Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Отримана інформація допомагає вченим розробляти нові теорії, що дозволяють передбачати прийдешні катастрофи. Подібним

Отримана інформація допомагає вченим розробляти нові теорії, що дозволяють передбачати прийдешні катастрофи. Подібним чином і гіперінфляція надає вченим, що вивчають питання грошового обра-домлення, дані для безпосереднього дослідження ролі грошей в економіці. Такий стан економіки цікаво, зокрема, тим, що супроводжується значними змінами рівня цін і пропозиції грошей. Гіперінфляцією зазвичай називають інфляцію, значення якої перевищує 50% на місяць, тобто протягом року рівень цін повинен зрости більш ніж у сто разів. Дані спостережень за гіперінфляцією показують стійкий зв'язок між-ду кількістю грошей і рівнем цін. На рис. 28.4 наведені графіки рівня цін і пропозиції грошей в чотирьох країнах - Австрії, Угорщини, Німеччини та Польщі, які дали в 1920-і рр.. класичні приклади гіперінфляції. Нахил кривої пропозиції грошей визначає швидкість його росту, а нахил кривої рівня цін - темпи інфляції, причому чим крутіше нахил кривих, тим вищі темпи зростання визначених ними характеристик. Рис. 28.
3 НОМІНАЛЬНИЙ ВВП, КІЛЬКІСТЬ ГРОШЕЙ І ШВИДКІСТЬ ЇХ ОБІГУ В США На графіку приведе-ни зміни номінальної вартості випущеної продукції, виміряної як номінальний ВВП, кількості грошей (розрахованого за показником денеж-ної маси M2) і швидкості їх звернень-ня, обчисленої як відношення цих двох змінних. Для зручності порівняння всі три величини масштабовані і приведені до одного значення в 1960 р. Зверніть увагу на те, що за розглядатися період відбувся значи-вальний зростання номінального ВВП і кількості грошей, у той час як швидкість обігу грошей була відносно стабільною . Джерело: U. S. Department of Commerce, Federal Reserve Board. 'Лава 28. Інфляція: причини і витрати 615 ер прибуткового податку і податку з обороту або за рахунок запозичень у населення-ня шляхом продажу державних облігацій. Однак іноді уряду: ллачівают свої витрати просто за допомогою випуску необхідної їм кількістю-тва грошей. Коли держава збільшує свої доходи за допомогою друкарського верстата, Евора, що воно збирає інфляційний податок.
Інфляційний податок не по-: ЕЖ на інші податки, оскільки він не нараховується безпосередньо ні на чиї: еходи і його дія проявляється в прихованій формі. Коли уряд починають нает друкувати надмірна кількість грошей, підвищується рівень цін, а гроші населення втрачають колишню вартість. Таким чином, інфляційним податком об-егается кожен, хто має гроші. У різних країнах величина інфляційного податку з часом помітно мене-юсь. В економіці США останніх років його величина була вельми незначний-ної - менше 3% всіх державних доходів. Однак у 70-ті роки XVIII в. Конгрес тільки що отримали незалежність США оплачував військові расхо-Інфляційний податок - дохід, який отримують урядом з випуску в обіг додаткових грошей. Новини гіперінфляції в СЕРБІЇ 3 якій би країні правітельствоні ис-користувалося друкарський верстат для фінан--ювання своїх непомірних витрат, результат його дій один і той же - '.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Отримана інформація допомагає вченим розробляти нові теорії, що дозволяють передбачати прийдешні катастрофи. Подібним "
 1. § 3. НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС І ЕФЕКТИВНІСТЬ НАКОПИЧЕННЯ
  отримання готових продуктів - електронно-променеві, плазмові, імпульсні, радіаційні, мембранні, хімічні й інші. Скажімо, біотехнологія дозволяє, минаючи фабричні способи виробництва азотних добрив, за допомогою особливих бактерій безпосередньо отримувати азот з повітря і передавати культурним рослинам. Електронізація і комплексна автоматизація ведуть, в кінцевому рахунку, до створення
 2. НЕ ДІЛИТИ, А ЗАРОБЛЯТИ
  отримані в спадщину. Але, з іншого боку, обрізати у другого ці блага означало б позбавити стимулу, ініціативи, прагнення добре і високопродуктивно трудитися найактивніші верстви населення. Зрештою, коли ми говоримо про заробітки, то практично мало хто думає про себе особисто, про те, щоб купити собі зайвий костюм. Більше думають про сім'ю, про підростаюче покоління, про дітей. Може
 3. 1. Процес утворення ціни
  отримані шляхом довільного ототожнення неоднакових речей, до справи не
 4. ЗНИКНЕННЯ КЛАСИЧНИХ порівняльних переваг
  отримання нової роботи. У найближчій і середній перспективі реальні втрати - це втрати високих заробітків і доходів, які можна було б мати, залишаючись на передньому краї хвилі нових технологій. У тривалій перспективі - це вимкнення з майбутнього розвитку і нездатність взяти участь у грі, коли виникнуть нові можливості високих заробітків і доходів. Країни, які не зробили мікросхеми
 5. § 10. Розвиток сутнісних сил людини - вирішальний фактор соціально-економічного прогресу
  отриманні освіти, медичних послуг, соціальному страхуванні, вихованні дітей і т. п.; до духовних - у залученні до культурних та історичних цінностей, отриманні всебічної інформації, саморозвитку і самовдосконаленні. Розвиток і задоволення потреб у кінцевому результаті залежить від ступеня зрілості економічної системи. У первісному суспільстві людина задовольняла тільки
 6. 2.4. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ. ТИПИ І ФАКТОРИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
  отримання певного кількості продукції {foto11}, де Yt - природний рівень реального обсягу виробництва; Kt, Nt - відповідно витрати праці і капіталу. 2. Рівняння функції пропозиції праці. Передбачається, що існує постійний екзогенно заданий темп приросту населення (?), А частка зайнятих у складі робочої сили стабільна: {foto12}. 3. Рівняння рівноваги на ринку
 7. § 2. ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ
  інформацію про нього, допомагають професійної орієнтації молоді. Проте напрям на роботу, видане біржами праці, не є обов'язковим для підприємців, які часто воліють наймати на роботу через власні відділи кадрів. Відмова від роботи, запропонованої біржею праці, зазвичай тягне за собою позбавлення допомоги з безробіття. Наступним елементом системи економічної
 8. § 3. ЗМІШАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
  отримання кредиту, зменшує норму відсотка. Навпаки, в період господарського підйому скорочуються виплати з безробіття, зменшується обсяг державного кредиту, підвищується норма процента. Важливою державною функцією стало регулювання соціальних відносин. Особливу увагу при цьому приділяється відносинам між роботодавцями і працівниками: держава зумовлює розмір мінімальної
 9. 3. Праксиологической аспект полілогізма
  отриманий результат безумовно не ідеологічний у марксистському розумінні. Маркс винайшов свою доктрину ідеології, бажаючи підірвати престиж економічної науки. Він усвідомлював своє безсилля дати відповідь на заперечення економістів щодо здійсненності соціалістичних проектів. Насправді він в такій мірі був полонений англійської класичної політекономією, що був твердо впевнений у її
 10. 4. Виробництво
  отриманим від надлюдської абсолютної влади. Не грає великої ролі, обгрунтовує чи деспот свої домагання божественними правами помазані королів, історичною місією пролетаріату, вищою істотою, званим Абсолют (Гегель) або Людство (Огюст Конт). Терміни суспільство і держава в тому сенсі, в якому вони використовуються прихильниками соціалізму, планування і соціального
© 2014-2022  epi.cc.ua