Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001 - перейти до змісту підручника

17.6. Аналіз конкурентоспроможності продукції

Поняття конкурентоспроможності товару. Одиничні, групові, інтегральні показники конкурентоспроможності. Методика їх аналізу.
Під конкурентоспроможністю розуміють характеристику продукції, яка показує її відмінність від товару-конкурента як за ступенем відповідності конкретної суспільної потреби, так і за витратами на її задоволення.
Оцінка конкурентоспроможності продукції грунтується на дослідженні потреб покупця і вимог ринку. Щоб товар задовольняв потреби покупця, він повинен відповідати певним параметрам:
технічним (властивості товару, область його застосування і призначення);
ергономічним (відповідність товару властивостям людського організму) ;
естетичним (зовнішній вигляд товару);
нормативним (відповідність товару чинним нормам і стандартам);
економічним (рівень цін на товар, сервісне його обслуговування, розмір коштів, наявних у споживача для задоволення даної потреби).
Завдання аналізу:
оцінка та прогнозування конкурентоспроможності продукції;
вивчення факторів, що впливають на її рівень;
розробка заходів щодо забезпечення необхідного рівня конкурентоспроможності продукції.
Методика аналізу конкурентоспроможності продукції показано на рис. 17.1.

Блок-схема анализаконкурентоспособности продукції


Для оцінки конкурентоспроможності необхідно зіставити параметри аналізованого вироби і товару-конкурента з рівнем, заданим потребою покупця, і порівняти отримані результати. З цією метою розраховують одиничні, групові та інтегральний показники конкурентоспроможності продукції.
Одиничні показники відображають процентне відношення рівня будь-якого технічного або економічного параметра до величини того ж параметра продукту-конкурента:

Одиничні показники


де q - одиничний параметричний показник; Р - рівень параметра досліджуваного вироби; P100 - рівень параметра виробу, прийнятого за зразок, що задовольняє потребу на 100%.

Груповий, показник (G) об'єднує одиничні показники (qi) за однорідної групи параметрів (технічних, економічних, естетичних) за допомогою вагових коефіцієнтів (аi), визначених експертним шляхом:

Груповий, показник


Інтегральний показник (J) являє собою відносно групового показника за технічними параметрами (GmJ) до групового показника за економічними параметрами (Gе):

Інтегральний показник


Якщо J <1, то аналізований виріб поступається зразку, а якщо Y> 1, то вона перевершує виріб-зразок або виріб конкурента за своїми параметрами.
У даному прикладі (табл. 17.7) за технічними параметрами оцінюваний холодильник поступається базовому зразку, але перевершує його за економічними параметрами, що робить його конкурентоспроможним: J=0,962 / 0,911=1,056.
Крім рейтингової оцінки конкурентоспроможності товарів для визначення фактичного положення вироби на певному ринку можна використовувати матричний метод. Сутність його полягає в побудові матриці, в якій по вертикалі відображаються темпи зростання обсягу продажів всіх або основних фірм-продавців на ринку, а по горизонталі вказується частка ринку, контрольована даною фірмою. Чим більше ця частка, тим вище фактична конкурентоспроможність товарів фірми на даному ринку, і навпаки. З цією ж метою розраховують і такий показник, як відношення частки, займаної фірмою на ринку, до частки найбільш великого конкурента. Якщо це відношення більше одиниці, то частка фірми вважається високою, якщо менше - низькою.

Одиничні та групові показники конкурентоспроможності холодильників


Важливий напрямок підвищення конкурентоспроможності продукції - вдосконалення процесу руху товарів, організації торгівлі, сервісного обслуговування покупців, реклами продукції, які є потужними інструментами стимулювання попиту .

