Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Е-І, 2013 - перейти до змісту підручника

Інтегральний показник конкурентоспроможності

чисельна характеристика конкурентноздатності товару, що є відношенням групового показника за технічними параметрами до групового показника за економічними показниками .

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Інтегральний показник конкурентоспроможності "
 1. 17.6. Аналіз конкурентоспроможності продукції
  інтегральні показники конкурентоспроможності. Методика їх аналізу. Під конкурентоспроможністю розуміють характеристику продукції, яка показує її відмінність від товару-конкурента як за ступенем відповідності конкретної суспільної потреби, так і за витратами на її задоволення. Оцінка конкурентоспроможності продукції грунтується на дослідженні потреб покупця і вимог ринку.
 2. Розміри державного мита за вчинення уповноваженим федеральним органом виконавчої влади дій з офіційної реєстрації програми для електронних обчислювальних машин, бази даних і топології інтегральної мікросхеми
  інтегральної мікросхеми державне мито сплачується в таких розмірах: 1) за розгляд заявки на офіційну реєстрацію програми для ЕОМ, бази даних і топології інтегральної мікросхеми (далі у цій статті - заявка на реєстрацію): - організації - 720 руб.; - фізичної особи - 270 руб.; 2) за внесення до Реєстру програм для ЕОМ, Реєстр баз даних, Реєстр
 3. Інтегральний метод
  інтегрального методу для різних моделей чинників Використання інтегрального методу для різних моделей чинників {foto57} Достоїнствами інтегрального методу слід визнати повне розкладання факторів і відсутність необхідності встановлювати черговість дії факторів. Метод має також і суттєві недоліки. До них можна віднести значну трудомісткість розрахунків навіть по
 4. Конкурентоспроможність товару
  Конкурентоспроможність товару - комплекс споживчих, цінових і якісних характеристик товару, що визначають його успіх як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. Конкурентоспроможність товару можна визначити тільки в порівнянні з
 5. § 4.5. Принципи визначення бюджетної ефективності
  інтегральний бюджетний ефект; Т горизонт розрахунку; t - крок розрахунку; Е - норма дисконту; Д (t) - доходи бюджету; Р (t) - витрати бюджету. Внутрішня норма рентабельності бюджетних інвестицій визначається з рівності (4.26) де К - капіталовкладення, р. У цьому випадку із складу Р (t) виключають капітальні вкладення і позначають витрати через Рк (t). Термін окупності бюджетних витрат (4.27)
 6. 6.7. Спосіб логарифмування в аналізі господарської діяльності
  інтегральним методом забезпечується ще більш висока точність розрахунків. Якщо при інтегруванні додатковий приріст від взаємодії факторів розподіляється порівну між ними, то за допомогою логарифмування результат спільної дії факторів розподіляється пропорційно частки ізольованого впливу кожного фактора на рівень результативного показника. У цьому його перевага, а
 7. 6.6. Інтегральний спосіб в аналізі господарської діяльності
  інтегрального методу і сфера його застосування. Алгоритми розрахунку впливу факторів у різних моделях інтегральним способом. Елімінування як спосіб детермінованого факторного аналізу має істотний недолік. При його використанні виходять з того, що фактори змінюються незалежно один від одного. Насправді ж вони змінюються спільно, взаємопов'язано і від цієї взаємодії виходить
 8. Питання 25. Показники використання робочих місць
  інтегральний коефіцієнт використання робочих місць. Коефіцієнт змінності характеризує, скільки змін у середньому протягом доби могло працювати при рівномірному завантаженні змін робочою силою, тобто за умови, що в кожній зміні зайнято стільки людей, скільки працює в найбільш заповненої зміні. Даний коефіцієнт може бути розрахований як на певну дату, так і за календарний період: 1)
 9. Конкурентоспроможність країни
  Конкурентоспроможність країни - здатність країни в умовах вільної сумлінної конкуренції робити товари та послуги, що задовольняють вимогам світового ринку, реалізація яких збільшує добробут країни й окремих її
 10. чинником конкурентоспроможності
  показників і більше 100 оцінок експертів-економістів. Дані аналізу групуються в 10 факторів: 1. економічний потенціал і темпи зростання економіки; 2. ефективність промислового виробництва; 3. рівень розвитку науки і техніки, темпи освоєння науково-технічних досягнень; 4. участь у МРТ; 5. динамічність і ємність внутрішнього ринку; 6. гнучкість фінансової системи; 7.
 11. 15. МЕТОДИ факторний аналіз ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
  інтегрального методу, де додатковий приріст від взаємодії факторів розподіляється порівну між ними, при логарифмування результат спільної дії факторів розподіляється пропорційно частці ізольованого впливу кожного фактора на рівень результативного показника. Балансовий метод застосовується за наявності строго функціональної залежності. З його допомогою аналізуються
 12. Поняття конкурентоспроможності фірми
  конкурентоспроможною на місцевому або національному ринку і не бути такою на регіональному і тим більше на світовому. Теорія конкурентоспроможності фірми і її конкурентних переваг розроблена в працях А. Сміта, Д. Рікардо, Е. Хекшера, Б. Оліна та ін (см, гл. 33). Однак нові тенденції в розвитку світової економіки зажадали перегляду ортодоксальних поглядів. В останнє десятиліття найбільш
 13. Глава XXI Чого не повинен робити уряд
  конкурентоспроможності зростає тиск на уряд, щоб він що-небудь вжив. Ми зібрали 112 рекомендацій, які уряд за останні 5 років отримувало в результаті засідань різних рад, комісій, робочих груп з проблем продуктивності та конкурентоспроможності, а також в результаті слухань у. конгресі. "Конкурентоспроможність" стала новим модним словом в
© 2014-2022  epi.cc.ua