Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Буква П, 2013 - перейти до змісту підручника

ПОКАЗНИКИ ПРОГНОЗНІ

величини, критерії, рівні, вимірювачі, які дозволяють судити про стан економіки країни, регіону, підприємства, сім'ї і зміні цього стану, про економічний розвиток, зростанні, підйомі або спаді в майбутньому.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПОКАЗНИКИ ПРОГНОЗНІ "
 1. 2.5.6. Методи ситуаційного аналізу та прогнозування
  показників ефективності - коефіцієнта рентабельності власного
 2. 24.9. Прогнозування і розробка моделей фінансового стану суб'єкта господарювання
  показників виробничо-фінансової діяльності, а також на підставі динаміки окремих статей балансу і їхніх співвідношень. Велику допомогу при розробці прогнозної фінансової звітності й моделей фінансового стану підприємства можуть зробити комп'ютерні програми по фінансовому моделюванню. Зіставлення прогнозних значень статей балансу з фактичними на кінець звітного періоду
 3. Оцінка основних параметрів прогнозу соціально-економічного розвитку Росії та проекту федерального бюджету на 2002 р. з позицій економічної безпеки країни
  показники дозволяють по 13 з них зробити порівняння прогнозних і бюджетних параметрів на 2001 і 2002 рр.. з цими граничними значеннями (табл. I). Таким чином, по приблизно половині наведених найважливіших показників соціально-економічного розвитку економіка країни перебуває в небезпечній зоні. З наведених показників, відповідних кількісними параметрами порогових значень
 4. Імітаційне моделювання
  показники (наприклад, прибуток). Для цього використовується імітаційна модель, призначена для перспективного аналізу формування та розподілу доходів підприємства. В укрупненому вигляді модель являє собою багатовимірну таблицю найважливіших показників діяльності об'єкта в динаміці. У підметі таблиці знаходяться взаємопов'язані показники або в номенклатурі статей форми № 2, або в більш
 5. Питання 3 Порядок розрахунку контингентів найважливіших податків
  показників, коефіцієнти збирання податків, приріст податкових недоїмок і фінансовий стан бюджетоутворюючих підприємств. При недостатньому забезпеченні фінансування поточних витрат муніципального бюджету власними доходами бюджету (з вміти закріплених регулюючих доходів) з вищестоящого бюджету надається фінансова допомога у вигляді дотацій. Обсяг дотації визначається в
 6. КАЛЬКУЛЯЦІЯ
  прогнозної, планової, звітної, яку зводять за даними
 7. 2.6.3. Прогнозування на основі пропорційних залежностей
  показники, навіть не будучи пов'язаними між собою формалізованими алгоритмами, проте змінюються в динаміці узгоджено. Очевидно, що якщо якась система знаходиться в стані рівноваги, то окремі її елементи не можуть діяти хаотично, принаймні варіабельність дій має певні обмеження. Друга характеристика - інерційність - у додатку до діяльності
 8. Тема 47. СПОЖИВАННЯ І ЗАОЩАДЖЕННЯ
  показник розвитку економіки, так як на нього припадає більше половини валового національного продукту, а споживчі витрати - важливий прогнозний показник майбутнього розвитку, що характеризує настрої людей, їх споживчі очікування. 2. Взаємозв'язок заощадження зі споживанням. З споживанням тісно пов'язані заощадження. Заощадження - це тимчасово відкладене споживання. Воно виникає
 9. 7.4. Методика оцінки та практичного застосування результатів кореляційного аналізу
  показника, підрахунку резервів і планування його рівня. Для того щоб переконатися в надійності рівняння зв'язку та правомірності його використання для практичної мети, необхідно дати статистичну оцінку надійності показників зв'язку. Для цього використовуються критерій Фішера (F-відношення), середня помилка апроксимації (е), коефіцієнти множинної кореляції (R) і детермінації (D). Критерій
 10. 6.8 План по праці і заробітної плати, його зміст і вихідні передумови для складання
  показники: середньооблікова чисельність працівників; середній оборот на одного працівника (продуктивність праці); фонд заробітної плати (в сумі і відсотках до товарообігу); середня заробітна плата на одного працівника. Всі ці показники перебувають у взаємозв'язку між собою і з товарообігом. Цей взаємозв'язок у формалізованому вигляді може бути представлена наступними формулами: Т=ПТ *
 11. 3.2.3. Оперативне планування
  показників. У більшості галузей діяльність носить більш-менш сезонний характер. Цей фактор необхідно брати до уваги при складанні бюджетів: з урахуванням сезонності суми доходів і витрат та виробничі показники за кожний місяць не будуть рівні 1/12 річних обсягів. З позиції кількісних оцінок планування поточної діяльності полягає в побудові так званого
 12. 2.10.2. Операції нарощення і дисконтування
  показника - приросту (FV - PV), або шляхом розрахунку деякого відносного показника. Абсолютні показники найчастіше не підходять для подібної оцінки зважаючи на їх непорівнянності в просторово-часовому аспекті. Тому користуються спеціальним коефіцієнтом - ставкою. Цей показник розраховується як відношення приросту вихідної суми до базової величини, у якості якої, очевидно,
 13. 2.8.4. Планові показники
  показників. План підприємства може складатися із сотень і тисяч показників, кожен з яких співвіднесений в тій чи іншій мірі з усіма іншими. У зв'язку з цим необхідно вивчати самі форми планових показників. Вони можуть бути директивними та розрахунковими. Перші з них складають мізерну частку від усіх показників плану. Їх стверджують вищі органи або рівні управління підприємством, і ці
 14. Інтегральний показник конкурентоспроможності
  показника за технічними параметрами до групового показника за економічними
© 2014-2022  epi.cc.ua