При аналізі організації торгівлі з'ясовують, чи є у підприємства фірмові магазини, які використовуються методи торгівлі (пряма, оптова, дрібний опт, роздрібна, дилери і т.д.), який питома вага вони займають у загальному обсязі продажів і які з них найбільш дохідні, який рівень витрат обігу, як можна зменшити витрати, не знижуючи ефективності?
Сервісні послуги та реклама є потужними факторами в конкурентній боротьбі за покупця. Вони вимагають додаткових витрат, але збільшують обсяг продажів і прибуток. Тому в процесі аналізу необхідно встановити, які види сервісних послуг надає підприємство і як це стимулює попит на продукцію, скільки коштів витрачається на рекламу і яка її ефективність: простежується зв'язок між активністю реклами і рівнем збуту, рівнем прибутку, чи добре помітний фірмовий знак підприємства серед конкуруючих, наскільки упаковка товару сприяє збільшенню обсягу продажів?
Для вивчення впливу даних факторів на обсяг продажів, суму прибутку можна використовувати прийоми зіставлення паралельних рядів чисел, аналітичних угруповань, кореляційного аналізу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 17.6. Аналіз конкурентоспроможності продукції "
 1. Поняття конкурентоспроможності фірми
  конкурентоспроможною на місцевому або національному ринку і не бути такою на регіональному і тим більше на світовому. Теорія конкурентоспроможності фірми і її конкурентних переваг розроблена в працях А. Сміта, Д. Рікардо, Е. Хекшера, Б. Оліна та ін (см, гл. 33). Однак нові тенденції в розвитку світової економіки зажадали перегляду ортодоксальних поглядів. В останнє десятиліття найбільш
 2. чинником конкурентоспроможності
  аналізу групуються в 10 факторів: 1. економічний потенціал і темпи зростання економіки; 2. ефективність промислового виробництва; 3. рівень розвитку науки і техніки, темпи освоєння науково-технічних досягнень; 4. участь у МРТ; 5. динамічність і ємність внутрішнього ринку; 6. гнучкість фінансової системи; 7. вплив державного регулювання економіки; 8. рівень
 3. Глава XXI Чого не повинен робити уряд
  конкурентоспроможності зростає тиск на уряд, щоб він що-небудь вжив. Ми зібрали 112 рекомендацій, які уряд за останні 5 років отримувало в результаті засідань різних рад, комісій, робочих груп з проблем продуктивності та конкурентоспроможності, а також в результаті слухань у. конгресі. "Конкурентоспроможність" стала новим модним словом в
 4. 4. Конкурентоспроможність фірми
  конкурентоспроможності. Все більшу актуальність ця проблема набуває для російських підприємств, насамперед у тих сферах економіки, де починає формуватися конкурентне середовище, - у роздрібній торгівлі, громадському харчуванні, харчової промисловості, збірці і продажу персональних комп'ютерів та ін Конкурентоспроможність фірми - це її реальна і потенційна здатність виготовляти і
 5. 17.5. Аналіз цінової політики підприємства
  аналіз рівня цін. Одним з найбільш суттєвих напрямів маркетингового аналізу є цінова політика підприємства на товарних ринках. Ціни забезпечують підприємству запланований прибуток, конкурентоспроможність продукції, попит на неї. Через ціни реалізуються кінцеві комерційні цілі, визначається ефективність діяльності всіх ланок виробничо-збутової структури підприємства.
 6. Концепція структурної перебудови економіки Росії
  конкурентоспроможність і можуть залучати іноземні інвестиції; 2) галузі обробної промисловості, здатні поставляти продукцію на експорт (авіакосмічна, енергетичне машинобудування, почасти верстатобудування) . Вони потребують державної підтримки на внутрішньому і зовнішньому ринках; 3) галузі обробної промисловості, які можуть бути конкурентоспроможними на внутрішньому
 7. Використовуючи "лакмусовий папірець"
  конкурентоспроможними, прибутковими і стабільними. Однак, якщо стратегія змін не буде задовольняти названим вище критеріям, менеджмент повинен довго і напружено думати, перш ніж прийняти її. Безумовно, задоволення цим критеріям не є гарантія успіху - бути конкурентоспроможним означає також виробляти кращі товари та послуги, краще задовольняти потреби покупців, а також
 8. Глава XXVI Сильні сторони Японії
  конкурентоспроможності Японії. Конкурентоспроможність Японії створюють не її протекціонізм, МВТП або копіювання чужих ідей. Її справжніми джерелами є система освіти, мотивація, здатність перебудовуватися, менша гострота конфліктів у суспільстві, увагу до продуктивності праці та
 9. 62. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИВЧЕННЯ ФХД
  аналізу фінансово господарської діяльності підприємств - визначення напрямів її поліпшення з тим, щоб вони враховувалися в процесі перспективного та поточного планування. Природно, що пріоритетними вважаються напрямки, які приносять прибуток підприємствам. Як правило, всю фінансово господарську діяльність підприємств розглядають як три самостійних блоку: виробнича
 10. Висновки
  аналізі головним об'єктом є фірма. Це пояснюється тим, що в сучасній економіці підприємства (фірми) виробляють основну масу товарів і послуг. Функціонування фірм забезпечують підприємці. Підприємницькі здібності - це економічний ресурс, до складу якого слід включати насамперед підприємців, підприємницьку інфраструктуру, а також підприємницьку
 11. Глава III Продуктивність
  конкурентоспроможності можна сформулювати так: застій в продуктивності. Рецепт для підвищення рівня життя та збереження позицій світового економічного лідера також можна сформулювати у трьох словах: підвищення продуктивності праці. На жаль, темпи зростання продуктивності праці в США були протягом останніх десятиліть абсолютно незадовільними. У цьому розділі ми
© 2014-2022  epi.cc.ua