарних
 10. 4. Облік витрат виробництва
  споживчого товару збільшує його потенціал усунення занепокоєння, по-друге, будь-яке збільшення кількості споживчих товарів вимагає пропорційного збільшення витрачання факторів виробництва, або навіть більш ніж пропорційного збільшення їх витрачання. Якби обидві ці умови виконувалися завжди і без жодних винятків, то будь-яке прирощення z, расходуемое для
© 2014-2022  epi.cc.ua