Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Показники рівня життя

Рівень життя виражається за допомогою системи кількісних і якісних показників. Вони включають в себе загальний обсяг споживаних матеріальних благ і послуг або споживання основних продуктів харчування на душу населення, реальні доходи населення, структуру споживання, рівень споживання продовольчих і непродовольчих товарів, тривалість робочого дня, вільного часу і його структуру, рівень розвитку соціальної сфери.
Для уявлення про рівень життя необхідно мати певний стандарт, з яким можна порівнювати фактичні дані. У ролі такого стандарту виступає «споживчий кошик», що включає набір благ і послуг, що відповідає певному рівню споживання. При цьому необхідно розмежовувати мінімальну і раціональну споживчі кошики.
Мінімальна споживчий кошик розраховується для стандартної сім'ї, що складається з чотирьох осіб, з яких двоє - діти шкільного віку.
Вона являє собою той мінімально допустимий споживчий набір, скорочення якого стає соціально неприйнятним. Звідси і поняття прожиткового мінімуму, або того грошового доходу, який забезпечує задоволення мінімально допустимих потреб. Раціональна споживчий кошик - це найбільш сприятливий набір благ і послуг та їх структура, які розраховуються на науковій основі.
Для обліку життєвого рівня населення використовуються індекси вартості життя, кількісно виражають відносну зміну ступеня матеріального добробуту, соціальних і культурних умов життя населення, окремих соціальних груп. Рівень вартості життя визначається представницької структурою витрат середнього жителя (сім'ї) даної країни на придбання відповідної споживчого кошика товарів і послуг.
Індекс вартості життя відображає зміни у вартості споживчого кошика в результаті відбулися змін у рівні цін і тарифів.
Обчислення індексу вартості життя здійснюється на основі врахування структурних сімейних витрат і виведення ваг товарних коефіцієнтів. У зв'язку з відносно швидкою динамікою структури споживчих витрат їх щорічно переглядають, обстежуючи сімейні бюджети та їх структури.
Індекси вартості життя розраховують шляхом визначення середнього зміни ринкових цін тільки на ті товари та послуги, які купуються певними верствами населення. Як правило, це робітники і службовці. За основу розрахунку беруться роздрібні ціни стандартного набору товарів і послуг. При цьому сюди можуть включатися і послуги, що реалізуються поза роздрібної торгівлі. Їх ваги визначаються за структурою споживчих
витрат, встановленої попередніми обстеженнями бюджетів прийнятих в розрахунок сімей.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Показники рівня життя "
 1. Рівень і якість життя населення
  показників:« споживчий кошик »і« прожитковий мінімум ». Рівень життя оцінюють також за показниками: | стану трудових ресурсів (середня тривалість життя, рівень освіти населення, споживання на душу населення основних продуктів харчування в калоріях, в протеїновому змісті, рівень кваліфікації трудових ресурсів, чисельність учнів і студентів на 10 тис. осіб
 2. Питання 89. Система соціально-економічних індикаторів рівня життя населення. Показники СНС, що характеризують рівень життя
  показників, що відображають різні сторони даної категорії і згрупованих у декілька блоків: 1) показники доходів населення; 2) показники витрат і споживання населенням матеріальних благ і послуг; 3) показники накопиченого майна і забезпеченості населення житлом; 4) показники диференціації доходів населення, рівня і меж бідності; 5) соціально-демографічні
 3. Глава 20. Система національних рахунків і її показники
  показники, що дають повноцінну картину господарської
 4. Якість життя
  показник, як якість життя. Даний показник характеризується тим, що крім сукупності благ і послуг, одержуваних людьми, він включає ще якісну сторону життя населення - здоров'я, фізичний розвиток, рівень освіти, умови і безпеку праці, можливості використання вільного часу, стан екології. Це найбільш повний показник, що відображає добробут нації.
 5. 66. ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ
  показників, кожен з яких дає уявлення про будь-якої однієї стороні життєдіяльності людини. Існує класифікація показників за окремими ознаками: загальні та приватні; економічні та соціально-демографічні; об'єктивні і суб'єктивні; вартісні і натуральні; кількісні та якісні; показники пропорцій і структури споживання; статистичні показники та ін До загальних
 6. Запитання до теми
  показниках? 7. Назвіть об'єктивні і суб'єктивні показники якості життя. 8. Охарактеризуйте співвідношення між економічним зростанням і якістю
 7. Поняття якості життя
  показників соціального розвитку, багато з яких відносяться до економічних характеристикам життя людини. Поняття якості життя включає не тільки економічні аспекти. Щоб оцінити добробут людини у всьому обсязі, необхідно досліджувати неекономічні, або якісні сторони суспільного добробуту (зміна природної чи суспільного середовища, динаміку суспільного і
 8. Поняття бідності
  показнику. Доходи і витрати домашнього господарства на душу населення, включаючи власне виробництво, яке дуже важливо для всіх бідних людей, є відповідним показником стандарту життя. Поточне споживання, куди входить споживання власної продукції, відображає здатність домашнього господарства підтримувати стандарти життя через заощадження і позики, незважаючи на коливання доходу. Цього
 9. Дана глава присвячена аналізу поведе-ня цих змінних в довгостроковому періоді.
  показники середньодушового доходу в різних країнах і познайомимося з відмінностями в рівні життя їх населення . По-друге, ми проаналізуємо поняття продуктивності праці - показника обсягу товарів і послуг, вироблених в одиницю робочого часу. Зокрема, ми дізнаємося, як продуктивність праці впливає на рівень життя, і познайомимося з факторами, її визначальними. По-третє, ми
 10. § 1. ЗАГАЛЬНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ПОКАЗНИКІВ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ
  показників, необхідних для адекватної її статистичної характеристики. Досить поширеним є метод, відповідно до якого рівень життя визначається насамперед як сукупність товарів і послуг, якими володіє окрема людина, сім'я чи соціальна група населення. При цьому одним з найбільш важливих індикаторів рівня життя, як правило, вважається показник доходів
© 2014-2022  epi.cc.ua